Bilde 1 av 10
Nyheter

Regjeringens hemmelige barneeksperiment

I 2017 startet utprøvingen av en undersøkelse om skolemiljø fra 1.–4. trinn i regi av Solberg-regjeringen. Metoden som ble brukt er skadelig for barn, mener forskere. Da rapporten fra utprøvingen kom fastslo direktoratet at verken barnas personvern eller forskningsetikk var godt nok ivaretatt.