Nyheter

Bekymra for folkehelsa under koronaen: – Vi tar i mot dobbelt så mange med muskel- og skjelettplager

Bransjeorganisasjonen Virke Trening og klinikklederen på Sterk trening og helse frykter nå for konsekvensene.

Bilde 1 av 5

Etter at treningssentrene stengte ned på nytt i år, har behandlerne på klinikken Sterk trening og helse mottatt dobbelt så mange pasienter med muskel- og skjelettplager som i fjor.

– Sett i et folkehelseperspektiv skulle jeg virkelig ønske at man i større grad hadde veid fordeler mot ulemper, før man stengte ned. Dette vil ta lang tid å rette opp igjen, sier Kjersti Oppen, bransjedirektør i Virke Trening.

Nye tall fra Norsk koronamonitor viser at hver tredje nordmann (32 prosent) svarer at de har fått dårligere fysisk form under korona. Antall nordmenn som har fått dårligere fysisk form, har aldri vært høyere under pandemien enn i desember 2020. 52 prosent svarer at formen er uendret, og 13 prosent har det bedre. Treningssentrene er foreløpig stengt til 7. januar i Oslo og mange omkringliggende kommuner. Det er vanligvis den mest aktive måneden på treningssentre, ifølge Virke Trening.

– Vanskelig å begynne på nytt 

Kjersti Oppen i Virke Trening peker på at sist treningssentrene stengte ned, tok det lang tid før mange fikk treningsrutinen på plass igjen.

– I høst oppga veldige mange flere at de hadde store problemer med å opprettholde regelmessig fysisk aktivitet, og tallene for desember er enda høyere. Vi ser at når folk mister treningsrutinen sin, så blir det tungt og vanskelig å begynne igjen. De som fikk begynt igjen i høst, har måttet slutte igjen da treningssentrene stengte ned på nytt, og må igjen begynne på nytt på nyåret, sier hun.

Virke Trening organiserer 400 kjeder og sentre i Norge, inkludert Sats, Family Sports Club og Evo. Ifølge Oppen har treningskjedenes undersøkelser vist at 1 av 3 medlemmer oppgir at de trener for å holde muskel- og skjelettplager i sjakk, for å kunne klare hverdagens gjøremål. I tillegg oppgir mange at de bruker trening for å ta vare på sin mentale helse.

– I en koronahverdag så har det å kunne gå på treningssenter vært et fast holdepunkt, i en tilværelse som er blitt stadig mer utfordrende, særlig når man har fysiske og psykiske utfordringer. De som bruker fysisk aktivitet i hverdagen sin for å avhjelpe slike plager, er de som rammes aller hardest av dette. Det er ikke de som stikker ut i marka uansett om det er mørkt og glatt, som rammes av dette. Vi er sterkt bekymret for nedgangen i fysisk aktivitet generelt i befolkningen, sier Kjersti Oppen.

Friluftssulten? Dette er turer du bør ta i Oslo-området (+) 

Artikkelen fortsetter under bildet 

Bransjedirektør i Virke Trening, Kjersti Oppen.

Bransjedirektør i Virke Trening, Kjersti Oppen. Foto: Virke Trening. 

Mener det blir et klasseskille 

I likhet med Virke Trening, frykter klinikkleder og kiropraktor på Sterk helse og trening, Daniel Strengelsrud, at nedstengningen av treningssentre fører til at bare de som har råd til å betale for personlig trener (PT), eller fysioterapeut, får hjelp med plagene sine, i tilfeller når kapasiteten er sprengt i det offentlige.

– Det er klart det skaper et klasseskille når bare de som har råd til å betale for PT eller fysioterapeut får trent og behandlet plagene sine. Det rammer sosialt ulikt, sier han.

Alle som nå får trene hos Sterk under oppfølging av fysioterapeut eller PT har fått kartlagt at de har en klinisk indikasjon for å få opprettholde treningen til tross for nedstengningen.

– Vi har ikke lov eller kapasitet til å gi PT til de som bare ønsker å gå ned i vekt nå.

Sterk trening og helse ligger i bydel Grünerløkka i Oslo. Folkehelsekoordinator i bydelen, Siri Nergård skriver i en e-post til Dagsavisen at det er blitt observert fall i fysisk funksjon hos noen av deres brukere etter stengingen av de kommunale treningsgruppene.

– Disse har åpnet igjen nå, men med begrensninger i antall. De kommunale instituttene har opplevd et økt antall henvendelser, skriver hun.

På spørsmål om kapasiteten til fysioterapeutene i bydelen er sprengt, svarer hun at de fortsatt har kapasitet i bydelen. Nergård legger til at de også har opplevd en lett økning i henvendelser vedrørende milde psykiske lidelser, men påpeker at det er vanskelig å svare om det er relatert til manglende fysisk aktivitet.

Les også: Frykter for folkehelsa med fortsatt stengte treningssentre (+) 

Artikkelen fortsetter under bildet 

SONY DSC

Klinikkleder og autorisert kiropraktor og fysioterapeut i Sterk trening og helse, Daniel Strengelsrud.

– Koster samfunnet dyrt 

De aller fleste pasientene med muskel- og skjelettplager har det som kalles mer trivielle plager, ofte som følge av hjemmekontor og lite fysisk aktivitet, ifølge klinikkleder Daniel Strengelsrud. Det dreier seg vanligvis om smerter i nakke og rygg, hodepiner, svimmelhet og ulike belastningsrelaterte senelidelser.

Strengelsrud tror flere er i dårlig form nå, sammenlignet med i nedstengningen i vår, fordi det er vanskeligere å aktivisere seg utendørs i et kaldt og grått vær.

Han mener det er vanlig å opparbeide seg spenning i kroppen i løpet av en arbeidsdag, men peker på at folk fikk regulert ut spenningen etter jobb ved å gjøre noe som føles godt for kroppen, som en treningsøkt eller en løpetur.

– Selv om de fleste muskel- og skjelettplagene er trivielle så er det disse plagene/skadene folk oftest sykmelder seg for, og det har store konsekvenser for de menneskene det gjelder, og det koster samfunnet dyrt, sier han.

Ifølge Arbeidstilsynet skyldes nesten 40 prosent av sykefraværet i Norge smerter i muskler og skjelett.

Les også: Flere innvandrere deltar i friluftsliv

Psyken kan gi økte plager 

Strengelsrud forklarer at fordi det er en sammenheng mellom muskel- og skjelettplager og psyken, er det ikke alltid lett å vite om det hjemmekontor på kjøkkenbordet, eller bekymring og ensomhet som gir stive skuldre og vond nakke.

– Vi mennesker henger sammen. Hvis man sitter hjemme og er bekymra og redd, og i tillegg har mista alle sosiale møter, så ender de ofte opp på kontoret mitt med en stiv og vond nakke og skulderbue. Mange som kommer til behandling forteller nå at de er nedstemte, mer ensomme, og spiser og sover dårligere. De som sitter hjemme klarer ikke lenger å skille mellom jobb og fritid. Vi har fått en økning i de type tilbakemeldinger fra våre pasienter.

Av dem som sliter med kroniske lidelser, får de ikke opprettholdt tilstrekkelig funksjon i hverdagen, uten trening og behandling, ifølge klinikkleder Daniel Strengelsrud.

Det kan gjelde eldre med slitasjegikt i kneet eller hofta, eller personer som lider av andre kroniske lidelser som MS, og som da blir avhengige av mer hjelp i hverdagen. Også personer med livsstilsrelaterte sykdommer som diabetes, hjerte-kar-sykdommer og overvekt, eller som sliter mye med angst og depresjon har hatt trening som en viktig del av behandlingen sin, forklarer Strengelsrud.

Artikkelen fortsetter under bildet 

Folkehelsekoordinator i Bydel Grünerløkka, Siri Nergård.

Folkehelsekoordinator i Bydel Grünerløkka, Siri Nergård. Foto: Privat. 

Må følge retningslinjene 

– Det er godt kjent at fysisk aktivitet er viktig for fysisk og psykisk helse. Mange vil kunne klare å trene eller holde seg i gang på egen hånd, eller med sine kohorter. For dem som er avhengig av trening og trenger hjelp til det for å fungere i hverdagen, er det klart at begrenset tilgang kan ha negative konsekvenser. Til tross for flere større grøntdrag har bydelen lite grøntareal per innbygger, og det er ikke lett for alle å komme seg ut i skog og mark eller trene utendørs, skriver Folkehelsekoordinator i bydelen, Siri Nergård.

Hun legger til at det ofte blir vanskeligere i vinterhalvåret, og at mange i bydelen bor trangt som kan vanskeliggjøre innetrening eller mulighet for egentid.

– Ensomhet og lavinntekt er også kjente problem blant mange av våre innbyggere. Situasjonen vi er i nå hjelper så klart ikke på disse faktorene, og som bydel må vi være klar over at de negative konsekvensene på folkehelsen kan være mange. Det er likevel slik at bydelen må forholde seg til nasjonale retningslinjer og oppfordre alle til å ta et felles ansvar for å komme over denne krisen, skriver hun. 

Bydel Grünerløkka har nylig opprettet en gratis utlånssentral for frilufts- og aktivitetsutstyr som de håper kan bidra til mer fysisk aktivitet. Nergård mener at det alltid kan legges bedre til rette for innbyggere, og bydelen får mange innspill på dette og jobber kontinuerlig og etter beste evne med å tilrettelegge for bedre fasiliteter for utendørs aktivitet.

Les også: Ruster opp Barnevernvakten i Oslo for koronajula 

Bekymret for konsekvensene 

– Kjersti Oppen i Virke Trening mener økningen i muskel- og skjelettplager vil ta lang tid å rette opp igjen. Deler du den bekymringen? 

– Det gjør jeg, og jeg tror vi bare ser starten av dette nå. De slitasjene blir ikke reparert med én gang dørene åpnes igjen. Det varierer selvsagt på hvor mye muskelmasse, stabilitet og balanse man har mistet, og hvor mye funksjon som må bygges opp, men jeg tror mange må starte opp på nytt igjen. At dette vil ha konsekvenser er jeg sikker på, sier han.

Daniel er klar på at de er på lag med kommunen i arbeidet mot smittespredning, men de stiller et spørsmålstegn rundt de prioriteringene og beslutningsgrunnlaget for nedstengningen av treningssentre.

– Jeg står nå i et tomt treningssenter og ser ut på Løren torg hvor kjøpesenteret og kafeene er fulle av folk. Dette er samtidig som seniorer eller de med kroniske ryggsmerter ikke får trent her uten å betale for PT eller fysioterapeut? spør han.

Kjersti Oppen deler samme syn på saken:

– Vi driver etter høy standard, og vi har lenge hatt svært gode rutiner for smittevern og smittesporing, og vi mener at man burde ha gjort mer for å holde treningssentre åpne, særlig i et folkehelseperspektiv. De med muskel- og skjelettplager har fått det verre, og det samme gjelder de med utfordringer knyttet til mental helse. Disse gruppene burde vært sterkt vektlagt når fordelene og ulempene ved å stenge ble vurdert.

Da tema ble debattert 17. november i år på Debatten på NRK, svarte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at treningssentrene ble stengt som følge av økende smitte i samfunnet, og fordi de faller under fellesnevneren for mange aktiviteter innendørs: når flere enn de en bor sammen med samles innendørs over ganske lang tid, kan det gi økt risiko for smitte.

Må vente på lave smittetall 

Avisa Oslo skrev denne uka om Moa Elghaouti (23) i nabobydelen Sagene, som har hatt det tungt i det siste fordi han ikke kan trene på treningssenteret i koronatida. Elghaouti har skrevet brev til byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Til avisa svarer Johansen at han har stor forståelse for frustrasjonen, men viser til klare nasjonale anbefalinger om å begrense sosial kontakt.

– Vi har jo sett hva slags situasjon høy grad av åpenhet har gitt rundt i verden. Det gir økt smitte og flere dødsfall. Selv om vi fortsatt har et for høyt smittenivå i Oslo, har vi ikke blitt truffet like hardt av den andre smittebølgen som mange andre storbyer. Det skyldes en kombinasjon av tiltakene vi har satt inn og god etterlevelse blant Oslo-folk. Er smittetallene lave nok kan vi igjen åpne opp igjen. Og jeg kan love at tilbud for barn og unge, og tilbud som bidrar til fysisk aktivitet i befolkningen, står først i køen sier han til avisa.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen