Nyheter

Hun har syklet fra Kristiansund til Oslo i bunad for å gi dette budskapet til helseministeren

Hanne Smedal Tenggrens spøk på Facebook ble til alvor. Mandag fullførte hun sykkelturen fra Kristiansund til Oslo i bunad, for å fortelle helseminister Bent Høie (H) hvordan framtidas sykehus bør planlegges.

– Det begynte med at jeg syklet rundt på Helgeland og så slo det meg at man ville miste lærerutdanningen på Nesna og sykehuset var nedleggingstruet. Også skrev jeg en spøkefull kommentar på Facebook, at neste gang vil jeg sykle i bunad, ler Hanne Smedal Tenggren.
Til daglig er hun lege ved St.Olavs Hospital i Trondheim. Og hun kan med det snakke troverdig om hvordan storsykehus fungerer.
– Vi har en tendens til å tro at større er bedre. Men det er ikke sånn med sykehus, sier hun.

Ny rapport

Det var dette budskapet Tenggren hadde med seg til helseminister Bent Høie (H) da hun mandag svingte inn i Teatergata foran Helse- og omsorgsdepartementet i bunad, og på sykkel. Hun har lagt bak seg mange mil.
– Jeg begynte torsdag klokka 12 og har syklet via Åndalsnes, opp Rauma og over Dombås. Dette er fordi jeg mener denne rapporten er så viktig å ta innover seg. Den belyser hvor lite lønnsomt det er å slå sammen lokalsykehus og legge ned sykehus der folk bor. Det blir fryktelig dyrt, sier Tenggren.

Rapporten hun viser til er en analyse som Bunadsgeriljaen har bestilt fra Kommunekonsult, som viser at det er bedre å beholde føde- og akuttilbud i hver by kontra å bygge ett fellessykehus på Hjelset i Molde. Det er altså Fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal som sammenliknes med det å beholde sykehus i både Molde og Kristiansund. Samfunnsøkonomisk kommer sykehus i begge byene klart bedre ut enn Fellessykehuset.

Sprengte sykehus

Ifølge rapporten vil et stort fellessykehus kunne medføre store kostnader for lokalsamfunnene.

– Vi får dårligere kvalitet og sprengte sykehus. Som lege mener jeg at man undervurderer lokalsykehusenes styrke, også faglig. Dessuten er de mindre sykehusene langt mer fleksible. Der sitter spesialister i samme rom og drøfter pasienter i morgenmøter. På større sykehus må man sende skriftlige henvendelser, og det er mye mer tungrodd, sier Tenggren.
Bunadsgeriljaen har bemerket seg siden de gjorde sitt inntog i den offentlige debatten om fødetilbudet for en god stund tilbake. Men Geriljaen er blitt mer enn fødetilbud, sier Tenggren.
– Nå dreier det seg om et helt distriktsopprør mot stadig økende sentralisering, sier hun.
Bunadsgeriljaen har også engasjert seg i sykehusdebatten i Oslo, og demonstrerte mot kutt i ressurser hos ABC-klinikken på Ullevål.

Handling fra Høie

Nå forventer Tenggren at helseministeren leser rapporten, og tar budskapet innover seg.

– Jeg forventer en ny runde om sykehustilbudet rundt Mjøsregionen og jeg har også et håp om at det ikke er for sent i Møre og Romsdal. Dette er mellomstore sykehus, som de store sykehusene er helt avhengig av, sier hun.