Nyheter

Raser mot regjeringens håndtering av seksåringene: – De har lagt forskernes råd i en skuff

– Høyre hevder de er opptatt av kunnskapsbasert politikkutvikling. Med seksåringene har det vært tvert om. De har trenert en viktig evaluering og lagt forskernes råd i en skuff, sier Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet.

Bilde 1 av 2
###

Kraftsalven kommer etter lørdagens reportasje «Maktkampen om seksåringene» i Dagsavisen – om hvorfor grunnskolereformen som senket skolealderen fra sju til seks år aldri er blitt evaluert.

Få med deg denne langlesingen: Maktkampen om seksåringene. Dette skjedde da regjeringen skulle finne ut av hvordan de har det (for abonnenter)

– Det første som slår meg er hvor lite selvkritikk tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner tar.

– Saken viser med all tydelighet at regjeringen har trenert denne saken fordi man ikke har ønsket den grundige evalueringen av seksårsreformen som Stortinget ba dem om å gjøre, sier Torstein Tvedt Solberg, Aps skolepolitiske talsperson og medlem av utdanningskomiteen på Stortinget.

Anklagene om trenering og manglende oppfølging av Stortingets vilje, blir kontant avvist av nåværende finansminister Jan Tore Sanner som i lørdagens sak slo fast:

– Jeg er uenig i påstandene. Vi har fulgt opp Stortingets anmodningsvedtak, uttalte Sanner da.

Til dette svarer Tvedt Solberg:

– Hadde Høyre ønsket en evaluering av seksåringene inn i det viktige arbeidet med tidlig innsats og fagfornyelsen, hadde dette vært på plass for lenge siden. Isteden kommer Sanner med dårlige unnskyldninger og bortforklaringer i etterkant. Jeg er lite imponert, tordner Torstein Tvedt Solberg.

– Kunne tatt andre grep

Snart har 1,5 millioner norske barn startet på skolen det året de fyller seks år. Fortsatt vet ingen hvordan de egentlig har det i skolehverdagen sin, og fortsatt er det ingenting som tyder på at de lærer mer enn de gjorde da grunnskolen var ni og ikke ti år.

Da vedtaket om skolestart for seksåringer ble gjort som en del av Reform 97, var tanken at første klasse skulle være det beste fra barnehagen og skolen. Lek som pedagogisk verktøy skulle videreutvikles og gi en skolestart på barnas premisser.

– Det har kommet mange signaler på at vi har fått en skole som er altfor stillesittende og teoretisk for de minste barna. Høyres trenering og senere endring av evalueringsoppdraget er etter min mening et forsøk på å komme unna noe som ville avslørt partiets skolepolitikk og konsekvensene av den, mener Tvedt Solberg.

Etter valget i 2001 økte Høyre timetallet på 1.–4. trinn og endret formuleringen i læreplanen slik at leseopplæringen skulle starte allerede på 1. trinn.

Økt læringstrykk fikk stadig større gjennomslag på bekostning av en skolestart med klart førskolepreg, slik tanken var i Reform 97.

– Da Stortinget i våres skulle behandle stortingsmeldingen om tidlig innsats i skole og barnehage, hadde vi trengt en delrapport eller foreløpige resultater om status for seksåringene i skolen og hvordan Reform 97 er fulgt opp, sier Tvedt Solberg.

Etter hans mening preget mangelen på fakta Stortingets behandling både av fagfornyelsen og tidlig innsats:

– Behandlingen bar preg av at vi satt med mangelfull kunnskapen om seksåringene. Hadde vi visst mer kunne vi også tatt andre grep – både med fagfornyelsen som nå er innført i skolen og med tanke på tidlig innsats, fremholder Ap-politikeren og legger til:

– Jeg mener regjeringen har vært mer opptatt av å få banket igjennom egen politikk enn å finne ut hvordan seksåringene har det.

Støtter forskernes råd

I Dagsavisens lørdagsreportasje kommer det fram at forskning fra 11 land avdekker et stort behov for at skolen så raskt som mulig skaper en seksårsvennlig pedagogikk, altså en lekbasert undervisning, tilpasset de yngste elevene.

– Lek og læring må betraktes som to sider av samme sak, ikke som to atskilte aktiviteter slik stortingsmeldingen om tidlig innsats gjør, uttalte Sølvi Lillejord, professor og tidligere direktør for Kunnskapssenter for utdanning (KSU).

Ifølge Torstein Tvedt Solberg passer dette godt inn i Arbeiderpartiets ambisjon om å ta et oppgjør med Høyre-skolens teste- og målepress i forslag til nytt partiprogram:

– Vi vil markere et klart brudd med den stillesittende høyreskolen. Og vi er nødt til å tenke annerledes om de første skoleårene.

– Jeg er helt enig med forskerne i at det må utvikles en lekbasert pedagogikk for de første trinnene. Det er ikke nok å putte inn ordet lek her og der. Det er en jobb som må gjøres, og den jobben har regjeringen ikke gjort, fastslår Torstein Tvedt Solberg.

– Avviser kritikken

Han mener det er paradoksalt at et parti som sier de vil drive kunnskapsbasert politikkutvikling ikke har vært mer interessert i år finne ut hvordan seksåringene egentlig har det og hvordan lek kan brukes aktivt for å lage en mer seksårsvennlig undervisning.

– Når det gjelder sekswåringene har Høyre isteden trenert en viktig evaluering og lagt forskernes viktigste råd i en skuff. Dessverre tror jeg ikke det vil skje en endring før vi får en ny regjering, men vi skal følge dette opp i Stortinget så langt det er mulig, sier Aps Torstein Tvedt Solberg.

I lørdagens sak avviste Sanner at forskernes råd i kunnskapsoppsummeringen han selv bestilte, ikke er tatt til følge i arbeidet med stortingsmeldingen om tidlig innsats og fagfornyelsen som ble innført i skolen denne høsten:

– Kunnskapsoversikten og funnene i rapporten om hva som kjennetegner god praksis for de yngste barna la en viktig føring for utviklingen av læreplanene for de yngste elevene.

Mer fra Dagsavisen