Roganytt

Datafirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Veile AS som fredag var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud. Det framgår at oppbudet er besluttet av styret. Retten viste til at begjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven § 66 annet ledd.

Veile AS har holdt til på Vestre Åmøy og har drevet med programmeringstjenester.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 11. mai.


Mer fra Dagsavisen