Nyheter

Smilefjes-avsløring kan ende i kontrollkomiteen

– Jeg håper virkelig regjeringen gir seg selv surefjes når de skal evaluere sin egen innsats i denne saken, sier SV-leder Audun Lysbakken, som er helt på linje med Ap om regjeringens opptreden i den såkalte smilefjes-saken.

###

– Helgens avsløringer i Dagsavisen er ekstremt alvorlige. Her tyder alt på at man har feilinformert Stortinget og holdt regjeringens aktive rolle i dette hemmelig, sier Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg, som sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomité.

– Vi har hele tida vært kritiske til smilefjeskartleggingen, og ment at det er feil og skadelig for barn. Men når det nå også kommer fram at det er Kunnskapsdepartementet (KD) med sitt underliggende organ som har initiert dette, er det vår plikt å ta dette opp i Stortinget og sørge for at vi får svar på alle spørsmål som nå er reist, sier Tvedt Solberg.

Les bakgrunn for saken her: Regjeringens hemmelige barneeksperiment (+)

– Lettvint

Også leder i Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakk reiser bust:

– Dagsavisens avsløring må få et etterspill i Stortinget. Det som slår meg når jeg har lest denne saken er hvor lettvint hele denne alvorlige problemstillingen er behandlet. Ingen utlysning, ingen faglig vurdering fra Utdanningsdirektoratet før i etterkant og tynt faglig grunnlag for regjeringens posisjoner i debatten, fremholder Lysbakken.

Dagsavisen kunne i helga legge fram en langlesing om den ukjente historien bak smilefjesundersøkelsen. Saken er basert på skriftlige kilder i form av hundrevis av dokumenter, brev og e-poster som Dagsavisen har fått innsyn i hos Udir.

I 2017 startet utprøving av en undersøkelse om skolemiljø på 1.–4. trinn i regi av Solberg-regjeringen. Nesten 14.000 barn har deltatt i smilefjeskartleggingen som ikke ble kvalitetssikret i forkant av direktoratets oppdrag. Da rapporten fra utprøvingen kom, mente Udir at verken barnas personvern eller forskningsetikk var tilstrekkelig ivaretatt.

Verken tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) eller Trine Skei Grande (V) har fortalt Stortinget eller offentligheten sannheten om smilefjesutprøvingen eller direktoratets alvorlige innvendinger til den. Dette til tross for at begge flere ganger har vært i Stortinget for å svare på spørsmål om de minste skolebarna. Isteden har regjeringen trukket fram professor Thomas Nordahls smilefjesforskning både i Stortinget og i stortingsmelding om tidlig innsats som ble vedtatt 24. april.

Les barnepsykiaternes dom: Mener smilefjesundersøkelsen skader barn (+)

– Føler meg også villedet

Torstein Tvedt Solberg sier han deler Kjersti Toppes (Sp) opplevelse av ikke å ha blitt fortalt sannheten under spørretimen den 29. januar:

– Jeg føler meg også villedet. Da denne saken ble tatt opp i spørretimen var Trine Skei Grandes budskap at bruken av smilefjesundersøkelsen helt og holdent var initiert av kommunene. Det stemmer altså ikke. KDs utøvende organ har vært dypt involvert i en sak som regjeringen prøvde å legge over på andre, sier Tvedt Solberg.

– Hva tenker dere om veien videre nå?

– Vi vil gå grundig gjennom saken og snu alle steiner, og utelukker ikke at dette også blir en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, sier Tvedt Solberg og legger til:

– Men vi starter med å få svar på alle de ubesvarte spørsmålene og få mer informasjon om hva som ligger bak.

Ekspert: Slik er opplysningsplikten overfor Stortinget

Kontrollkomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan ta opp saker på eget initiativ. Den behandler alle saker relatert til kontroll med regjeringens arbeid samt konstitusjonelle spørsmål. Komiteen ledes av Aps Dag Terje Andersen i perioden 2017–2021.

Vil ha svar

Etter å ha lest Dagsavisens nisiders lørdagsreportasje «Regjeringens hemmelige barneeksperiment» er SV-leder Audun Lysbakken ikke i tvil:

– Dette står jo til stryk. Jeg håper virkelig regjeringen gir seg selv surefjes når de skal evaluere sin egen innsats, sier han.

I likhet med Tvedt Solberg krever Lysbakken svar:

– Vi må nå se nærmere på denne saken og stille noen spørsmål til utdanningsministeren om KDs involvering og hvorfor ministeren ikke informerte om kritikken fra Udir, sier Lysbakken.

– Om regjeringen har unnlatt å gi relevant informasjon til Stortinget er det alvorlig. Vi vil jobbe for å avdekke fakta, lover Lysbakken.

Kommentar: "Barna som har grublet på om læreren liker dem er allerede rammet"

Han mener saken er et grelt eksempel på regjeringens iver etter å måle alt mulig i skolen – selv når eksperter advarer mot metoden.

– Det er håpløst at små barn ble bedt om å sette surefjes på seg selv, og det er bra å få avdekket bakgrunnen for denne kartleggingen.

Mer fra Dagsavisen