ENERGIPOTENSIAL: Her fanger de solenergi i Steinbråtlia på Mortensrud. FOTO: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX

Utnytt Oslo-sola!

Nå kan du finne ut akkurat hvor mye det er å hente på å utnytte solenergien på ditt tak. – For kommunen handler det om miljø, men for den enkelte handler det også om privatøkonomi, sier byråd Hanna E. Marcussen.

Oslo kommune lanserte denne uken et interaktivt solkart, der du kan finne ditt hus, blokk eller gård, og ved hjelp av fargegoder og tekst enkelt se akkurat hvor stort potensialet for utnyttelse av solenigi er, målt i kWh per kvadratmeter.

– Hvorfor har dere laget dette kartet, byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen?

– Det ene er at vi har en målsetning om at Oslo skal være en nullutslippsby innen 2030, og det at folk velger å utnytte solenergien på takene sine vil bidra til at vi når dette målet. Det går direkte over i den andre grunnen, som er at vi ønsker å gjøre det enklere for folk å velge miljøvennlige alternativer.

Solkartet er svært detaljert, har tatt inn skyggeforhold, fra vegetasjon og andre bygninger, og skal gi et reelt bilde av potensiale for utnyttelse av solenergi på det enkelte tak, og deler av taket, forteller byråden.

SOLKART: Kommunen har fått laget et kart hvor du kan se hvor mye du har å hente på å bygge solpanel på taket ditt. Du finner det her: http://od2.pbe.oslo.kommune.no/solkart/
SOLKART: Kommunen har fått laget et kart hvor du kan se hvor mye du har å hente på å bygge solpanel på taket ditt. Du finner solkartet her!

Støtteordninger

– For dette er jo en investering, og da er det viktig med et godt kunnskapsgrunnlag, sier hun.

– Nettopp, så hva gjør en innbygger som har ett på kartet og funnet ut at han eller hun har stort potensiale for utnyttelse av solenergi?

– Først må en finne ut om en må søke Plan- og bygningsetaten eller ikke. Det ligger informasjon om dette og en direktelenke i kartet. Så – om en slipper, eller søker og får tillatelse – kan man søke kommunen om støtte til å få installert og satt opp solcellepaneler eller andre typer solenergitiltak. Det finnes støtteordninger både til privatpersoner og borettslag og sameier. Det finnes et antall støtteordninger og stipender til hjelp for folk som vil utnytte solenergien på taket sitt. For eksempel kan man søke Klima- og energifondet i Oslo kommune. Her kan privatboliger (1-4 boenheter) få 30 prosent av installasjonskostnadene dekket. Borettslag, sameier og næringsbygg kan også søke om støtte. Støtten er 1,50 kroner per kWh levert energi fra solcelleanlegget. I 2016 delte fondet ut cirka 1,5 millioner kroner til oslofolk, opplyser kommunen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Privatøkonomi

– Har du store forhåpninger til at dette kartet skal bidra til å få fart på soltak-byggingen i Oslo?

– Ja, jeg håper dette er noe som flere og flere ønske å vurdere. For kommunen handler det om miljø, men for den enkelte handler det også om å kunne produsere en del av energien til boligen sin selv, og det er også et klokt valg for den enkeltes privatøkonomi, sier Marcussen.

En rapport om mulighetene for et norsk privatbolig-marked for solkraft fram mot 2030, utarbeidet av WWF og Accenture i 2016, går det frem at det tar omlag 20 år før investeringen for den enkelte er dekket inn. Samtidig heter det: «I Oslo-området spesifikt, viser analysene at tilbakebetalingstiden for et subsidiefritt solcellepanel vil være på rundt 10 år i 2030».

Les også: Her taper skogen for MDG