Sandnes

Slik markeres 8. mars i Sandnes

Heidi Bjerga i 8. mars-komiteen har planene klare for feiringen av den internasjonale kvinnedagen i Sandnes.

Trenger vi markere kvinnedagen i 2023? spør SV-profilen Heidi Bjerga i en pressemelding. Bjerga viser til at det bare i de siste dagene har kommet flere negative nyheter om hvordan kvinner behandles.

* En fersk rapport viser en av fem kvinner har vært utsatt for voldtekt.    

* Kvinners helse er ikke prioritert i helsevesenet.    

* Kvinner i Forsvaret utsettes for overgrep.    

* Familievolden øker.

I Sandnes markeres dagen på Hotell Residence fra klokken 19.00, og hovedtaler er Ann Kristin Thorkildsen, fylkesleder i Norske Kvinners Sanitetsforening. Hun tar opp utfordringene rundt kvinners helse, heter det i pressemeldingen.

Utredningen “Den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse” kommer til å stå sentralt på årets 8. mars-feiring. Utvalget har sett på utfordringer når det gjelder risiko og forekomst av sykdom, og bruk av helse- og omsorgstjenester. De har også undersøkt hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning, heter det i pressemeldingen fra arrangementskomiteen i Sandnes. Det blir også appeller fra kvinner fra Iran og Afghanistan, kvinnegruppen ved Flyktningeenheten i Sandnes og jordmor fra SUS, som tidligere mottok Fritt Ord-prisen.

Mer fra Dagsavisen