Nyheter

Vannforsyning blir enda dyrere: 16 prosents prisvekst

Oslo må øke pengebruken på reservevannforsyning fra Holsfjorden. – En dønn nødvendig og grundig kvalitetssikret investering i vår felles trygghet, hevder byråden.

– Jeg skulle selvsagt ønske at Oslo hadde hatt en ny vannforsyning på plass for lenge siden, slik fagfolk har anbefalt i 50 år. Det er synd at tidspunktet for dette store prosjektet sammenfaller med en tid hvor det er krig i Europa og det er dyrtid, men vannforsyningen har vært utsatt for mange ganger allerede. Sikring av Oslofolks grunnleggende helse og sikkerhet kan ikke vente.

Det skriver Sirin Hellvin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, i en epost til Dagsavisen.

Bakgrunnen er at Oslos kommende reservevannforsyning ser ut til å bli enda en god del dyrere. Det kommer fram i Vann- og avløpsetatens kvartalsrapport for prosjektet, som NRK omtalte tirsdag. I rapporten står det at Oslo kommune har budsjettert med tre prosents årlig lønns- og prisstigning, men ifølge siste rapportering har prisveksten vært hele 16,24 prosent på et år.

Det kan bety at prosjekt Reservevannforsyning blir enda dyrere. Tidligere har prisen vært anslått til 23,2 milliarder, eller 27 milliarder, alt etter hvor mye usikkerhet man regner inn. Men det er foreløpig usikkert hvor mye mer prosjektet vil koste.

– Det er det for tidlig å si noe om. Det meste av byggingen gjenstår, og det er ingen gitt å spå om prisutviklingen fremover til 2028. Per nå har ikke totalkostnaden inkludert påløpt lønns- og prisstigning oversteget kostnadsrammen, sier etatsdirektør Anna Maria Aursund til NRK.

Må ta igjen for tiår med forsømmelse

Tilbake til byråd Stav.

– Hva vil du si til Oslos befolkning som nå enda en gang må forvente høyere vannavgift?

– Prisveksten som er omtalt i kvartalsrapporten fører ikke til mer økning i gebyrene i 2023 enn det som allerede er varslet i budsjettet, skriver hun.

– Jeg forstår at økte avgifter er utfordrende for mange, spesielt i en tid der alle andre utgifter også øker. Likevel kan vi ikke leve med at Oslos vannforsyning er for utrygg. Byggingen av ny vannforsyning er ikke et «luksusprosjekt», det er en dønn nødvendig og grundig kvalitetssikret investering i vår felles trygghet. Oslos vann- og avløpsgebyrer har lenge vært blant de laveste i landet, men nå må vi ta igjen for mange tiår med forsømmelse i å trygge byens vannforsyning, skriver Stav til Dagsavisen.

På Statistisk sentralbyrås kostnadsindeks for veianlegg kan vi lese at kostnadene for å bygge fjelltunnel har økt med 19,1 prosent fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal i år.

Likevel er det lys i enden av tunnelen. Ifølge kvartalsrapporten er arbeidene godt i gang og har høy aktivitet. Det ligger an til å bli brukt 3,626 milliarder kroner på prosjektet i 2022, noe som er 96 millioner kroner mindre enn opprinnelig prognose.

– Rapporten viser at prosjektet er i rute og at kostnadene, utenom ekstraordinær lønns- og prisvekst, ligger godt an, skriver Hellvin Stav.

Endrer budsjetteringen

Tidligere har det vært mange og store kostnadsøkninger i prosjektet «Ny Vannforsyning Oslo», kjent som NVO blant venner. Opprinnelig skulle prosjektet koste 12,5 milliarder kroner. I 2021 måtte miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) gå av, etter et mistillitsforslag fra bystyret som mente at hun ikke hadde informert dem godt nok om overskridelsene.

Vann- og avløpsetaten har ment, etter anbefaling fra et eksternt konsulentbyrå, at kommunen burde endre hvordan man budsjetterer prosjektet, fordi man til nå bare har budsjettert med en flat prisvekst.

På forrige bystyremøte vedtok også bystyret å gå over til en annen budsjetteringsform, som vil gjøre at byrådet ikke trenger å spørre bystyret på nytt hver gang de trenger mer penger, hvis årsaken er prisvekst.

Dette vil tre i kraft fra revidert budsjett til våren. Prosjektet finansieres med penger fra vannavgifta folk i Oslo betaler.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: