Nyheter

Helsedirektoratet vurderer innreisenekt fra land med høy smitte

Regjeringen bør se på strengere tiltak mot importsmitte, mener Helsedirektoratet, og foreslår å nekte innreise for folk som bor i land med mye smitte.

Helsedirektoratet mener det fortsatt er utfordringer knyttet til hvor effektivt grensetiltakene virker.

– Dette har medført at importsmitte fortsatt utgjør en betydelig utfordring for den nasjonale smittesituasjonen, heter det i en oppdatering av direktoratets faglige råd, som ble lagt fram mandag.

Helsedirektoratet anbefaler at regjeringen raskt vurderer mer inngripende tiltak dersom dagens tiltak ikke er effektive nok.

Les også: FHI og Helsedirektoratet uenige om skjenkestoppen bør videreføres

– Slike tiltak kan være å nekte innreise for personer som har fast bopel i land med svært høye smittetall i en kortere periode, heter det i anbefalingen.

– Selv om tiltaket kan belaste deler av næringslivet som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, vil det på sikt kunne muliggjøre at de generelle tiltakene som gjelder befolkningen kan lempes noe på, heter det videre.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.