Med den nye parken skal det være mulig å bevege seg langs hele Akerselva og over til Mathallen på andre siden. ILLUSTRASJON: OLE ESPEDAL/NORCONSULT

Slik blir den nye parken

Onsdag tok miljøbyråd Guri Melby (V) første spadetak på grussletta som om få år skal bli Nedre Foss park på Grünerløkka.

– Dette er på mange måter «the missing link» i Akersparken. Det har blitt veldig fint både oppover og nedover elva med tursti og bedre belysning, så nå er det kun denne strekningen som gjenstår, sier Guri Melby (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Gangsti og lekeplass

Blant gravemaskiner og anleggsarbeidere tok Melby onsdag denne uka spaden fatt på grusområdet som om et par år skal bli en flunkende ny park for Grünerløkka-beboerne.

Etter planen skal det bygges grønne sletter og gangvei i området som strekker seg mellom Nedre gate i sør, Grünerhagen i øst og studentsiloen i nord.

I tillegg skal det anlegges en lekepark med klatrestativer for barn inspirert av områdets historiske møller, og et staudefelt på 700 kvadratmeter.

– Det er viktig å legge opp til aktiviteter for barn. Stadig flere barnefamilier blir boende i sentrum, og de bidrar til å skape mer mangfold, sier Melby.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook

Ny konsertarena

Men også musikkglade hipstere vil få glede av parken, skal vi tro miljøbyråden. Ved siden av Nedre Foss gård, som i dag huser en restaurant, skal det nemlig anlegges en konsertarena med plass til 2–300 publikummere.

– Vi har allerede fått forespørsler fra folk som ønsker å leie tribunen, sier prosjektleder Jan Reime Kristiansen i Bymiljøetaten.

Parken vil bli en del av Akerselva miljøpark, som har ligget på skisseblokken de siste 28 årene, og skal fungere som et bindeledd til Mathallen og Vulkan på andre siden av elva.

I budsjettet for 2015 er det satt av 40 millioner kroner til utviklingen av parken, i tillegg til de 15 millionene som allerede er brukt på opprustning av området.

LES OGSÅ: Akerselva er kåret til en av Europas fineste

Trygghetsaspekt

Åpningen av parken er satt til senhøsten 2016.

– Når vi bygger et nytt byrom, vet vi aldri helt om det vil slå an. Men det er helt åpenbart at med den nye restauranten og flere boliger, så vil denne parken bli mye brukt. Vi bor stadig tettere, og da har vi behov for flere fellesområder. Dette skal være et møtested for et bredt lag av befolkningen, sier Melby.

Hun tror nye Nedre Foss park vil bidra til å gjøre området rundt Akerselva tryggere.

– Trygghetsaspektet er viktig. Den nedre delen av Akerselva har blitt ansett som et litt utrygt område, men nå er det blitt bedre belyst og flere ferdes langs elva, og da blir det også tryggere, sier byråden.

LES OGSÅ: Rønne langs Akerselva er forvandlet til et slott