Nyheter

En viktig milepæl for Oslo

Ladepunkt nr. 2000 i Peder Ankers vei er en av Bymiljøetatens nye ladestasjoner som skal sikre Oslos befolkning tilgang til lading.

– Oslo skal bli verdens første storby uten klimagassutslipp. Da må biltrafikken ned og alle de gjenværende bilene bli nullutslippsbiler. Ladepunkt nummer 2000 er en viktig milepæl. Oktobertallene viser nå at hele 84 prosent av solgte nybilene er ladbare. Jeg gleder meg til den dagen tallet er nær 100 prosent, sier miljøbyråd Lan Marie Berg. Byråden er ikke i tvil om at folk bør velge utslippsfritt.

– Vi bygger ut ladestasjoner der de trengs mest over hele Oslo, og enkelte steder har nå ladekapasitet på opptil 22 kW. Omstillingen skjer ikke bare for personbiler, men også for varebiler, busser og lastebiler. Det vil gi mindre støy, luftforurensing og klimagassutslipp, sier Berg.

Byrådet foreslår videre å bevilge 35 millioner kroner i 2021 og 35,5 mill. i 2022, til å fortsette utbyggingen av ladeinfrastruktur som skal sikre elektrifiseringen av person-, vare- og nyttetransport og drosjer.

Les også: Lovfester rett til å sette opp elbil-lader hjemme

Nullutslipp i 2030

I Oslos klimastrategi heter det at alle personbiler på Oslos veier skal være utslippsfrie i 2030, og nasjonal målsetning tilsier at fra 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy. Samtidig er liten tilgang til lading en av barrierene for overgang til elbil.

– De fleste ønsker å lade hjemme. De som ikke har denne muligheten er ofte  skeptiske til å velge elbil. Vi har allerede gitt støtte til ladeinfrastruktur som muliggjør installering av over 40.000 ladepunkter i borettslag og sameier. Bedre ladeinfrastruktur også utenfor Ring 3 er viktig for at enda flere kan velge elbil, sier byråden.

Lad i Oslo

Bymiljøetatens prosjekt Lad i Oslo har som mål å etablere 575 ladepunkter innen utgangen av året. Prosjektet mangler bare noen få ladepunkter for å nå dette, og i 2021 skal Bymiljøetaten etablere 200 nye ladepunkter i Oslo. Etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven er godt fornøyd med fremdriften, men peker på at ladestasjonene hittil er etablert i sentrumsnære strøk.

– Vi har utarbeidet et faglig grunnlag for strategisk veivalg ved utvikling av ladeinfrastruktur i Oslo kommune 2020-2025. Kartleggingen viser at det er behov for utbygging både i sentrale boligstrøk, men også utenfor Ring3, som her på Korsvoll, sier Kjørven.

Les også: Barnevernsjef frykter nedstengte skoler

Økt behov

I Nordre Aker finnes det ved årsskiftet 76 kommunale ladepunkter, de fleste i andre deler av bydelen. Med en forventet økning i elbilandelen estimerer vi at behovet for lading i 2025 vil være ca. 200 ladepunkter bare i denne bydelen.

– Nettopp denne ladestasjonen på Korsvoll viser at etableringen av ladeinfrastruktur ikke stopper utenfor sentrumskjernen. Ladestasjoner er også viktige for beboere med gamle, små garasjer og lite strøm, som gjør det vanskelig å tilrettelegge på egen tomt. I tillegg vil den kunne benyttes av besøkende som har ærend på skolen i nærheten, sier Kjørven.
 
Fakta:
•    Byrådet foreslår videre å bevilge 35 millioner kroner i 2021 og 35,5 millioner i 2022, til å fortsette utbyggingen av ladeinfrastruktur som skal sikre elektrifiseringen av person-, vare- og nyttetransport og drosjer.
•    Støtteordningen for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier i Oslo har per nå muliggjort nesten 60 000 ladepunktsiden oppstarten av ordningen i 2017.
•    Mer enn 2 av 3 personbiler i nybilsalget i Oslo var elektriske i oktober (70 %). Nasjonalt var andelen på 61%
•    Oslos elbilandel ligger høyt, og den er høyere enn i resten av landet. Så langt i år er elbilandelen av nye personbiler i Oslo 61 prosent, mens den er 52 på landsbasis.
 
For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mer fra Dagsavisen