Debatt

Dyrene trenger bedre vern

To år senere ser vi fremdeles brudd på minstekravene.

Mangelfulle levekår i husdyrhold er en uønsket situasjon for både dyr, landbruksnæringen og forbrukerne, mener Kjartan Alexander Lunde (V).
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Mattilsynet har så langt funnet brudd på regelverket i over halvparten av tilsynene hos svineprodusenter i år. Selv om vi har strenge krav til dyrevelferd i Norge, er det fortsatt dyr som lider, krav som ikke blir fulgt opp og standarder som er for lave. Venstre foreslår nå en rekke tiltak for å bedre dyrevelferden.

Norsk landbruk holder et høyt nivå på de fleste områder. I Rogaland har vi bønder vi er stolte av, som driver med produktproduksjon på høyt nivå, og som setter oss på kartet. Men fortsatt gjenstår noen utfordringer noen steder, og vi bør ha enda høyere ambisjoner for dyrevelferden. Dyrehold skal i størst mulig grad skal ta hensyn til dyrenes naturlige atferd og behov. Dyr har egenverdi, og skal behandles med respekt.

I Rogaland har vi 217.550 griser. Dyrevelferden i svinenæringen har de siste årene vært hyppig tema for gransking og diskusjon. I 2019 avslørte NRK Brennpunkt uverdige forhold i norske svinefjøs, og to år senere ser vi fremdeles brudd på minstekravene. Akkurat nå er Mattilsynet i gang med en nasjonal tilsynskampanje i norske grisefjøs. Så langt er det funnet brudd på regelverket i 54,8 av tilfellene.

De siste årene har Venstre fått viktige gjennomslag for dyrevelferd i Norge. Venstre har fått gjennomslag for å innføre dyrepoliti i hele landet – et viktig tiltak for å oppdage og straffeforfølge dyremishandling. I tillegg var det et viktig gjennomslag da vi vedtok å legge ned pelsdyrnæringen. Ikke på grunn av bøndene – som i hovedsak var dyktige fagfolk med omsorg for dyra sine, men på grunn av at tilgjengelig forskning og kunnskap viste at et liv i bur er uforenlig med god dyrevelferd for ville dyr.

Mangelfulle levekår, med lite bevegelsesfrihet og mangel på naturlig aktivitet er kilde til sykdom og atferdsforstyrrelser hos produksjonsdyr. Det er ikke en ønsket situasjon for verken dyrene, landbruksnæringen eller forbrukerne. Og selv om vi har mer kunnskap enn noensinne om hvordan dyra våre har det og hva som skal til for at de får leve så gode liv som mulig, er det ikke slik at vi som forbrukere klarer å skille god dyrevelferd fra dårlig når vi står i butikken og skal kjøpe kjøtt, egg eller andre varer.

Derfor vil Venstre utrede en merkeordning for god dyrevelferd, slik at det blir lettere for hver enkelt å velge dyrevennlige produkter. I tillegg bør vi se på hvordan vi gjennom tilskuddsordninger kan belønne bønder med god dyrevelferd. I forslaget går Venstre også inn for å stille strengere krav til dyretransport og til arealene dyra oppholder seg på. I tillegg ønsker vi bedre metoder for avliving av slaktedyr.

Prinsipielt mener vi at vold mot dyr bør bli betraktet som mer alvorlig enn skade på eiendom, og at det bør inn i straffeloven. Sist uke har vi lagt fram forslag om alt dette i Stortinget. Fordi dyr har egenverdi, og den bør vi ivareta bedre.