Nyheter

Kemal og familien må flytte fra leiligheten sin

I 13 år har Kemal Bakii, kone og tre barn bodd i en kommunal leilighet på Tøyen. Men torsdag går leiekontrakten ut, og Kemal Bakii har ennå ikke fått noe svar på klagen han har sendt til boligkontoret i Bydel Gamle Oslo.

Nå har familien nylig fått varsel om at han må ut av sin kommunale bolig gjennom 13 år. Dermed må han, kona og deres tre barn trolig flytte ut av bydelen. Bakii har skaffet seg fast inntekt, og oppfyller dermed ikke lenger kriteriene for kommunal bolig.

Les også: Flere hundre kommunale leiligheter i Oslo står tomme

Ressursperson

– Jeg har sendt klage på avslaget om forlenget leiekontrakt, men ikke hørt noe ennå. Torsdag skal vi i prinsippet være ute, og jeg er redd for at noen kommer på døra og kaster oss ut, sier Kemal Bakii, som opprinnelig kommer fra Makedonia.

Det behøver han ikke være redd for, ifølge bydelen.

– Han kan ikke kastes ut så lenge klagen er til behandling, får Dagsavisen opplyst fra boligkontoret i Bydel Gamle Oslo.

De kan imidlertid ikke si noe om hvor lang tid dette vil ta. Så enn så lenge lever Kemal og familien i uvisse.

Les også: Vil la leiere få eie

– Jeg har tre barn, på 12,14 og 16 år. De er stresset over situasjonen, og redde for å måtte flytte ut av nærmiljøet sitt, sier han til Dagsavisen.

Kemal Bakii er ansatt ved Tøyen skole og er ifølge lokalmiljøet en svært viktig ressursperson for barn og unge som oppholder seg ved Tøyen skole på ettermiddags- og kveldstid.

På dagtid jobber han som assistent på Tøyen skole, på kveldstid er han tilsynsvakt, og fotballtrener i Tøyen sportsklubb.

– Jeg tjener ikke så veldig mye penger, men over den grensen kommunen har for å tilby kommunal leiligheten. Å kjøpe noe på det åpne markedet er ikke aktuelt, da vi ikke har egenkapital, sier han stille.

Han ønsker å komme inn under ordningen «leie til eie», som kommunen vil at flere skal komme inn under.

«Leie til eie» er et opplegg hvor husleien blir nedbetaling på boligen. Målet er at leietager kan bli eier etter hvert.

– Det er ikke sikkert jeg får lån i Husbanken. Men får jeg det, håper jeg at jeg kan kjøpe den leiligheten vi bor i, sier han.

– I alle årene jeg har bodd på Tøyen har jeg stått på for nærmiljøet. Jeg synes det er litt ekkelt at kommunen ikke setter pris på hva jeg har gjort. Jeg føler at jeg ikke er verdt noen ting, sier han.

Dagsavisen har tidligere skrevet om en tilsvarende sak, hvor Kenneth Lødding og familien nå kastes ut etter å ha bodd i samme kommunale leilighet på Vestli i 16 år. Årsaken er at leiligheten er for stor for familien.

Les også: Kommunal utleieboliger: Bra med fra leie til eie

Mobiliserer

Nå mobiliseres det for familien, og både skolen, Tøyen sportsklubb og Tøyenkampanjen har engasjert seg i saken, og håper å finne en løsning for at familien fortsatt kan bo i området.

På Facebook er det opprettet en egen støttegruppe for familien, og de leter nå etter en aktuell leilighet for familien.

«Nå ser de etter nytt krypinn i eller området Keyserløkka, Hasle, Helsfyr, Bryn slik at barna kan fortsette på nåværende skoler bor de trives så godt», står det på Facebook.

– Det betyr veldig mye for meg og familien at vi har så bred støtte på Tøyen, og at folk engasjerer seg i vår sak, sier Kemal Bakii.

SV I Bydel Gamle Oslo er blant flere som har engasjert seg, og ønsker at familien skal bli boende.

– Denne saken illustrerer noen av problemene ved boligmarkedet i Oslo. Gapet mellom inntektsgrensen for kommunale boliger og inngangsprisen for egen bolig har blitt altfor stort, og det finnes for få tiltak for å hjelpe mennesker over fra kommunal til privat boligsektor, sier Stian Amadeus Antonsen til Dagsavisen.

Han sitter i bydelsutvalget for SV i Bydel Gamle Oslo.

Kemal Bakii og Stian Amadeus Antonsen lokalpolitiker fra SV på Tøyen Sportsklubb. 
Kemal Bakii, er ansatt ved Tøyen skole og har nylig fått varsel om at han må ut av sin kommunale bolig gjennom 12 år. Han har skaffet seg fast inntekt og oppfyller ikke lenger kravene til boligen.

Kemal Bakii og Stian Antonsen (SV), Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo. Foto: Amanda Iversen Olrich

Les også: Denne blokka skulle endre Oslos boligmarked

Boligplattform

– Heldigvis har det rødgrønne byrådet kommet med sterke signaler om en ny boligpolitikk og etablering av en tredje boligsektor. Jeg og Gamle Oslo SV vil i denne sammenheng peke på og utfordre byrådet på ett spesifikt punkt i byrådsplattformen som ble forhandlet frem i fjor, sier Antonsen.

I byrådsplattformen står det blant annet at byrådet vil gjennomføre forsøk som lar beboere i kommunale boliger få kjøpe boligen gjennom leie til leie eller lignende forhold.

– Dette er et perfekt eksempel på hvor dette kan være aktuelt, sier Antonsen.

Les også. Kommunen ligger bakpå med boligtilbud for eldre

Politisk

Han vil ta det opp med sine folk i SV i bystyret.

– Problemet i denne saken er at Kemal tjener akkurat inntektsgrensen for å ha rett til kommunal bolig.  For den summen han i dag betaler i leie til kommune, kunne han betjent ganske store lån, med renter og avdrag, og ville i dag ha nedbetalt store deler av lånet. Konsekvensen er at boligmarkedet dermed forblir en motor for økte økonomiske forskjeller. Er du innenfor har du de siste årene vært med på en eventyrlig verdivekst. Men står du utenfor kan boligdrømmen for mange fremstå stadig fjernere. Kemal Bakii betaler 14.700 i måneden for en treroms på 65 kvm i Tøyengata. Han mottar heller ikke bostøtte, sier Antonsen.

Les også: Ber byrådet løfte frem leie til eie

–  Instedet står han nå på bar bakke uten egenkapital til å skaffe seg ny bolig i nabolaget han og familien føler sterk tilhørighet til, legger han til.

På kort sikt ønsker de å finne en snarlig løsning for familien.

– På lang sikt ønsker vi transformasjoner av hele boligpolitikken i Oslo. Det er mange i samme situasjon som Kemal, og vi ønsker at folk skal kunne bo i trygghet, sier Antonsen.

Mer fra Dagsavisen