Nyheter

Først ble seksårsevalueringen avlyst, så stoppet all kommunikasjon om saken

Etter at evalueringen av seksårsreformen ble avlyst i oktober 2019, tok det fem måneder før noen i Kunnskapsdeparte­mentet fulgte opp med spørsmål om status i saken. Nå går KrF ut mot sin regjeringspartner.

###

Det bekrefter e-postkorrespondanse Dagsavisen har fått innsyn i.

Den 20. oktober 2019 informerte avdelingsdirektør Annette Qvam i Utdanningsdirektoratet (Udir) Kunnskapsdepartementet (KD) om at evalueringen av seksårsreformen var avlyst. Informasjonen ble gitt i en e-post til avdelingsdirektør Borghild Lindhjem-Godal og en av hennes seniorrådgivere i KD.

Få med deg denne langlesingen: Maktkampen om seksåringene. Dette skjedde da regjeringen skulle finne ut av hvordan de har det (for abonnenter)

Selv om departementet i et brev til direktoratet hadde bedt om å bli holdt «jevnlig orientert om fremdrift og beslutninger for evaluering av seksårsreformen», var det ingen som etterlyste informasjon eller oppdatering da tidsplanen sprakk høsten 2019.

Utålmodig

Først mandag 16. mars 2020 ble e-posten fra Udir besvart – samme dag som sittende kunnskapsminister og Venstre-leder Guri Melby hadde sin første ordinære arbeidsdag.

Seniorrådgiveren i KD skriver i sin e-post til avdelingsdirektør Annette Qvam i Udir:

«Dette haster ikke, men vet du status for evalueringen av seksårsreformen? Er det lyst ut på nytt?»

Om ikke lenge var det gått to år siden Stortinget i mai 2018 hadde vedtatt at regjeringen skulle igangsette en ekstern evaluering av skolestart for seksåringer etter Reform 97.

Kommentar: Spillet i kulissene er urovekkende. Og som mor slår det meg: Hvor ble det av barna i dette?

I Senterpartiet og KrF, som da var regjeringens støtteparti, var vedtaket en stor seier.

Etter lang tids opphetet debatt og bekymring for hvordan de minste barna i skolen egentlig hadde det, skulle man nå få svar gjennom norsk forskning.

Men etter vedtaket i Stortinget tok det 13 måneder før oppdraget med å evaluere seksårsreformen ble lyst ut – rett før sommerferien 2019.

Fristen for å levere tilbud på evalueringsoppdraget var den 4. oktober, men etter sommeren begynte politikere på Stortinget å bli utålmodig.

Ingen kommunikasjon

Den 16. august ville Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand vite hvordan det gikk med framdriften av evalueringen i et skriftlig spørsmål til daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Fra Stortingets talerstol opplyste Sanner at oppdraget med å evaluere seksårsreformen var lyst ut i begynnelsen av juli. Om veien videre sa stats- råden: «Udir forventer å ha på plass et eksternt forskningsmiljø i november.»

Slik gikk det ikke.

Isteden ble hele utlysningen lagt på is. Overfor KD begrunnet Udir beslutningen med at «ingen tilbud tilfredsstilte kravene til kvalitet».

Fram til Jan Tore Sanner gikk av som kunnskapsminister for å bli finansminister tre måneder senere; den 24. januar 2020, ble det ikke tatt nye initiativ fra politisk ledelses side for å følge opp saken.

I en e-post til Dagsavisen skriver Utdanningsdirektoratet følgende om kontakten mellom KD og Udir i perioden fra da evalueringen ble avlyst til ny utlysning ble annonsert 11. februar 2020:

«Det foreligger ikke kommunikasjon om saken mellom KD og Udir i tidsrommet mellom 20. oktober 2019 og fram til publisering.»

###

Tidligere kunnskapsminister og nå finansminister Jan Tore Sanner. Foto: NTB

– Harmonerer dårlig

Heller ikke det faktum at Høyres regjeringspartner KrF ytret sterk bekymring for evalueringens skjebne i forbindelse med behandlingen av regjeringens budsjettproposisjon som ble lagt fram i Stortinget 7. oktober, endret dette.

At KD under Sanner ikke fulgte opp saken noe videre verken høsten 2019 eller på nyåret 2020, faller ikke i god jord hos KrFs fremste skolepolitiker på Stortinget, Hans Fredrik Grøvan. Det var han som sammen med Senterpartiet var pådriver og initiativtaker for hele evalueringen i 2018.

– Da jeg tok opp min bekymring for evalueringen i en samtale med Jan Tore Sanner høsten 2019, oppfattet jeg han dit hen at dette var noe som skulle tas tak i og at han personlig skulle sørge for at det raskt ble gjort et nytt framstøt med å lyse ut oppdraget.

– Jeg oppfattet Sanner dit hen at det var en prioritert oppgave fra statsrådens side å følge opp den videre prosessen, sier Grøvan til Dagsavisen.

Han er særdeles lite fornøyd med det som nå kommer fram:

– Det bildet som nå tegnes på bakgrunn av ny informasjon om kontakten mellom KD og Udir etter at evalueringen ble avlyst, er ikke i samsvar med det jeg oppfatter at Sanner kommuniserte til meg under vår samtale, fastslår Grøvan og legger til:

– Han var tydelig på at dette arbeidet skulle prioriteres slik at oppdraget Stortinget hadde gitt kunne gjennomføres så raskt som mulig, sier han.

Om fremdriften i saken sier KrFs Hans Fredrik Grøvan:

– Dette har tatt lang tid og kunne ha skjedd kjappere og raskere enn det som er blitt realiteten.

###

KrFs Hans Fredrik Grøvan. Foto: NTB

Ba om noen linjer i epost

Basert på den informasjonen Dagsavisen har mottatt fra Utdanningsdirektoratet var det heller ingen dokumentert kontakt mellom KD og Udir angående evaluering av seksårsreformen i den korte perioden tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande var kunnskapsminister fra 24. januar til fredag 13. mars 2020 – samme dag som Norge ble corona-stengt.

Tirsdag 12. mai retter KDs avdelingsdirektør Borghild Lindhjem-Godal sin første henvendelse til Udir om evaluering av seksårsreformen etter avlysningen for nesten sju måneder siden. I e-posten til avdelingsdirektør Annette Qvam skriver hun:

«Har du anledning til å sende meg noen linjer om status for arbeidet med å evaluere intensjonene med skolestart for 6-åringene? Vi har som kjent nye politikere i hus, og de ønsker litt informasjon.»

Til dette svarer Annette Qvam 15 minutter senere:

«Vi mottok fem tilbud ved fristens utløp i april. Vi avslutter forhandlingene denne uka og vil ha vår innstilling klar tidlig neste uke. Det er planlagt at prosjektet vil starte opp før sommerferien.»

Tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner er blitt forelagt Grøvans uttalelse om at han i samtale med Sanner fikk et klart inntrykk av at dette var en sak Sanner ville følge opp personlig høsten 2019.

Sanner viser til KDs svar i saken, men sier i en kort kommentar:

– Jeg kommenterer aldri personlige samtaler, men opplever at Grøvan bekrefter min tidligere fremstilling om at min beskjed var at saken skulle prioriteres.

Les også: Alle vil segregerte Oslo-skoler til livs – stor uenighet om hvordan

Slik svarer Kunnskapsdepartementet

I et brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) til Utdanningsdirektoratet (Udir) av 14. juni 2019, ba KD om å bli holdt «jevnlig orientert om fremdrift og beslutninger for evaluering av seksårsreformen». Men etter at evalueringen ble avlyst i oktober samme år, hørte direktoratet ingenting fra departementet på fem måneder.

Avdelingsdirektør Borghild Lindhjem-Godal i KD forklarer dette slik i en e-post til Dagsavisen:

– Den 20. oktober ble vi informert av Udir om at de bare hadde fått ett tilbud og at de ville lyse ut på nytt. Dette tok departementet til etterretning. Denne avgjørelsen ligger innenfor Udirs handlingsrom og vi så ingen grunn til å blande oss inn i deres faglige vurdering av denne saken, skriver Lindhjem-Godal og fortsetter:

– Etter denne informasjonen visste vi samtidig at det ville ta noe tid før ny utlysningsfrist kunne settes. Udir satte ny søknadsfrist til 16. april. Det er ikke naturlig for departementet å blande seg inn i slike prosesser utover de føringene vi har gitt, fastslår avdelingsdirektøren videre.

Les også: Karantene i Oslo-skolen rammer sosialt ulikt

Umiddelbar respons

I e-posten skriver Lindhjem-Godal at det heller ikke var naturlig for departementet å blande seg inn når en ny søknadsrunde er i gang:

– De politiske føringene i denne saken ble gitt i tildelingsbrevet og i selve bestillingen. Vi forventet at Udir fulgte opp den videre utlysningen slik de beskrev i e-posten, og det er også blitt gjort, heter det i e-posten fra Kunnskapsdepartementet.

På Dagsavisens spørsmål om hvorfor KD i sin første e-post til direktoratet etter fem måneders taushet skrev; «dette haster ikke», svarer avdelingsdirektøren:

– Dette svaret var ment som at saksbehandler ikke forventet umiddelbar respons, men at det holdt med svar i løpet arbeidsdagen, fremholder Lindhjem-Godal, som viser til en streng praksis når KD ber om svar:

– E-posten må leses i lys av at det vanligvis er svært korte tidsfrister mellom departement og direktorat i saker hvor departementet ber om informasjon, men at vi her hadde forståelse for at Udir denne dagen og denne perioden hadde mye å gjøre med håndtering av korona og stenging av barnehager og skoler, skriver avdelingsdirektøren til Dagsavisen.

Les også: Ungdom lærer minst nettvett på skolen

– Vanlig å lage status

– E-posten fra KD ble sendt 16. mars 2020 – første dag i ny jobb for nåværende kunnskapsminister Guri Melby. Hvorfor ble tråden tatt opp akkurat denne dagen?

– Når departementet får ny politisk ledelse er det vanlig å lage status på viktige saker som politikerne bør kjenne til. Evalueringen av seksårsreformen har vært en politisk viktig sak hele tida, og vi trengte informasjon fra Udir om hvordan det gikk med utlysningen slik at vi kunne sette ny kunnskapsminister inn i evalueringen og oppdraget, skriver KDs avdelingsdirektør Borghild Lindhjem-Godal til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Mer fra Dagsavisen