Nyheter

Verdens største fartøy til Byfjorden

Ber andre fartøyer om å seile rundt Hundvåg i perioden operasjonen foregår.

Søndag 20. juni blir det et svært besøk i Byfjorden. Da kommer det 382 meter lange og 124 meter breie kranfartøyet «Pioneering Spirit» for å laste en 500 tonns modul fra Rosenberg. Det melder Stavangerregionen Havn i en pressemelding.

I noen timer søndag blir det dermed begrenset mulighet for annen trafikk igjennom «Tjuvholmsundet».

– Ambisjonen er å utføre arbeidet så raskt som mulig, men det er anslått å ta ca. seks timer. Vi ber derfor andre fartøyer om å seile rundt Hundvåg i den perioden operasjonen foregår, sier maritim sjef Dag Matre i Stavangerregionen Havn og legger til at det vil være vaktbåter til stede for å ivareta alles sikkerhet.

Pioneering Spirit eies av Allseas og modulen som skal lastes er den første i sitt slag som leveres fra Norge til britisk sokkel, nærmere bestemt til Buzzard-plattformen som driftes av det kinesiske oljeselskapet CNOOC.

– Å ta verdens største fartøy inn til Rosenberg er en stor maritim operasjon for alle involverte. Operasjonen har vært planlagt lenge, ikke minst av Kystverkets lostjeneste. Riktig posisjonering av fartøyet er avgjørende i det trange farvannet og avhenger av flere faktorer, forteller Matre.

Stavangerregionen Havn og Kystverket deltar i et forskningsprosjekt som muliggjør å teste et slikt anløp med mer detaljerte dybdedata enn det som finnes i dagens offisielle sjøkart. Til dette formålet har Kartverket produsert detaljerte dybdedata i henhold til en helt ny internasjonal standard for topografisk havbunnskart.

Endringer som følge av været eller andre årsaker kan forekomme, påpekes det i pressemeldingen.

Mer fra Dagsavisen