Tenk å gå barbeint på gress fra Nordmarka til Oslofjorden

T-banen under lokk. Turvei fra Nordmarka til Oslofjorden. Dette er Ruters planer for Majorstua som skal ut på høring.

Det er Ruter selv som har lagt ut planforslagene for det nye Majorstuen stasjonsområde på sine hjemmesider. Ideen er å legge T-banestasjonen på Majorstua under lokk, og frigjøre et stort område med økt byliv, og nye gang- og sykkelforbindelser og bedre tilrettelagt vei slik at trykket på krysset Kirkeveien og Sørkedalsveien blir mindre.

Boliger og byliv

I følge Ruter legger planforslaget til rette for sirka 460 nye boliger samt høyhus på 13 – 17 etasjer. Og det legges opp til et parkområde med åpning av Frognerelva.

Det er spesielt etablering av T-banestasjon under bakken som gjør det mulig, siden det vil frigjøre et areal på 100 000 kvadratmeter. Ruter beskriver et mulig nytt parkområde som får et areal tilsvarende Studenterlunden. Spikersuppa og Eidsvolls plass til sammen, og som med åpning av Frognerelva vil gi sammenhengende turveiforbindelse for myke trafikkanter mellom Oslofjorden og Nordmarka.

Sånn kan det bli: Dra slideren i bildet fram og tilbake for å se Majorstua før og etter Ruters mulige utbygging. (Artikkelen fortsetter under)

Les også: Han kan bli den første åpent homofile presidentkandidaten i USAs historie

Vognhallen

Det er totalt fem ulike alternativer for området som skal ut på høring, der forskjellene primært knyttes til byggehøyder. I tillegg diskuteres det i hvilken grad vognhallen fra 1922 skal bevares. Den nye utformingen av Majorstuen stasjon legger også til rette for innføring av Fornebubanen. Ruters planforslag er lagt ut for offentlig ettersyn på Plan- og bygningsetatens nettsider og høringsfristen er 4.mars.

Les også: Chris Brown avviser voldtektsanklager på Instagram