Nyheter

Siden 2015 har prosjektet Manglerud bad blitt over en halv milliard kroner dyrere

Sist finansutvalget i Oslo bystyre behandlet Manglerud bad, var prisen 135 millioner kroner. Da saken på nytt skulle behandles torsdag, var prisen økt med nesten av halv milliard kroner. Noe som fikk opposisjonen til å trå vannet.

I forrige uke gikk byrådet ut i Dagsavisen, og fortalte at nå var alt klart for bygging av det nye badet, som i utgangspunktet skulle stått ferdig i 2018.

Fra 1965

– Grønt lys for Manglerud bad er godt nytt for både badetilbudet og byggebransjen i Oslo. Det er viktig å holde hjulene i gang etter koronautbruddet. Bygging av Manglerud bad og aktivitetshus nå er et godt bidrag også til dette, sa næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) til Dagsavisen, da hun i forrige uke fortalte om byggingen .

Les også: Stovner bad blir ett år forsinket

Det nye badet skal erstatte dagens Manglerud bad fra 1965. Manglerud Ungdomshus og Oslo kulturskole skal gis lokaler i tilknytning til det nye badet. Prosjektet har i prosessen utviklet seg til et innholdsrikt aktivitetshus med folkebad, ungdomshus, kulturstasjon og felles publikumsfasiliteter. Badet gir i prinsippet gratis tomt til de andre funksjonene og er en god utnyttelse av investeringene. Felles fundamenter, teknisk infrastruktur, driftsfasiliteter og fellesarealer gjør det langt billigere enn om de skulle vært bygget hver for seg.

Badet skal bygges i Plogveien, ved siden av parkeringsplassen som deles av Manglerud skole, Manglerud kunstgresshall og Manglerud kunstgressbane.
I Plogveien, ved siden av parkeringsplassen som deles av Manglerud skole, Manglerud kunstgresshall Manglerud kunstgressbane kommer nye Manglerud bad.

I Plogveien, ved siden av parkeringsplassen som deles av Manglerud skole, Manglerud kunstgresshall og Manglerud kunstgressbane kommer nye Manglerud bad. Foto: Haakon Thon

Utsatt

– Da saken var oppe i finansutvalget torsdag, ble vi overrasket over at kostnadene nå var økt med en halv milliard.  Et formidabelt sprang, og vi trenger en bedre forklaring før vi gir grønt lys, sier nestleder i finansutvalget, Anne Haabeth Rygg (H) til Dagsavisen.
Byråd Victoria Marie Evensen slår tilbake.

– Jeg er opptatt av at vi skal ha sikre summer når vi setter spaden i jorda. Høyre kan ikke komme med et bystyrevedtak fra 2015 med et løst økonomisk anslag basert på helt andre premisser og kalle det en kostnadssprekk, sier byråd Evensen.

Prosjektet på Manglerud har en kostnadsramme på 682 mill. kroner.

Les også: Åpnet Holmlia bad etter sju måneders rehabilitering

– Vi ønsker at Manglerud bad skal bygges, og ønsker ingen forsinkelser. Men vi vil at dette skal være skikkelig forankret i bystyret. På møtet i finansutvalget torsdag fikk vi en 40 siders KS-rapport et par timer før møtet, og vi etterlyste en bedre beskrivelse av økonomien i prosjektet enn hva vi fikk.  Derfor må vi ha mer tid. Det er skattebetalernes penger det er snakk om, sier Rygg, som også er nestleder i finansutvalget.

###

Anne Haabeth Rygg (H). Foto: Tom Vestreng

I 2015 sluttet bystyret seg til at man gikk videre med å utrede et konsept for badet som det daværende byrådet mente hadde en estimert kostnad på 135 millioner. I reguleringssaken i 2018 sluttet bystyret seg også til at det skal være bad med aktivitetshus.

– Siden den gang har prosjektet økt i omfang, fra en ren svømmehall til et kulturbygg i tillegg. 1.000 ekstra kvadratmeter med bygningsmasse til musikk – og kulturskole kommet til. Vi fikk også vite at kostnadsrammen fra 2015 ikke var gode nok, og at det hadde vært en prisvekst i markedet. Men en halv milliard? spør Anne Haabeth Rygg.

– Vi fikk også vite at prosjektet er så detaljplanlagt at det er vanskelig å gjøre endringer, sier hun.

Men byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), avviser kostnadssprekk.

– Jeg stiller meg uforstående til Høyres påstand om kostnadssprekk. Det som det borgerlige byrådet la fram 2015 inneholdt hverken kostnader for kulturskolen eller ungdomsklubben som måtte rives for å bygge et nytt bad. Tallene i det borgerlige byrådets bademelding har vist seg å bomme grovt, skriver Evensen i en epost til Dagsavisen.

– Vi har fulgt kommunens investeringsregelverk og utredet dette prosjektet grundig. Siden 2015 har byrådet tatt en beslutning om et større bad fordi behovet er større enn det som ble beskrevet i 2015. Vi har også kombinert badet med Kulturskole og Ungdomsklubb. Og sist, men ikke minst, har vi gjennomført en grundig kvalitetssikring av prosjektet som helhet. Og, ja – dette har vi brukt tid på; bad er dyrt å bygge. Derfor er det også viktig å forsikre seg om kostnadsrammen er riktig. Det er vi nå, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo.

Les også: Her kan du svømme når Tøyenbadet og Bøler bad stenges

Hyppigere møter

Finansutvalget vil ta saken opp igjen i sitt neste møte, 28. april, og vil derfor behandles i første bystyremøte etter dette.

– Tiden frem til neste utvalgsmøte, vil brukes til å få svar på hva som ligger i den store prisøkningen, sier Høyrerepresentanten.

– Slik situasjonen er i disse koronatider, hvor vi ikke kan ha fysiske møter, så legges de opp til hyppigere videobystyremøter, men med færre saker. Så det er ikke sikkert at prosjektet blir utsatt. Men som sagt, vil ønsker at Manglerud bad nå kommer. Noe vi har jobbet for siden vi satt i byråd, sier hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: