Nyheter

Trygghet og tillit i Oslo øst

Hvis stortingsflertallet sikrer at Stovner og Manglerud politistasjon ikke blir nedlagt, er det en seier for hele byen. Men saken har vist oss noe langt mer alvorlig.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

– Dette er et vedtak som vil ramme nesten 300.000 personer i hovedstaden. Likevel har jeg ikke sett en konsekvensanalyse. Det ville ha blitt ramaskrik hvis politiet hadde gått frem på denne måten et annet sted i landet.

Det sa SVs Petter Eide til Aftenposten, som hadde nyheten om at Frp har sluttet seg til SV-forslaget som sikrer at de to politistasjonene i Groruddalen og Oslo sør-øst ikke blir nedlagt.

Det var en stund på ryktenivå, og vanskelig å få bekreftet planene. Men da nyheten sprakk i mai, vekket det sterke reaksjoner lokalt. De to politistasjonene skulle slås sammen og samlokaliseres et sted i mellom. Det var snakk om Alna, men det ble aldri formelt pekt på som sted.

Politiet har ønsket samlokaliseringen så de kunne få et styrket fagmiljø. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har også forsvart planene i Dagsavisen med argumentasjon om at det ikke skal ha noe å si hvor politiet har kontorplassene sine, men at tilstedeværelsen er det viktigste.

Det er nettopp tilstedeværelsen lokalpolitikere har fryktet at skal bli mindre. Det hjelper ikke at det går fort å rykke ut til Stovner fra Alna. Det som trengs i denne delen av byen er synlig politi. En politistasjon. Det er jo det samme som er blitt sagt etter at stasjonen på Holmlia ble nedlagt. Og Furuset. Stasjonene er savnet i ettertid, men da er det for seint.

At det koster politiet mer penger å leie to lokaler enn ett, er forståelig. Men er vi der at vi må kutte antall stasjoner for å spare husleie så politiet skal få mer ressurser, så har vi et stort problem. Statsbudsjettet lovet jo tidenes satsing på politi og bemanning. Da er vel en skarve politistasjon ikke det som velter lasset.

Den mildt sagt omdiskuterte politireformen til regjeringen, som en gang ble kalt nærpolitireformen, har ikke ført til et nærere politi. Den har ikke ført til flere patruljerende politi som er synlig for folk. Politiet oppleves som lengre unna. Og sånn er det jo med sentralisering.

I deler av Oslo med store problemer med kriminalitet er sentralisering og politi som er lengre unna det verste som kan skje. Det er ikke bare å sende en drone til Stovner om noe skjer der, for så å sette seg i bilen. Fysisk tilstedeværende politi har en helt annen funksjon. De kan bygge relasjoner lokalt, framfor å komme rykkende når det allerede har smelt.

Vi skal selvsagt ikke ta lett på en omstrukturering som politiet selv har ønsket. Men at folk i Oslo øst bare skulle stå og se på at nærmeste politistasjon ble borte, er helt krise. At det måtte et spørsmål fra SVs Petter Eide til før justisministeren bekreftet planene, er provoserende.

Det er godt mulig at strukturen i Oslo politidistrikt og lokalisering av stasjoner bør ses på. Men det bør ikke være slik at store endringer kan komme snikende uten at et lokaldemokrati har fått ytre seg, eller at bystyret har fått si sitt. Prosessen med Stovner og Manglerud politistasjon har rokket ved tillit og trygghet. Det må ryddes opp i.

Regjeringen bør ta stortingsflertallet innover seg og det må legges opp til en helt annen prosess neste gang.

Mer fra: Nyheter