Debatt

Tid for cruisekontroll!

Det er alvorlig å skulle tillate at cruisetrafikken får holde på og vokse videre, samtidig som vi vet hvor alvorlige klimaendringene er.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er en deilig sommerdag i Stavanger, og du rusler rundt i sentrum. Du går gjennom Fargegadå, ned mot Vågen. Når du kommer til Tollboden trodde du at Gamle Stavanger skulle være utsikten din. Men du stirrer inn i en mange meter høy cruisevegg som dekker store deler av den fine byen vår. Hvor lenge skal det være slik?

Ikke nok med det, du vet hvor store utslippene er.

Vestlandsforskning har regnet ut at fraværet av cruiseskip i 2020 på Vestlandet førte til at det ble sluppet ut 60.000 tonn mindre CO2, som tilsvarer utslippet fra 26.000 biler.

Pandemien ga selvsagt lavere utslipp på mange områder, for både flytrafikk, cruisetrafikk og mye annet ble kraftig redusert. Det ga oss muligheten til å se effekten de har på klima og miljø.

NOx-utslipp fra biler i Norge er på 13.000 tonn, mens utslippene fra cruisetrafikken er på 19.000 tonn. Cruiseskipene slipper altså ut mer en bilene i Norge, i følge en studie fra den europeiske organisasjonen Transport&Environment (T&E), publisert i 2019. NOx kan gi helseskader på mennesker, som luftveisproblemer og astma.

Vi vil ikke støtte opp om en bransje som har enorme utslipp i en tid der det trengs resultater i klimapolitikken.

—  Eirik Faret Sakariassen

I tillegg til det som slippes ut i lufta, så er utslippene i havet kanskje mer skjult, men vel så farlige. Dette kunne man lese et interessant innlegg om fra kjemiker Mohamed Larbi Bouguerra i Le monde diplomatique. Et skip med 9.000 passasjerer har like mye avløpsvann og avfall som en liten norsk kommune, for eksempel Notodden. De vil slippe ut omtrent 773 tonn avløpsvann fra vasker, dusjer, servanter, vaskerom og bysser, som slippes rett ut i havet. Disse utslippene inneholder også mikroplast, som truer mer enn 690 arter og som årlig dreper over 100.000 sjøpattedyr. Det er beregninger som anslår at verdens cruiseskip slipper ut 100.000 tonn mikroplast årlig.

Det er alvorlig å skulle tillate at cruisetrafikken får holde på og vokse videre, samtidig som vi vet hvor alvorlige klimaendringene er. Da må også kommunen ta i bruk de virkemidlene vi har for å begrense antallet anløp, at det stilles krav om tilkobling til landstrøm når man ligger til kai og at de i mindre grad skal ligge så tett opp i sentrum at de sperrer utsikten fra den ene siden av Vågen til den andre.

Stavangerregionen Havn IKS er et interkommunalt selskap, eid av Stavanger kommune (81,88 %), Sola kommune (16,75 %) og Randaberg kommune (1,36 %). De har et styre, som har representanter oppnevnt fra de ulike kommunene.

Stavanger kommune er majoritetseier, med eierskap til over 4/5-deler av selskapet. I sitt siste styremøte før sommeren behandlet styret sin handlingsplan for cruiseanløp for 2022-2030. I sin konklusjon skriver havnedirektøren blant annet at “Stavanger formannskap kan ikke pålegge SRH (Stavangerregionen Havn IKS) å lage en Handlingsplan for cruiseanløp. Havnedirektøren oppfatter ordlyden i formannskapsvedtaket som en oppfordring, og har valgt å imøtekomme dette.”

Hvis det var et forsøk på å være raus, så var det et heller dårlig forsøk. Havneselskapet kan ikke opptre som en stat i staten og leve isolert fra omgivelsene og ikke minst fra eierne sine. Når Stavanger formannskap, som er et styrende politisk organ i en kommune som eier over 80 % av havneselskapet, så ville det vært fullstendig uakseptabelt om havneselskapet og havnedirektøren ikke imøtekom dette.

Havnedirektøren legger også opp til å gi fullstendig blaffen i det politiske vedtaket om å sette et makstak på 200 skip årlig. I stedet foreslås det at det daglig kan komme inntil 9.000 passasjerer, og at Stavanger fint tåler “det høyeste nivået på cruisegjester per dag i 2019″. Men dette vil det komme i underkant av 4.900 cruisegjester per dag i sentrum.

SVs tålmodighet med en havnedirektør og et havneselskap som ikke vil forholde seg til politiske vedtak vil ikke være stor. Det er de folkevalgte som bestemmer over byen, og det er i et selskap de som har aksjemajoritet som bestemmer. Havnens makt er i ferd med å bli i overkant stor. Dersom de heller ikke vil rette seg etter politiske vedtak så er makten de har kanskje blitt så stor at det er behov for at den justeres?

SV vil ikke akseptere at det skal være en øvre grenser på 9.000 cruisepassasjerer i Stavanger daglig. Bergen kommune har satt sitt tak til 8.000, så at vi som en mindre by og mindre havn skal ha et høyere tak er helt feil. Det må settes tak på totalbelastningen, men vi vil også være positive til å vurdere begrensninger på makstak per dag i tillegg.

Cruisetrafikken kan ikke vokse inn i himmelen. Det er både et standpunkt for sentrum, luftkvalitet og utslipp i lokal forstand, men også en moralsk beslutning i et større perspektiv. Vi vil ikke støtte opp om en bransje som har enorme utslipp i en tid der det trengs resultater i klimapolitikken.

SV vil kjempe videre for klima og miljø. Da kan vi ikke legge oss flate for cruisebransjen og deres evige ønske om vekst og fortsatt utslipp.

Mer fra: Debatt