Nyheter

Denne blokka skulle endre Oslos boligmarked

Det er tre år siden, men boligblokka i Hagegata 30 på Tøyen står fortsatt tom. Hva skjer?

Dagsavisen har skrevet en rekke saker om behovet for en bedre boligpolitikk i Oslo, med rimeligere boliger og et mer regulert utleiemarked. For tre år siden ble en boligblokk i Hagegata 30 på Tøyen holdt fram som et mulighetenes fyrtårn.

I 2017 vedtok bystyret at det skulle utredes alternative muligheter for fremtidig bruk av Hagegata 30. Et av alternativene som byrådet trakk fram den gangen var boligsammensetninger av eldre, enslige, flyktninger og barnefamilier og et leie til eie-prosjekt.

Sist uke fikk styreleder i Tøyen Boligbyggelag Ole Mikal Yong Pedersen et varsel på Facebook.

Det var tre år siden han la ut et bilde av Dagsavisens forside, der Inga Marte Thorkildsen (SV), daværende byråd for eldre, helse og arbeid, kunne fortelle at det endelig skulle skje noe med Hagegata 30.

– Vi setter full fart bak Hagegata 30, fordi folk skal forstå at det nytter, sa Thorkildsen til Dagsavisen i 2017.

###

Ole Mikal Yong Pedersen til venstre, sammen med Sarah Prosser fra Områdeløftet og daværende byråd Inga Marte Thorkildsen (Sv) fra den gangen de møtte Dagsavisen i 2017. Foto: Aslak Borgersrud

Les også: Lar seg ikke imponere over byrådets boligplaner

Flere byråd senere 

Tre år og tre byråder senere er det lite som har skjedd. I 2015 måtte beboerne i de kommunale leilighetene flytte ut.

Leilighetene i høyblokka på Tøyen torg står fortsatt tomme, og det er ingen dato for når de skal bli klare.

– Det kan virke som om Hagegata 30 har ramlet mellom flere stoler, fordi man ikke har hatt tydelig eierskap til den, sier Ole Mikal Young Pedersen.

Etter Thorkildsen tok Tone Tellevik Dahl (Ap) over som byråd, og i oktober 2019 gikk hun av. Byrådsavdelingen ble delt opp i to, og Robert Steen (Ap) og Omar Samy Gamal (Sv) fikk hvert sitt ansvarsområde. I dag vurderes det om byråd for byutvikling skal overta ansvaret, men ingenting er vedtatt.

Les også: – Bolig er det minst sosialdemokratiske ved Norge

Pedersen synes det har tatt enormt lang tid.

Bystyret vedtok i februar 2020 to mål for Oslos boligpolitikk:

Flere har mulighet til å kjøpe en egnet bolig og økt stabilitet og forutsigbarhet i leiemarkedet. Disse målene har ulike strategier, som f.eks. at de skal jobbe for rammebetingelser på nasjonalt nivå som virker dempende på boligprisveksten.

###

 Særlig balkongene og fasaden har et stort rehabiliteringsbehov. Foto: Hennika Lillo-Stenberg 

Juridiske utfordringer 

Da Inga Marte Thorkildsen kunne fortelle at det endelig skulle skje noe med Hagegata 30 i 2017, hadde byrådet opphevet det gamle vedtaket om å selge bygget til SiO, og vedtatt at det heller skulle utarbeides alternative planer for fremtidig bruk.

I den prosessen fant man ut at Oslo kommune ikke hadde seksjonering på plass for bygget, bare evigvarende bruksrett. Uten seksjonering ville det vært vanskelig å selge leilighetene. Det skulle vise seg å bli komplisert.

Les også: Vil skrote «gjengs leie»-prinsippet

Byrådet nevner Hagegata 30 som en pilot for Oslo kommunes nye boligpolitikk i byrådssaken fra 2019, men for at de kan fortsette arbeidet videre er de helt avhengige av at seksjoneringen blir løst.

Førsteetasjen eies av et privat selskap og leies ut til blant annet apotek, Nille og Deichman. Underetasjen og deler av bakgården og parkeringen eies også av det private selskapet.

Les også: – Oslo må lære av andre europeiske storbyer for å løse boligkrisen

Håper på å komme i mål 

Seksjoneringsprosessen startet allerede før 2017, da kommunen var i dialog med SiO om å selge bygget. I en byrådssak beskriver de det som en utfordrende praktisk og juridisk prosess. Det var vanskelig å finne en seksjonering som kunne godkjennes av Kartverket, og bli enig om eiendomsgrensen i underetasjene med den andre eieren.

I samme byrådssak opplyses det om at de kom frem til en seksjonering i februar 2019, og at neste steg skulle være å få skjøtet overført til kommunen og bli tinglyst. Det er ennå ikke på plass, men byrådet håper de snart er i mål.

Byrådet har ikke mulighet til å kommentere saken nå, men opplyser om at de har satt i gang et arbeid for å utrede hvilke nye boligløsninger som er mulig å få til innenfor dagens lovverk. Hagegata 30 er en av fem piloter i dette arbeidet.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mer fra Dagsavisen