Nyheter

Obos-prosjektet skapte harme. Nå drøyer det med behandlinga av sirkelblokka

Politisk behandling av byggesaken for Obos’ omstridte Sirkelblokk på Rødtvedt drøyer, i likhet med flere boligprosjekter fra boliggiganten. Obos mener det er svært beklagelig.

I november i fjor skrev Dagsavisen om Obos’ nye, store boligprosjekt på Rødtvet i Oslo – en stor sirkelformet blokk med små, rimelige leiligheter og mange grønne løsninger som ble lansert med stor stolthet i året da Oslo var miljøhovedstad.

Forslaget ble ikke møtt med særlig stor entusiasme i nærområdet, der folk ønsker mer tradisjonsbasert arkitektur. Nå venter de i spenning på hva som blir resultatet når Obos’ planforslag blir behandlet politisk. Dette skulle skjedd for over to måneder siden, så ble fristen flyttet først til 6. april og er først nå oversendt til politisk behandling.

Frastøtende kasse

Sirkelblokka ble den gang omtalt som en «frastøtende rund kasse» av arkitekturkritiker Audun Engh i Arkitekturopprøret, og folk i nærmiljøet på Rødtvet var heller ikke nådige i sin omtale av prosjektet.

Leder for Apalløkka Vel og daværende leder for Nabogruppa, Margrethe Bjørklund, kritiserte Obos’ ønske om å bygge eksperimentelt, og for en mangelfull medvirkningsprosess. De hevdet at selv Plan- og bygningsetaten var kritiske til prosjektet, og så fram til at saken skulle få en endelig behandling i januar i år. De venter fortsatt.

Flere saker

Obos har to byggesaker liggende til behandling i Plan- og bygningsetaten, både prosjektet på Rødtvet og et annet prosjekt i Thorleif Haugs vei 6 og 8 på Voksenkollen der den politiske behandlingen nå er berammet til juni.

I alt kan dette dreie seg om rundt 180 nye boliger som nå blir forsinket oppført i et allerede presset boligmarked. I et brev til etaten skriver Obos’ Even Jernstad at Obos finner utsettelsene svært beklagelig. Han ber om begrunnelse for hvorfor plansakene ikke prioriteres for oversendelse til politisk behandling. Plan- og bygningsetaten beklager at sakene drøyer ut i tid, og skylder på kapasiteten:

– Da vi har måttet prioritere byggesaksbehandling og andre saker med lovpålagte frister har dessverre saksbehandlingen av denne saken strukket ut i tid, sier avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Andreas Vaa Bermann, til Dagsavisen.

Dagsavisen har kontaktet Obos som ikke ønsker å kommentere saken.

Mer fra Dagsavisen