Nyheter

Clemens Saers tapte ankesaken mot Oslo kommune

Borgarting lagmannsrett ga ikke læreren Clemens Saers medhold i ankesaken mot kommunen. Han må også betale saksomkostninger på nesten 200.000 kroner.

Clemens Saers var svært skuffet over dommen da Dagsavisen snakket med ham fredag ettermiddag.

– Nå skal jeg bruke helgen til å tenke igjennom dette, og jeg vil komme med en uttalelse mandag formiddag, sier han til Dagsavisen.

Saken har skapt stort engasjement i skolemiljøet og flere har tatt til orde for kronerulling for å få penger til saksomkostningene. Andre igjen mener at Utdanningsforbundet må ta den regningen.

Ble ufør

Clemens Saers ble 25 prosent ufør etter å ha blitt angrepet av en elev i et klasserom på Oslo Handelsgymnasium i 2014.

Han gikk til sak mot Oslo kommune, og krevde en oppreisning fra Oslo kommune på 250.000 kroner, men tapte i tingretten.

Dagsavisen har tidligere skrevet at skoleledelsen ved Oslo Handelsgymnasium visste at det var en åpenbar risiko for voldshandlinger fra denne eleven, uten at alle lærerne ble informert om at det var en slik elev ved skolen.

Men det talte ikke til Saers fordel i lagmannsretten.

«Retten finner ikke at det var tale om noen grov uaktsomhet i skadeerstatningslovens forstand», het det i begrunnelsen fra retten.

Mangelfull risikovurdering

Bakgrunnen for søksmålet var mangelfull risikovurdering av den aktuelle eleven, og manglende informasjon til lærerne om elevens voldshistorikk.

– I denne saken mener vi Oslo kommune og skoleledelsen grovt har forsømt sine plikter som arbeidsgiver, noe som har påført Clemens Saers alvorlig skade, sa Saers advokat Thorkil Aschehoug til Dagsavisen i januar 2018.

Han anket dommen videre til lagmannsretten, men tapte også der, da domskjennelsen kom torsdag.

Undervisning

Maidagen i 2014 hadde Clemens Saers klasseromsundervisning med tre elever, og stod ved tavla da det banket på døren.

– Umiddelbart tenker jeg at det må være noen elever som kommer for sent. I det jeg åpner døra til klasserommet blir jeg møtt av en aggressiv, ruvende og for meg ukjent ung mann som skriker at han skal ha pengene sine. Rundt ham står fire gutter som jeg kjenner igjen. Under påskudd av at en elev i klassen skylder dem penger, går de mot meg for å ta seg inn i klasserommet, fortalte Clemens Saers til Dagsavisen i 2017.
– For å beskytte elevene mine legger jeg instinktivt hånden på brystet til eleven som leder an, mens jeg forsøker å lukke døren. Gutten skriker; «ikke rør meg!»
– I neste øyeblikk kjenner jeg et smertefullt grep i strupen og tenker; «du verden så sterk han er.» Jeg vakler, og hører et slags smell. Rett før alt svartner tenker jeg; «det er ikke vondt å dø», fortalte Saers.
«Angrepet har påført ham alvorlig skade på stemmebåndet og posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Det tok to år å komme tilbake i jobb. Skadene er godkjent som yrkesskade og gjør at lektoren i dag er avhengig av mikrofon og høyttaler når han underviser fordi stemmen er så svak. Korsangen er for lengst lagt på hylla», skrev Dagsavisen.
– Likevel er de psykiske belastningene verst, synes Saers.
– Det første året etterpå kunne jeg ikke kjøre tog eller trikk. Jeg taklet ikke mange mennesker rundt meg. Jeg får stadige flashback og kan føle at jeg blir angrepet mens jeg står og stryker en skjorte, eller bråvåkner om natta, sa Saers til Dagsavisen da han ble intervjuet i 2017.
I august 2015 ble den tidligere eleven på Oslo Handelsgymnasium dømt til seks måneders fengsel for vold mot læreren samt andre episoder med vold, trusler og ordensforstyrrelser. I dommen slås det fast at det er en klar årsakssammenheng mellom elevens voldsutøvelse og skadene læreren er påført.

Ikke overrasket

Hovedtillitsvalgt  i Utdanningsforbundet Oslo, Odd Erling  Olsen, sier til Dagsavisen at han ikke er overrasket over dommen.
– Juridisk er jeg ikke det.  Men jeg synes det er veldig trist at en person som har blitt utsatt for så alvorlig krenkelser som det  Clemens Saers har blitt, i tillegg får store økonomiske problemer, sier han.
–  Dette er en sak som har pågått på vegne av oss alle. Derfor bør ikke han sitte igjen med regningen. Så min oppfordring til politikerne er å se på hvordan kravet om saksomkostninger kan løses. Dette er en viktig prinsipiell sak. Det er viktig at lærerne føler at det er trygt å få prøvd ut sine rettigheter som arbeidstaker i retten, uten at det skal få økonomiske konsekvenser,  sier han.
Odd Erling Olsen er glad for at det står noe om uaktsomhet fra skolens side i saken.
–  Dommen slår fast at skolen har ansvaret for at lærerne  får informasjon. I dette tilfellet visste skolen om den voldelige eleven, men informasjonen var ikke så god som vi ønsker, sier Odd Erling Olsen.

Mer fra Dagsavisen