Nyheter

På nyttårsaften forsvinner livsgrunnlaget til Ida og 20.000 andre koronapermitterte

Koronakrisen er ikke over. Fortsatt er 20.000 permittert fra jobbene sine, og snart mister de dagpengene. Nå krever fagforeningstopp mer penger til Nav for å sikre de permitterte ny jobb.

– Det er fryktelig krevende. Og tungt. Man mister rutinene i hverdagen. Man mister det sosiale. Og man mister inntekt. Vi har jo boliglån og bil og andre utgifter, så det er klart at det er fryktelig vanskelig økonomiske når man mister en stor del av den faste lønna si, forteller Ida Helle Hofseth til Dagsavisen.

I flere år jobbet hun hos Travel Retail Norway, altså taxfreebutikken på Gardermoen. Men i mars i fjor var det bråstopp. Som de aller fleste andre på flyplassen ble hun permittert over natta som følge av koronarestriksjonene. I dag, mer en halvannet år seinere, er hun fortsatt permittert. Det samme gjelder 20.000 andre nordmenn, viser ferske tall fra Nav. 7400 er i dag helt permitterte, mens 12200 er delvis permitterte.

Selv om den nye regjeringen har forlenget kompensasjonsordningene til å gjelde ut året ligger det an til at disse vil forsvinne helt 31. desember. Det betyr slutt på dagpengene for Hofseth og de andre langtidspermitterte.

– Det vil bety katastrofe for oss. Samboeren min har også vært permittert, men er heldigvis tilbake i full jobb nå. Men han kan jo ikke stå for alle utgifter aleine. Det vil bli utrolig vanskelig for oss hvis det blir stopp i dagpenger, sier hun.

Ida Karoline Helle Hofseth, ved Gardermoen (Oslo Lufthavn). Til sak om permittering.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mange ledige jobber

Samtidig som det fortsatt er mange permitterte i kjølvannet av koronakrisa er det pussig nok rekordmange ledige stillinger i Norge. I løpet av oktober ble det registrert 41700 ledige jobber i Navs database. Men, som Hofseth forklarer, er det ikke bare å gå rett fra en butikkstilling og over i en ledig jobb for eksempel innen IKT eller bygg- og anlegg.

– Det er ikke så lett å bare finne seg en ny jobb. Når man over natta mister jobben havner man i en vanskelig situasjon der du må sette deg inn i prosessene i Nav, søke dagpenger og virkelig snu deg rundt og tenke nytt. Det er ikke så lett når du har hatt den samme jobben i mange år. Og når så mange blir permittert på samme tid blir det en utrolig stor kamp om de få stillingene som finnes. Jeg har heller ikke så mye utdanning å vise til, så da stiller jeg enda dårligere, sier hun.

Det Hofseth aller helst vil er selvfølgelig å få tilbake sin gamle jobb som hun er permittert fra, men hva som skjer med den er helt umulig å spå. Hofseth peker på Nav-systemet på spørsmål om hva som skal til for å få henne inn i en ny jobb.

– Jeg skulle gjerne hatt enda tettere oppfølging fra Nav. Jeg har fått noe oppfølging, de sender meg stillingsannonser og sender CV-en min videre, men det stopper gjerne der. Etter det hører jeg verken fra Nav eller de som har ledige stillinger. Jeg skulle gjerne hatt noe mer oppfølging.

Nav og ledighet

Nettopp Nav-systemet er det nestleder i YS Hans-Erik Skjæggerud peker på som en løsning for de langtidspermitterte. Han og YS mener vi nå må behandle de som har vært permitterte lenge som følge av pandemien som langtidsledige i stedet for å legge til grunn at de snart vil få tilbake sin gamle jobb.

– Det vil si at man må tilby dem bistand i form av mer aktiv arbeidsformidling til annen type arbeid. Man må se på eventuelt mismatch mellom kompetansen de har, og hva det er behov for i arbeidslivet. Det er mange ledige jobber nå, men man klarer ikke å få paret de arbeidsledige med de ledige jobbene. Det krever mer aktivt arbeid fra myndighetenes side, sier Skjæggerud.

Under pandemien fikk Nav ekstra ressurser for å møte den enorme pågangen av folk som mistet jobben, men disse pengene er Nav i ferd med å miste nå som pandemien er på hell. YS mener Nav må fortsette å få ekstra ressurser for å håndtere de 20.000 som fortsatt er permitterte.

Nestleder i YS, Hans- Erik Skjæggerud.

– Vi mener at man må opprettholde en betydelig styrking av Nav. Problemene for de ledige og permitterte forsvinner ikke på nyttårsaften, sier han, med en bønn til den nye regjeringen om å styrke Nav betydelig når de skal legge fram sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet mandag.

For dette haster, sier Skjæggerud. Han viser til at mange av arbeidsinnvandrerne som forsvant ut av Norge under pandemien snart vil komme tilbake, og da forsvinner samtidig store deler av etterspørselen etter arbeidskraft vi har i Norge nå.

– Nå har vi et vindu for aktiv handling fordi utenlandsk arbeidskraft ikke har kommet tilbake i den farten det antakelig er behov for. Det gir oss alle en mulighet til å prøve å sette de permitterte i stand til å ta flere av jobbene som nå er ledige før den utenlandske arbeidskrafta kommer tilbake. Vi vet ikke når, men det vinduet vil bli lukket igjen på et tidspunkt, sier han, og legger til:

– Det er ingen enkel jobb, men det lar seg gjøre. Da må vi sørge for at Nav har ressurser nok til å kunne sette seg godt inn i hva slags arbeidskraftbehov og kompetansebehov som er i arbeidslivet. Samtidig må de få innblikk i hva slags kompetanse de permitterte har, hva man kan bygge videre på og finne løsninger. For eksempel Ida og hennes kollegaer har masse viktig realkompetanse som gir et godt grunnlag for å få dem inn i ledige jobber, eventuelt med noe påbygning av kompetanse fra Nav. Akkurat nå er det en passivitet rundt denne problematikken vi ikke kan tillate oss, sier han.

Mer fra Dagsavisen