Nyheter

Her er de nye bøtesatsene for brudd på koronareglene

Bryter du koronareglene, vil det svi på pungen. Oslo-politiet fordobler nå bøtesatsene for flere overtredelser. Riksadvokaten vil ha samme nivå i hele landet.

Av Steinar Schjetne

Hvis du eksempelvis arrangerer fest og bryter forbudet mot å ha flere enn ti gjester, må du heretter ut med 20.000 kroner hvis politiet banker på døra. Det er dobbelt så mye som den gamle bøtesatsen.

Hvis du «bare» er gjest på en slik privat sammenkomst, må du regne med en bot på 10.000 kroner, varsler Oslo politidistrikt. Det samme gjelder i utgangspunktet også slike sammenkomster hvor lokalet ikke er dimensjonert til at alle deltakere kan holde minst 1 meters avstand.

– Denne økningen av bøtesatsene understreker alvoret i å bryte koronareglene. Alle har et ansvar for å ivareta smittevernet, sier leder Beate Brinch Sand for felles enhet for påtale i politidistriktet.

– Understreker alvoret

Det er Riksadvokatens oppdaterte direktiv for straffesaksbehandlingen under koronapandemien som «gir veiledning» til nye bøtesatser for koronarelaterte lovbrudd etter smittevernloven. Riksadvokaten ber politiet lokalt over hele landet «prioritere strafferettslig håndhevelse av smittevernbestemmelsene, også de lokalt vedtatte».

– Straffesanksjonene skal være så følbare at de virker avskrekkende og holdningsskapende, heter det i direktivet, hvor det anbefales en mest mulig lik praksis og likt bøtenivå i hele landet.

Riksadvokaten anbefaler at boten settes enda høyere ved gjentatte eller systematiske overtredelser.

– Det har blitt avdekket dokumentfalsk knyttet til dokumenter som må fremlegges som bekreftelse på gjennomført covid-l9-test. Enkeltstående forhold bør bøtelegges på nivå med karantenebrudd, heter det.

Les også: Nyutdannet i koronakrisen: Pernille (31) søkte 93 jobber før hun fikk vikariat og flyttet til nord (+)

Ny bot for testnekt

I tillegg blir det nå innført bøter på 20.000 kroner for dem som nekter å la seg teste for covid-19 når de ankommer Norge. Dette har ikke vært regulert ved egen bøtesats før, men denne er nå inntatt i Oslo politidistrikt.

Forbudet mot skjenking av alkohol kan medføre en bot på 50.000 kroner. Her har minstesatsen økt fra 10.000 til 20.000 kroner.

Brudd på plikt til å stenge offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs, har økt fra 20.000 til 50.000 kroner.

2 millioner til nå

Oslo politidistrikt har til nå skrevet ut bøter for 2 millioner kroner for brudd på koronaregler og i bedragerisaker knyttet til kompensasjonsordninger. Det opplyser Brinch Sand til Dagbladet.

I alt er det skrevet ut 185 forelegg på til sammen 2.021.830 kroner. Bedragerisakene utgjør kun 47.000 kroner av det totale beløpet.

Totalt er det opprettet 374 koronarelaterte saker i Oslo politidistrikt.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Fakta om økte bøtesatser for koronabrudd

Riksadvokatens anbefaling om bøtesatser for forskjellige brudd på koronarelaterte brudd på smittevernloven.

Brudd på regler om møteforbud

* Privatperson som arrangerer: 20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager

* Foretak som arrangerer: Normalt ikke lavere enn 50.000 kroner

* Privatperson som deltar: 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager

Brudd på regler om stengning av virksomhet

* Privatperson og foretak: Normalt ikke lavere enn 50.000 kroner. For privatperson subsidiært fengsel i 20 dager

Brudd på forbud mot å skjenke alkohol på serveringssteder

* Privatperson: 20.000 - 50.000 kroner

* Foretak: 20.000 - 50.000 kroner

Brudd på regler om karantene og karantenehotell, isolasjon, og forbud mot opphold på fritidseiendommer

* Privatperson 20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager

Brudd på plikt til å bære munnbind

* Privatperson: 2.000 kroner/subsidiært fengsel i 2 dager

Brudd på plikt til registrering ved innreise

* Privatperson: 5.000 kroner/subsidiært fengsel i 4 dager

Brudd på plikt til å teste seg for covid-19 ved innreise, eller innen 24 timer

* Privatperson 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager

Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (uaktsom overtredelse)

* Privatperson 5.000 kroner/subsidiært fengsel i 4 dager

Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (forsettlig overtredelse)

* Privatperson 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager

Kilde: Riksadvokaten

Mer fra Dagsavisen