Debatt

En likestillingspolitikk for fremtiden

Jeg møter ofte folk som sier “Det er ikke så stor forskjell på Arbeiderpartiet og Høyre. Det går bra med Norge uansett”. Dette er jeg grunnleggende uenig i.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

En av de virkelig store forskjellene mellom Arbeiderpartiet og Høyre kommer til syne i likestillingskampen. Der Høyre konstant har vært en bremsekloss i likestillingen, har Arbedierpartiet konstant tatt de kampene som skal og må kjempes.

Etter at Anette Trettebergstuen tok over som minister har flere viktige likestillingstiltak blitt gjort. Blant annet har det blitt lagt fram et skikkelig forbud mot homoterapi (såkalt konverteringsterapi). Der Høyreregjeringa, anført av Erna Solberg, la fram et forslag som kun forbyr homoterapi for barn under 16 og ellers regulere det, legger Støre-regjeringen fram et forslag som forbyr det totalt - med en strafferamme opp til seks år. Det er god likestillingspolitikk!

En annen viktig sak denne regjeringen har blitt selve symbolet på, er kampen for en rettferdig og framtidsrettet abortlov. For Erna Solberg - og hennes bestevenner i KrF - var de første noensinne til å innskrenke kvinners rett til å bestemme over egen kropp. For første gang noensinne ble den norske abortloven innskrenket. Ikke bare foreslår Ap å reversere disse endringene, men vi foreslår også å fjerne abortnemdene frem til uke 18. For det å ta abort, det skal være kvinners valg, ikke en lege sitt. Selvfølgelig skal man få god oppfølging fra leger, men til syvende og sist skal valget være kvinnen sitt eget. Fordi vi i Arbeiderparitet lover at kvinners rett til å bestemme over egen kropp aldri skal bli et forhandlingskort. Det er en grunnleggende rettighet.

Inkludering er også en svært viktig del av likestillingen. Her har Kari Nessa Nordtun og hennes samarbeidspartier i Stavanger levert som holder. Fra vi ble valgt i 2019 har vi blant annet innført gratis SFO for første klasse (utvider nå med reduksjon for 2.-4. trinn), samtidig som vi har innført gratis skolemat (et tilbud som enda igjen blir utvidet). Fordi skolemat og SFO er for alle. Kari leverer. Med fire nye år etter valget i 2023 vil enda flere viktige inkluderingstiltak bli gjort i Norges beste barneby.

Når vi diskuterer likestilling er det like aktuelt å diskutere temaer som ekstremisme og antirasisme. Denne regjeringen har levert på et annet nivå når det kommer til antirasisme og forebyggig av ekstremisme. Ikke bare har vi lovfestet at varer som kommer fra ulovlig okkuperte områder i Palestina skal merkes, men vi har også satt ned en ekstremismekommisjon som skal utrede flere store spørsmål vi har om ekstremisme. Og vi i AUF er selvfølgelig ekstra stolt over at vår egen nestleder, Gaute B. Skjervø, sitter i denne kommisjonen.

Om ett år er det valg. Kommune- og fylkestingsvalg. Ett år er lang tid, men det er samtidig veldig kort tid sett i betraktning på når mange velgere bestemmer seg for parti. I Norges beste barneby har situasjonen aldri vært bedre. Kari Nessa Nordtun og Ap styrer byen trygt og godt sammen med fem andre partier. Vi har fått gjennom mange gode likestillings- og inkluderingstiltak. Men det er ikke gitt at disse tiltakene forblir sånn som de er, om ikke vi får gjenvalg i 2023. For med Høyre - både i regjering og i posisjon i Stavanger - har prioriteten heller vært skattelette på skattelette for de aller rikeste, kutt i velferdstilbud og en urettferdig likestillingspolitikk. Derfor er det mitt håp at Kari fortsatt er ordfører etter 11. september 2023. Og det krever at akkurat du stemmer på Ap! Godt valg i 2023!

Mer fra: Debatt