Debatt

Alle ønsker å eie egne liv, også når de blir eldre

Offentlige myndigheter skal legge til rette for at valgene er reelle og at alle kan ha de samme valgmulighetene, men valgene bør vi selv ta.

Erfaringene fra Oslo viser at kommunalisering av private tilbud ikke er veien å gå for å sikre pasienters velferd. Et godt helsetilbud med tilstrekkelig kapasitet forutsetter en kombinasjon av private og offentlige tilbud.

Oslos helsebyråd Robert Steen måtte nylig gå av etter avsløringer om omfattende omsorgssvikt ved Ullern helsehus. Dette helsehuset ble fram til 2019 drevet av det private selskapet Norlandia, med gode resultater. Da det AP-ledede byrådet i Oslo overtok styringen av byen, ble Ullern Helsehus rekomunnalisert og pasienttilfredsheten gikk ned. Ansatte sa opp fordi de mente helsehuset brøt loven om forsvarlig helsehjelp. Pårørende og pasienter beskrev det de mente var grov omsorgssvikt ved helsehuset. Det gjaldt blant annet lav bemanning, ansatte som ikke kommer når de ringer, og lite legetilsyn. Statsforvalteren følger nå opp med intensiverte tilsyn etter alle klagesakene.

Oslo-redaktør i Dagsavisen Bente R. Gravklev har en kronikk i Rogalands Avis (tirsdag 14. mars) hvor hun tar utgangspunkt i NRK Brennpunkt sin dokumentar om de uverdige forholdene i Oslo og kritikken som har blitt rettet mot byrådet og tidligere helsebyråd Steen. Gravklev er ikke fornøyd med planene den nye helsebyråden i Oslo – Marthe Scharning Lund – har lagt fram og mener de er for lite forpliktende. Hun tar likevel ikke opp det viktigste spørsmålet; hvorfor var det så presserende å presse ut private aktører.

Til tross for erfaringene fra Oslo og andre byer, er nemlig kampen mot private løsninger, reversering av vedtak og rekommunalisering av institusjoner fremdeles Arbeiderpartiets viktigste prosjekt – også for den Arbeiderpartiledete regnbuekoalisjonen i Stavanger.

Helseminister Ingvild Kjerkol sa nylig at vi nå må ta ansvar for å planlegge egen alderdom mens hun samtidig fjerner mulighetene til å gjøre egne valg. Hvordan kan vi ta ansvar når vi ikke får bestemme selv?

For å ha valgfrihet må vi ha gode offentlige tilbud og løsninger, men også slippe frivillige organisasjoner og private aktører til, slik at mangfoldet ivaretas. Stoltenberg-regjeringen innførte i 2001 fritt sykehusvalg, som Høyre i 2015 utvidet til fritt behandlingsvalg. Støre-regjeringen skroter nå det som Arbeiderpartiet selv tok initiativet til. Regjeringen reverserer altså sin egen reform. Valgfriheten fjernes.

Regjeringen har besluttet å legge ned Eldreombudet, som ble opprettet etter modell av Barneombudet. Loven om Eldreombudet ble enstemmig vedtatt av Stortinget i 2020. I statsbudsjettet for 2023 foreslo regjeringen å legge det ned fra 1. juli 2023. Som eldreombud Bente Lund Jacobsen selv har sagt; når eldreombudet legges ned, mister eldre en uavhengig ombudsstemme. Slik sørger Ingvild Kjerkol og regjeringen for å ha en stemme mindre å lytte til når eldreomsorgen skal utformes.

Muligheten til å kunne foreta egne, kvalifiserte valg er en grunnleggende verdi for oss alle. Vi ønsker å eie egne liv. Offentlige myndigheter skal legge til rette for at valgene er reelle og at alle kan ha de samme valgmulighetene, men valgene bør vi selv ta. Også i forhold til egen helse og egen alderdom.

Mer fra Dagsavisen