Nyheter

Endelig vann i det midlertidige bassenget på Økern: Slik ser Oslos nye badebasseng ut

Det skulle stått ferdig da de begynte å rive Tøyenbadet. Men nå er det endelig vann i den nye midlertidige svømmehallen på Økern.

Men selv om badet nå er ferdigstilt, kan det ennå ikke brukes. På grunn av koronasituasjonen, er alle svømmehaller i Oslo, og landet for øvrig stengt.

Det er ikke bygd nye svømmehaller i Oslo siden Holmlia bad sto klart i 1983. Nå er et nytt badeanlegg klart, selv om det ikke skal stå evig.

Økern bad, som ligger synlig ved siden av Løren skole, er i hovedsak planlagt for organisert idrett og svømmeopplæring. Badet skal bidra til å opprettholde noe av badekapasiteten i Oslo i perioden hvor kommunen bygger det nye Tøyenbadet.

Slik er det nye midlertidige badet på Økern.

– Tanken er at Økern bad først og fremst skal være et alternativ for skoler og idrettsforeninger som nå har mistet tilbudet sitt på Tøyen. Badet skal også være en attraksjon, og gi et løft til et område som er under utvikling, sier byråd Victoria Marie Evensen (Ap) for næring og eierskap.

Plan for riving

Det midlertidige badeanlegget har vært Kultur- og idrettsbygg sitt pilotprosjekt på sirkulært bygg. Et hovedmål under planleggingen av badet har vært at det skal kunne flyttes og brukes om igjen flere ganger i inntil 15 år.

– Økern bad leveres med en detaljert plan for demontering og flytting. Vi kan plukke ned anlegget, legge delene på lastebiler som frakter det til ny tomt, og montere det opp igjen der det er behov, sier Victoria Marie Evensen.

Økern bad er sammensatt av to hovedkonstruksjoner. Servicebygget er et konteinerbygg i to etasjer, hvor man blant annet finner inngangsparti med resepsjon, samt garderober. Herfra sluses man inn i svømmehallen som består av buede limtredragere, og med tak og vegger i en spesiallaget, helsveist duk i PVC med god isolasjonsevne. Det er over ti meter høyt under taket i den luftige svømmehallen, som har store vindusflater mot sør. Stålbassenget er på 12,5 x 25 meter, og har skrå bunn med varierende dybde opp til 1,6 meter.

Økern bad leveres med en detaljert plan for demontering og flytting

—  Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap

Foruten et unikt miljøvennlig ombrukskonsept og utstrakt bruk av tre, er det også stilt krav om at ingen av byggematerialene skal inneholde miljøgifter, alle midlertidige betongkonstruksjoner er utført i lavkarbonklasse A, og det er kun brukt 100 prosent gjenvunnet armeringsstål. I tillegg har byggeplassen til Økern bad vært fossilfri og all transport av masser er gjennomført utslippsfritt.

Slik er det nye midleridige badet på Økern.

– Økern bad er et sjeldent eksempel på midlertidighet kombinert med god design. Limtre har sin styrke i buer, og har gitt en særpreget form til det store, åpne hallrommet. Den blågrønne duken som er montert over hallrommet gir assosiasjoner til svømmebasseng. Sammen med de store vindusflatene og det sørvendte amfiet, gir dette merverdi til bygget som fremstår med sterk identitet, sier avdelingsdirektør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Merete Hoff.

Interiørbilde fra det nye midlertidige badet på Økern.

Tøyen og Bøler

Nyttårsaften 2019 ble proppen trukket ut for godt i det gamle Tøyenbadadet. Bassenget har vært et problem for Oslo kommune omtrent siden det sto ferdig i 1976. Det er blitt brukt hundrevis av millioner på å fikse og reparere, uten at det ble noe bedre.

«Alle» har ment at det beste ville være å rive, og bygge nytt. Noe som først skjer nå.

Her bygges nytt bad til 1,4 milliarder kroner, noe som også vil inkludere en ny flerbrukshall.

– Sprengningsarbeidet er påbegynt, og vil pågå utover våren. Parallelt har vi begynt å fylle opp terrenget i nord. Det vil fylles opp fortløpende i takt med sprengningsarbeidene. Vi arbeider også med omlegging av overvannsledning i nord samt omlegging av høyspentkabel. I den forbindelse er gangveien nord for Tøyenbadet fra Helgesens gate og opp til Økernveien stengt, sier kommunikasjonssjef byggeprosjekter i Kultur og Idrettsbygg KF, Ingunn Olsen til Dagsavisen.

Bøler bad er sterkt nedslitt etter 40 års bruk, og her vil byrådet bruke 60 millioner kroner på en full oppgradering. Bøler bad skal etter planen stå ferdig i sommer.

– Alt av rivningsarbeider inkludert taket er ferdig og gjenoppbygging pågår. Bygging av nytt teknisk tilbygg har startet opp, og utvendig pågår muring av ny fasade, sier kommunikasjonssjef eiendom Kultur og Idrettsbygg KF, Haakon Berg Jensen til Dagsavisen.

– Det nye stålbadet er levert på byggeplass, og skal monteres etter påske. Prosjektet vil også knytte seg til lokalt fjernvarmenett. Det er forventet at ansvarlig entreprenør vil ferdigstille arbeidet i løpet av sommeren 2021, sier han.

Foreløpig skisse av nye Manglerud bad.

Det satses stort på nye bad i Oslo, og også på Manglerud og Stovner kommer det nye svømmehaller.Økern bad

  • Hovedkonstruksjon av buede limtredragere.
  • Tak og vegger i herdet, helsveiset PVC med god isolasjonsevne.
  • Konteinerbygg med resepsjon og garderober.
  • Basseng på 12,5 x 25 meter i helsveiset stål.
  • Bassenget har skrå bunn med varierende dybde opp til 1,6 meter.
  • Vannet holder 28 grader.
  • 1 damegarderobe, 1 herregarderobe, 1 familiegarderobe
  • 93 garderobeskap, 21 dusjer
  • Universelt utformet, HC-heis ned i bassenget

Mer fra Dagsavisen