Roganytt

Surfeskole gikk konkurs

Hadde betydelig gjeld som de ikke klarte å betjene.

Det var Surfschool Norway AS som mandag var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 5.848.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 621.000 kroner.

Surfschool Norway AS har drevet surfeundervisning og har vært på flere strender på Jæren. Firmaet har hatt elleve ansatte.

Surfschool Norway AS omsatte for litt over 2,3 millioner kroner i 2022 og fikk samme år et negativt resultat på 473.000 kroner.

«Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 3. november.

Mer fra Dagsavisen