Roganytt

Transportfirma ble tvangsoppløst

Slutt for firma som har drevet med transport.

Det var Kverme Transport AS som nylig ble tvangsoppløst i Sandnes tinghus. Bakgrunnen for det var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at vilkårene for å tvangsoppløse Kverme Transport AS er oppfylt.

«Selskapet har revisjonsplikt, men har ikke meldt revisor til Foretaksregisteret som oppfyller lovens krav. Frist for å rette opp i forholdet er kunngjort av Foretaksregisteret og fristen er utløpt. Tingretten kan da oppløse selskapet uten ytterligere varsel, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven § 16–17. Retten har fått bekreftet fra Foretaksregisteret at mangelen fortsatt ikke er rettet. Vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 3 er etter dette oppfylt», heter det i kjennelsen.

Kverme Transport AS har holdt til på Brusand. Firmaet omsatte for 12,3 millioner kroner i 2021. Advokat Andreas Christer Carlbom er oppnevnt som bostyrer.


Mer fra Dagsavisen