Nyheter

Hytteeierne vant koronasak – staten anker dommen

Hytteeierne som gikk til retten for å slippe karantene etter å ha vært på hytta i Sverige, har vunnet over staten. Karanteneplikten er ugyldig, mener retten.

Av Steinar Schjetne

Hytteeierne som vant i retten med sitt krav om å få slippe karantene etter hyttebesøk i Sverige, må likevel vente lenge før de ubekymret kan krysse grensen.

Retten er enig i at reglene om innreisekarantene for hytteeierne er et inngrep i deres bevegelsesfrihet og rett til respekt for hjem og familieliv. Domstolen konkluderer derfor med at vilkårene for karanteneplikt er ugyldige. Det framkommer av dommen fra Oslo tingrett fredag formiddag.

– Retten anerkjenner at hytta representerer et fast punkt i livet og et sted å søke til i vanskelige tider. Retten konstaterer dermed at det foreligger et inngrep i retten til familieliv etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), skriver advokatene Lars Marius Holm og Lina K. Smorr i en pressemelding.

Seks personer som eier fritidseiendom i Sverige, gikk i bresjen for et søksmål som rundt tusen hytteeiere stilte seg bak. De mente vedtaket om karanteneplikt ved opphold på hytta over grensen var ugyldig.

Les også: Eiere av svenske hytter saksøker staten for å slippe karantene

Ikke fritt fram

Likevel må de trolig vente en god stund til før de ubekymret kan reise til og fra hytta i Sverige. Retten gir ikke noe ubetinget eller varig fritak fra innreisekarantenen. Tingrettsdommer Ingebjørg Tønnessen understreker i dommen at unntak må vurderes av forvaltningen, og må ses i sammenheng med øvrige tiltak og utvikling i smittesituasjonen.

Staten anker dommen og skal bruke tiden fremover til å forberede en anke til lagmannsretten, ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Det blir ikke gjort endringer i covid-19-forskriften som følge av dommen.

– Vi står overfor en alvorlig smittesituasjon, og våre fagmyndigheter har vært tydelige på at karanteneordningen bør være så generell som mulig for å beskytte oss mot importsmitte, og at den bør omfatte personer med fritidseiendommer i utlandet. Regjeringen har fulgt dette rådet, sier Høie.

Fortsatt karantene

I retten avviste advokat Ida Thue fra regjeringsadvokaten argumentasjonen til saksøkerne fullstendig og poengterte at karanteneplikten er et helt sentralt virkemiddel i myndighetenes forsøk på å bekjempe spredningen av koronaviruset.

Saksøkerne har heller ikke fått medhold i begjæringen om midlertidig forføyning. Dagens praksis opprettholdes derfor inntil staten eventuelt vedtar dommen, eller en anket avgjørelse er rettskraftig avgjort i rettssystemet.

Som om ikke det er nok, forlenget Sverige onsdag innreiseforbud for alle utlendinger uten negativ koronatest, og har sendt forsvaret vestover for å vokte grensen mot Norge.

Kraftige reaksjoner

– Den nye smittsomme varianten av koronaviruset har vist at det å ha strenge regler om innreisekarantene, slik Norge har hatt gjennom hele pandemien, er ekstra viktig. Dette bekreftes også av at flere land i Europa, inkludert Sverige, først nylig har innført regler om innreisekarantene, sier Høie.

Karanteneplikten satte sinnene i kok hos mange av de over 12.400 nordmennene som har hytte i Sverige da den ble innført i fjor vår. Allerede da kom det krav om oppmyking og unntak – uten at regjeringen fant grunn til å etterkomme kravene.

Hytteeierne opplever at de har blitt underlagt forbud når de må sitte ti dager i karantene etter å ha besøkt hytta på den andre siden av grensen. Advokatene Holm og Smorr er «svært overrasket og skuffet» over at staten kunngjorde anke bare to timer etter at dommen var avsagt.

– At staten velger å anke før det er foretatt en åpen og transparent vurdering av forholdsmessigheten av inngrepene i disse rettighetene finner vi meget betenkelig i et rettssikkerhetsperspektiv, skriver de.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.