Nyheter

Regjeringen: Oslos nyeste klimagrep er ulovlig

Oslo har ikke lov til å stille miljøkrav til private byggeplasser, slår kommunaldepartementet nå fast. – Direkte pinlig av regjeringen, svarer MDG-byråd Arild Hermstad.

Bilde 1 av 3

– Det er bra at Oslo ønsker å få ned sine klimagassutslipp. Det er noe vi alle jobber for. Vi vet at Oslo har hatt sine utfordringer, og vi håper at de nå kan bruke ressursene på å få gjennom det som er satt i gang av andre ting.

Det sier statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Dagsavisen, om Oslo kommunes omdiskuterte klimagrep.

Klimagassutslipp fra bygge- og anleggsplasser var en av hovedgrunnene til at Oslos utslipp gikk noe opp fra 2016 til 2018. For å stramme grepet om utslippene har byrådet innført knalltøffe krav til bygg- og anleggsbransjen.

Allerede i dag stiller kommunen krav om fossilfrie maskiner for entreprenører som gjør en jobb for kommunen. Men, som Dagsavisen skreiv i høst, jobber de også med å stille tilsvarende krav til private utbyggere. Med andre ord, skal du bygge noe i Oslo må det gjøres klimavennlig.

Problemet? Det er ulovlig å stille den type krav til private. Det slår Kommunaldepartementet fast. I en ny juridisk utredning fra advokatfirmaet Hjort får departementet støtte for sitt syn. 

– Dette betyr i praksis at en kommune i sine egne byggeprosjekter kan stille krav om utslippsfri virksomhet, men de kan ikke stille de samme kravene til private utbyggere, sier statssekretær Heidi Nakken.

LES OGSÅ: Advarer i ny risikorapport: NVE frykter flere farlige byggeprosjekter i skredutsatte områder (+)

– Direkte pinlig

Hun mener Oslo nå bør legge alle planene om krav til klimavennlig byggenæring i skuffen.

–. Det er svært omfattende å gå gjennom alle planer og stille krav til noe de ikke har hjemmel til å stille krav om. Jeg håper nå flere byggeprosjekter kommer i gang slik at man kan bygge mer i Oslo og få ned boligprisene, sier Nakken.

Oslos byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG) er rasende uenig med departementet. Grunnen er at Hjort i sin juridiske vurdering, som departementet baserer sin uttalelse på, først og fremst slår fast at å stille krav til utslippsfrie byggeplasser er ulovlig, ikke fossilfrie slik Oslo vil stille krav om. Det er en vesentlig forskjell. For eksempel regnes en maskin som går på biodrivstoff som fossilfri, men ikke utslippsfri.

LES OGSÅ: Da Tone ville bo nærmere barna i Oslo, ble løsningen et mikrohus på 22 kvadratmeter (+)

– Jeg skjønner ikke hva kommunaldepartementet og statssekretær Nakken holder på med her, men dette er jo direkte pinlig. Vi har ikke satt krav til utslippsfritt, slik statssekretæren later til å tro. Vi har sagt at det skal være fossilfritt, noe som betyr at de skal bruke biodrivstoff på byggeplassene. Det er bransjen klare for, og de aller fleste er positive til dette, sier Hermstad.

Ikke i klimaplanen

Forskjellen mellom fossilfri eller utslippsfri mener departementet på sin side er irrelevant.

– Det endrer ikke på det juridiske om du kaller det fossilfri eller utslippsfri. Begge deler er vurdert av Hjort. Hjemmelsgrunnlaget vil være det samme, sier Nakken.

Statssekretær i Kommunaldepartementet Heidi Nakken (H) mener Oslos siste klimagrep der de vil stille klimakrav til private utbyggere er ulovlig.

Statssekretær Heidi Karin Nakken Foto: Torbjørn Tandberg / KMD

– Vil dere for eksempel endre forskriften slik at Oslo og andre kommuner kan stille denne type krav?

– Det er noe vi må vurdere underveis, men vi har ikke tatt det inn i klimaplanen. Vi mener det ikke er modent nok å stille den type krav over alt. Så det er ikke satt i gang noe utredningsarbeid rundt dette, sier Nakken.

– Oslo kommune stiller allerede klimakrav til sine egne byggeprosjekter, men staten bygger også mye i Oslo. Kan dere ikke bidra med å stille klimakrav til statens byggeplasser? 

– Det er oppdragsdepartementet som stiller den type krav, og vi vet at det blir gjort sånne vurderinger også rundt prosjektene i Oslo. Vi har ikke konkludert, men det er et tema som vil bli aktuelt. Staten ønsker å gå foran med både byggkvalitet, innovasjon og lave klimagassutslipp. Så det kan godt hende blir aktuelt seinere.

LES OGSÅ: Ap suser fram på ny partimåling

– Oslo har høye klimagassutslipp fra byggeplasser. Er det ikke rett og rimelig at de skal få gjort noe med det gjennom å stille krav? 

– Det er litt kjapt å konkludere med at det bare er byggeplassene som har skylda. Det handler blant annet om transport til og fra byggeplassen og at byggevarer er en stor utslippsfaktor. Det handler om hvordan materialer blir transportert og om man har lagt til rette for deponi. Det er langt mer omfattende enn å bare fikse en hjemmel om at utbyggerne skal være utslippsfrie. Vi er ikke der nå at vi kan si at alle skal ha utslippsfrie byggeplasser, sier Nakken.

– Sleper beina etter seg

Hermstad sier han synes det er oppsiktsvekkende at regjeringen er mer opptatt av å stikke kjepper i hjulene for Oslo enn å feie for egen dør.

– Det vises med all tydelighet med at staten nå vurderer å sette klimakrav til egen byggevirksomhet, mens Oslo har stilt krav om fossilfritt for alle egne byggeplasser siden 2017. Dette viser jo at regjeringen sleper beina etter seg og har som mål å utsette alle klimakutt så lenge som mulig, sier Hermstad.

Oslos byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG) mener det er direkte pinlig av kommunaldepartementet å stikke kjepper i hjulene for Oslos klimakrav til anleggsmaskiner.

Arild Hermstad. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han viser til tall fra Miljødirektoratet som viser at 19 prosent av utslippene i Oslo kommer fra byggeplasser. 

– Det er disse utslippene vi nå kutter ved å stille krav om fossilfri diesel i nye reguleringsplaner. Utslipp knyttet til byggevarer teller ikke med i disse tallene, og har ingenting med denne saken å gjøre. Vi er også positive til å legge til rette for bedre massetransport og har egne tiltak for dette i klimabudsjettet. Men vi kommer ikke utenom at klimautslipp innenfor bygg-gjerdet er en av de største utfordringene når det gjelder å kutte klimagassutslipp i Oslo og Norge, sier Hermstad, og avslutter:

– Jeg håper departementet vil ta seg bryet med å gjøre en grundigere selvstendig vurdering før de uttaler seg mer i denne saken.

Mer fra Dagsavisen