Nyheter

Ni av ti vil ha regulert sparkesykkel-parkering

I fjor sommer ble hovedstaden oversvømt av elektriske sparkesykler. Moro for mange, til besvær og irritasjon for mange andre.

Bilde 1 av 2

For  fjerde året på rad har Klimaetaten i Oslo kommune gjennomført Klimaundersøkelsen. Den er en kartlegging av befolkningens og næringslivets holdninger og adferd når det gjelder klima og kommunens klimaarbeid. Befolkningsundersøkelsen ble gjennomført i mars med 1.510 respondenter i Oslo.

For abonnenter: Våre beste artikler om korona

Undersøkelsen er også gjennomført i Viken, med samme kommuner som tilsvarer gamle Akershus, med 1.054 respondenter. Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på oppdrag fra Klimaetaten.

Les også: Blinde påkjørt av sparkesykler, forbundet krever tiltak

Bør regulere

Et av funnene i undersøkelsen viser at hele 87 prosent av de spurte mener at Oslo bør regulere hvor en kan parkere el-sparkesykler.

Av de under 30 år mente åtte av 10 at det bør reguleres, mens det i aldergruppen 60+ var 95 prosent som mente den bør reguleres.

Og nesten åtte av 10 mente at det var blitt farligere å være fotgjenger etter at sparkesyklene ble sluppet løs.

Antall sparkesykler har også respondentene hatt en mening om, og her mener tre av fire at Oslo bør regulere hvor mange utleie-sparkesykler som er i byen.

Det tok ikke lang tid fra de første elektriske sparkesyklene for utleie dukket opp i fjor vår, til de var overalt.

Med mobiltelefonen kunne man enkelt leie et raskt og effektivt framkomstmiddel.

Og det beste av alt. Man kunne sette den fra seg hvor som helst, og var ikke avhengig av et spesielt stativ, som bysyklene.

Og det gjorde folk.

Les også: Ingen promillegrense for elsparkesykkel

De stod på fortauer, inntil gjerder, i gater, i parker. Og da gjerne henslengt slik at de stod i veien for folk.

Selv Christian Krohg, den kjente maleren og forfatteren, fikk portrettstatuen ved «Dasslokket», rett nedenfor Egertorget pyntet opp med en nymotens sak.

Oslo  20190403.
En mengde sparkesykler kan man leie i byen i Oslo.
Elektrisk sparkesykkel.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sparkesyklene blir gjerne hensatt midt på fortauet.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Var nesten så man trodde at det ikke var lov til å sette dem fra seg på en forsvarlig måte.

Men det er også et framkomstmiddel som ga legevakta ekstra arbeid.

Bare fra april i fjor, til utgangen av juni, var det registrert over to skader per døgn.

I tillegg var seks registrert ved akuttmottaket på Ullevål.

Les også: Over to skader per døgn med elektrisk sparkesykkel

– Det er ingen tvil om at el-sparkesykkelen fyller et behov i Oslo, og undersøkelsen viser at halvparten i Oslo som er mellom 16 og 29 år har prøvd den. Særlig i disse dager, hvor vi blir oppfordret til å ikke reise kollektivt, så ser vi en nisje for el-sparkesykler, sier direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen til Dagsavisen.

###

Direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen. Foto: Klimaetaten

– Men folk er opptatt av at det må bedre systemer på plass for parkering, noe undersøkelsen klart viser, sier hun.

Bred støtte

Undersøkelsen viser at det er bred støtte i befolkningen for byens klimastrategi og -mål. 77 prosent av innbyggerne i Oslo støtter målet om 95 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 viser årets klimaundersøkelse. Støtten er sterkest hos kvinner (84 prosent) og blant de under 30 år. Der mener hele 89 prosent at klimamålene er viktig eller svært viktig.

Les også: I koronakarantene? Her er Netflix-seriene du kan se nå

Heidi Sørensen er overrasket over hvor stabilt klimaengasjement blant hovedstandens innbyggere er.

– Folk er tydeligvis opptatt av klimaet, uavhengig av hva som skjer ellers i verden, sier hun.

Undersøkelsen startet i år rett før Norge gikk inn i en koronadvale, og ble gjennomført i mars, mens den i fjor ble gjennomført da skoleelever over hele verden klimastreiket.

I årets Klimaundersøkelse ser vi at 48 prosent av befolkningen er enig i å redusere egen bilbruk for å bidra til reduksjon av utslipp. Det er en økning fra 46 prosent i 2019 og 42 prosent i 2018.  I Akershus sier 40 prosent det samme, en det en økning fra 37 prosent i 2019.

54 prosent av innbyggerne i Oslo er ganske eller svært enig i påstanden om at det er blitt for vanskelig å bruke bil i Oslo sentrum. Samtidig er 52 prosent ganske eller svært enige i at Oslo sentrum bør være mest mulig bilfritt.

– Folk opplever det som et gode at trafikken er mer konsentrert rundt hovedveien, og mindre i byområder, sier Heidi Sørensen.

– En annen sak som overrasker litt er at det er hele 40 prosent av bedriftene i Oslo som har elektriske kjøretøyer. Det viser at elkjøretøy er for alle, sier klimadirektøren.

Vær til besvær

Været er noe man er opptatt av, enten det snør vannrett og blåser i vinkel, eller vi gisper etter et kjølig drag i lufta på varme dager.

I Oslo er det 27 prosent som sier de har opplevd problemer med ekstremvær siste år. Det er en økning på tre prosentpoeng fra 2019. Andelen i Akershus som sier det samme, er 24 prosent (uendret fra tidligere).

Sommeren 2018 nøt vi «tidenes» beste sommer, mens vi i fjor ved flere anledninger opplevde styrtregn og lokale oversvømmelser.

Det bekymrer mange, og 42 posent av Oslos innbyggere svarer i undersøkelsen at de er bekymret for at Oslo ikke er godt nok rustet til å takle klimaendringer og mer ekstremvær.

– Dette er en økning på åtte prosentpoeng fra i fjor, og det viser at folk er bekymret over klimaendringene, sier klimadirektør Heidi Sørensen.

Mer fra Dagsavisen