Debatt

250 dager i feil retning

Det er nå gått 250 dager siden folket i stortingsvalget ga oss tidenes rødeste Storting.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er nå gått 250 dager siden folket i stortingsvalget ga oss tidenes rødeste Storting, med 100 av 169 mandater til de partiene som ville ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Siden da har det rødgrønne flertallet fordunstet på rekordtid, og gjennomsnittet av målingene i mai viser nå flertall for borgerlig side.

De rødgrønne avslørte raskt at gresset ikke er grønnere på andre siden av gjerdet. Lovnadene om «vanlige folks tur» var et tomt slagord, kartet stemmer ikke med terrenget.

Da Frp var i regjering jobbet vi for at vanlige folk skulle få beholde mer av sine egne penger, få bestemme mer over sitt liv, helse og familie.N Nå går utviklingen i feil retning.

Ap/Sp/SV ledet oss inn i 2022 med de største skatte- og avgiftsøkningene på over 20 år, og året har gitt oss en cocktail med høye priser på strøm, drivstoff, mat og nå også stigende rente. Frp har i flere omganger foreslått lavere skatter og avgifter, og begrensninger i strømeksporten, noe som ville gitt folk mer igjen å rutte med. Resultatet har imidlertid vært motsatt, og folk får stadig trangere økonomi.

Samtidig har regjeringen gått til kamp mot private tilbydere innenfor helsevesenet, barnehager og skoler. Det eneste private innslaget regjeringen har stilt seg positive til, var å fly Taliban til Oslo i et privat jetfly.

Nå skal fritt behandlingsvalg skrotes, private barnehager fikk kutt på flere hundre millioner kroner og det skal bli vanskeligere å starte private skoler.

Frp jobber for å flytte makt og avgjørelser bort fra politikere og byråkrater, og over til hver enkelt familie. Vi vil at den som trenger behandling skal få velge behandlingssted selv, ikke at staten skal velge for deg.

Frp heier på de private barnehagene. De utgjør om lag halvparten av alle landets barnehager, og tilbyr mangfold og valgfrihet som foreldre setter pris på. Hvert år er foreldre mest fornøyd med tilbudet i de private barnehagene. Disse er nå under angrep, både gjennom store kutt men også ved at man på Stortinget nå jobber med å stramme inn på regelverket.

Folk skjønner at kriser påvirker politikken, og politikere blir derfor målt etter hvordan de håndterer krisene.

—  Roy Steffensen (Frp)

Barn har forskjellige interesser og talenter, de lærer på ulike måter og i ulikt tempo. Derfor heier Frp på både friskoler og fritt skolevalg, slik at man kan velge den skolen som passer en best. Regjeringen har allerede lagt frem en ny lov for friskoler, og fritt skolevalg for vgs i hele landet er lagt i makuleringsmaskinen. Samtidig ser vi at kommuner nå skal belønnes per skole de har, fraværsgrensen er skrotet, eksamener avlyst og kravene for å komme inn på lærerskolen reduseres. Innholdet i skolen ser ut til å få mindre betydning.

Innenfor samferdsel jobbet Frp for å bygge flere og bedre veier, og vi fikk på plass planer om firefelts motorveier med 110 km/t mellom de største byene. Samtidig satset vi stort på å redusere vedlikeholdsetterslepet som hadde vokst i flere tiår. Nå ser vi at motorveiplaner skrotes, vedlikeholdet reduseres og ambisjonsnivået for å bygge landet senkes.

Frp har alltid vært en pådriver for å utvikle olje- og gassnæringen. Det er Norges viktigste og mest lønnsomme næring, som skaper vekst, velferd og arbeidsplasser over hele landet. Vi bidro til at det ble gitt over 500 oljelisenser til letevirksomhet. Skal vi opprettholde næringen er vi avhengig av nye funn, men dessverre ser at vi regjeringen nå har begynt å stramme skruen ved å akseptere SV sitt krav om å ikke utlyse 26.konsesjonsrunde.

Både regjeringen Solberg og regjeringen Støre har måttet håndtere kriser, enten det har vært oljeprisfallet i 2014, migrasjonskrisen i 2015, pandemien fra 2020, strømkrisen i 2022 eller Ukraina i 2022. Folk skjønner at kriser påvirker politikken, og politikere blir derfor målt etter hvordan de håndterer krisene. Regjeringen Solberg kom styrket ut av sine kriser, mens regjeringen Støre praktiserer en vente-og-se-holdning som rammer både folk og næringsliv.

Samtidig har finansminister Vedum forsøkt å berolige vanlige folk med et regnestykke som viser at de med mer enn 1 million utbetalt i året vil ha mer penger i 2022. Det er til liten trøst for vanlige folk. Vedum har overvurdert folks inntekter, samtidig som han har undervurdert folks utgifter. Slik har han gjort minus til pluss, men troverdig er det ikke, og folk blir irritert over å ikke bli tatt seriøst.

Resultatet av både krisehåndtering og den generelle politikken som har blitt ført har vært det største og raskeste fallet i meningsmålinger en norsk regjering noensinne har opplevd. Jeg har lenge undret meg over at Senterpartiet har svart så offensivt og optimistisk på hver eneste meningsmåling som viser nedgang, men har nå forstått at det må jo naturligvis henge sammen med regnestykket nevnt over. Der i gården tror de som kjent at minus er det samme som pluss.

Mer fra: Debatt