Debatt

Løsningen for Stavanger er et bedre regionalt samarbeid

Vi må gå bort ifra å snakke om hva som er den nye oljen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Mette Vabø

Verken havvind eller elbilladere er den nye oljen. Venstre mener vi må gå bort ifra å snakke om hva som er den nye oljen. For å stake ut framtidens næringsliv i regionen krever det at vi tenker nytt og at vi våger å etablere velfungerende samarbeid på tvers av kommunegrensene. Fremtidens næringsliv krever flere bein å stå på og evnen til å tenke nytt rundt gamle problemstillinger.

Stavanger står ovenfor en rekke utfordringer i tiden som kommer. Vi har, som alle kommuner, en økende eldre befolkning. Antallet barn går nedover og det gjør også antallet innbyggere. Stavanger er eneste storby i landet som sliter med fraflytting. Samtidig står næringslivet ovenfor en gradvis omstilling fra å ha sin hovedtyngde på olje og gass til å i større grad fokusere på fornybar energi. Disse utfordringene er ikke Stavanger alene om, dette er felles, regionale utfordringer vi står ovenfor.

Næringslivet har utviklet seg til å bli mindre ensrettet de siste 7–8 årene. Vi skal omstille oss til fornybar energi, og havvind er en slik satsing som Stavanger kommer til å satse på i tiden som kommer. Her kan vi nytte godt av oljenæringens gode erfaring med offshorevirksomhet.

Venstre sørget i regjering for at Nysnø ble etablert i Stavanger. Nysnø teller nå 12 ansatte og de investerer i klimavennlig teknologi som skal bidra til å kutte utslippene våre. Ved hjelp av deres investeringer skal vi få satt fart på det grønne skiftet og sørge for at smart, miljøvennlig teknologi blir lansert raskere.

Samtidig har det vokst fram et betydelig miljø innen batteri, elbilladere og IT i regionen vår. Kloke hoder har sørget for at selskaper som Easee og Zaptec har etablert seg her. Beyonder har utviklet batterier og etablerer i disse dager en pilotfabrikk på Forus.

Andre bransjer opplever også utvikling. Reiselivet er på vei tilbake til normaldrift etter to år med pandemi. Det merkes med cruisebåtene som har inntatt sentrum og dersom du oppholder deg i sentrumsområdene på dagtid vil du se ivrige turister som er på fotosafari i byen vår. Vi har flere gode restauranter i Stavanger. Noen av disse, slik som Renaa og Sabi Omakase, farter folk langveis fra for å spise på. Vi har Gladmatfestivalen og matfylket Rogaland like utenfor døren. Det produseres matprodukter av høy kvalitet – salsa, ost og slaktervarer er noe av det byen vår er kjent for. Lysefjorden med Preikestolen, Flørli og Lysebotn er kun en kort reise unna. Jæren byr også på flotte naturopplevelser.

Stavanger har vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel at vi skal være en regionmotor, men jeg har dessverre sett lite til dette så langt.

Alt ligger til rette for at Stavanger skal kunne ha et mangfoldig og attraktivt næringsliv innenfor en rekke bransjer. Et variert, sterkt og framtidsrettet næringsliv er blant de aller beste garantier for en fortsatt positiv utvikling for kommunen vår. Et allsidig næringsliv er viktig for å skape givende jobber for innbyggerne våre, men det er også viktig for kommuneøkonomien. Dette så vi tilbake i 2014 da oljeprisfallet ga oss en kraftig advarsel om hva som er risikoen med å ha for ensidig fokus på oljenæringen i kommunen vår.

Til tross for positiv utvikling er det likevel en del som stagnerer. Bedrifter som ønsker å etablere seg på Nord-Jæren møter kommuner som konkurrerer framfor å samarbeide. I flere år har kommunene som er en felles bo- og arbeidsmarkedsregion valgt å konkurrere framfor å samarbeide enten det gjelder å tiltrekke seg innbyggere eller bedrifter. Disse stadige nabofeidene må virke svært underlige sett utenfra, men her lokalt er det liten politisk vilje til å samarbeide om store og viktige spørsmål som kutting av klimautslipp, utvikling av næringsliv eller felles utvikling av regionale områder slik som Forus. Dette er stadig illustrert ved at de sittende politiske flertallene i Stavanger (Ap, Sp, SV, MDG, Fp og Rødt) og i Sandnes (Ap, Frp, Sp og Fp) er seg selv nok. I Stavanger skryter sittende politisk flertall av at de satser på næringslivet. Det er vel og bra at de har ansatt flere i kommunens næringsavdeling, men bidrar dette virkelig til å løse de store, regionale utfordringene?

Stavanger har vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel at vi skal være en regionmotor, men jeg har dessverre sett lite til dette så langt. Verken politisk eller administrativt ser kommunen ut til å beherske denne delen av kommuneplanen, enn så lenge.

I kommunestyremøtet mandag 23. mai nevnte jeg samarbeid i flere av mine innlegg. Både da jeg snakket om kommunens årsbudsjett og da jeg snakket om klima og miljø tok jeg dette opp. Det er nemlig slik at sammen blir vi sterkere. Har vi felles utfordringer så kan man lettere finne løsninger ved hjelp av samarbeid og erfaringsutveksling. Skal regionen sammen virkelig klare å vokse og utvikle et levende og mangfoldig næringsliv som kan konkurrere mot de andre storbyregionene så må samtlige legge fra seg stridsøksen. Vi må legge fra oss utdaterte storebror- og lillebror-syndromer og tenke framtidsrettet – sammen. Det krever stødig politisk lederskap i alle kommuner, og dette ser dessverre ut til å være fraværende så langt i denne perioden. Venstre kommer til å fortsette å arbeide for et bedre interkommunalt samarbeid, slik at vi kan hamle opp med de andre storbykommunene når store arbeidsplasser skal etableres.

Mer fra: Debatt