Nyheter

Sprer klimabudsjettet landet rundt

Oslo klimabudsjettmodell spres nå som ild i tørt gress til resten av landet.

– Over hele verden sliter man med at politikerne har satt klimamål mange år frem i tid, som ikke blir fulgt godt nok opp. Et klimabudsjett tydeliggjør hvilke tiltak som skal gjennomføres, og hvor ansvaret for gjennomføringen ligger, hvordan klimatiltakene står i forhold til vedtatte klimamål. Det gjør at vi kan få opp farten i klimapolitikken, og det trengs, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) til Dagsavisen.

Tirsdag starter Klimaetaten med å spre Oslos klimabudsjett til hele Norge. Gjennom å veilede kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med å utvikle klimabudsjett, skal de utvikle en nasjonal veileder og gjennomføre kursing for utvikling og innføring av klimabudsjett og klimastyring.

I juni i år søkte Klimaetaten Miljødirektoratet om midler for oppstart av prosjektet, og fikk 4,3 millioner i støtte til tiltaket.

Les også: Nå skal regjeringen også lage klimabudsjett

Banebrytende

– Jeg mener alle verdens kommuner, byer og land bør få klimabudsjett som Oslo. Det gjelder ikke minst her hjemme i Norge. Vi hjelper gjerne regjeringen og andre kommuner med våre erfaringer, sier Lan Marie Berg.

– I dag har flere byer som Trondheim, Bergen, Hamar og Lillehammer eget klimabudsjett, og flere andre kommuner og fylker jobber med å innføre det. Nå ønsker vi å bruke kunnskapen vi har i Oslo til å spre dette til enda flere steder, og styrke det generelle arbeidet med klimabudsjetter, sier Berg.

Klimabudsjettet skal være et styringsverktøy i klimapolitikken i flere norske kommuner. Budsjettet viser nødvendig utslippsreduksjon innenfor ulike sektorer for å nå kommunenes klimamål. Det viser også beregnede utslippsreduksjoner for tiltak som skal gjennomføres eller som planlegges gjennomført.

Klimabudsjettet tydeliggjør hvilke tiltak som skal gjennomføres, og hvor ansvaret for gjennomføringen av tiltakene ligger. Videre synliggjør klimabudsjettet hvordan klimatiltakene står i forhold til vedtatte klimamål.

– Mange kommuner vil innføre klimabudsjetter, men det finnes ikke noen nasjonal veiledning for hvordan dette bør gjøres. Oslo har bistått en rekke kommuner de siste årene, men når antallet kommuner som ber om bistand øker, må dette gjøres mer systematisk, sier byråden.

Klimaetaten i Oslo kommune har sammen med Trondheim og Hamar kommune fått tilsagn på Klimasatsmidler for å utarbeide en veileder om klimabudsjett og –styring.

I fase 1 vil prosjektet veilede seks utvalgte kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med å utvikle klimabudsjett. Kjernegruppa består av Arendal kommune, Alta kommune, Vågan kommune, Sarpsborg kommune, nye Vestland fylkeskommune og Østfold fylkeskommune (fra nyttår Viken).

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Styrer storbyer

– At De Grønne nå styrer storbyer som Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og en rekke andre fylker og kommuner fra Kristiansand i sør til Vardø i nord, gir oss et svært godt grunnlag for å innføre gode klimabudsjetter og dele erfaringer på tvers av kommunegrensene. Nå skal vi spre Oslos klimabudsjett til hele Norge, som et tungt faglig prosjekt under ledelse av våre eksperter i Klimaetaten, sier Berg.

Les også: Tidenes klimabudsjett

– Allerede ser vi at Oslos banebrytene klimabudsjett skaper så mye interesse internasjonalt, og at storbyer som New York nå ønsker å lære av klimabudsjettet vårt. Det gjør meg stolt, sier Berg.

Hvilke konkrete tiltak kan dere peke på når det gjelder Oslos klimabudsjett, som er gjennomført i henhold til budsjettet?

–  Poenget med klimabudsjettet er å tydelig plassere ansvaret for absolutt alle klimatiltakene i kommunen. Det fleste av disse tiltakene gjør også bedre vår bedre å bo i, enten det er et bedre kollektivtilbud, utslippsfrie anleggsplasser, støtte til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier, håndverkere og bedrifter eller støtte til elsykler, solceller og utfasing av oljefyr. Slik Oslo bruker klimabudsjettet blir det et verktøy for å sikre tilstrekkelige utslippsreduksjoner på kort sikt, slik at vi når de overordnede klimamålene på lang sikt, sier byråd Lan Marie Berg

Les også: MDG-Lan: – Helt latterlig

Mer fra Dagsavisen