Nyheter

50 europeiske byer på plass for å lære av Oslo

Som en av foregangsbyene for å bekjempe plastforurensning er 50 europeiske byer på plass i Oslo for å delta på en miljøkonferanse og signere en plastforpliktelse mot miljøforurensning.

Da miljøbyråd Lan Marie Berg åpnet konferansen EUROCITIES Environment Forum, var det med representanter fra 50 europeiske byer på plass i salen. De har kommet til Norge for å lære av hvordan Oslo som by jobber med å bekjempe plastforurensning.

Som en av 19 byer har Oslo også signert den internasjonale plasterklæringen der byer forplikter seg til å bekjempe plastforurensning og unødvendig bruk av engangsartikler av plast. Byer som Milano, Porto, København og Firenze har skrevet under på erklæringen sammen med Oslo, som i løpet av tredagerskonferansen skal lære andre byer om jobben de gjør.

– Oslo går foran, og har vedtatt en handlingsplan mot plastforurensing. Vi skal bli den første kommunen i Norge som ikke bruker unødvendig engangsplast. Jeg synes det er veldig gøy at mange europeiske byer ønsker å ta et aktivt grep som vi har gjort i Oslo, selv om mange nasjonale myndigheter ikke har kommet like langt, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Forbød plastposer for to år siden – slik gikk det

– 27 milliarder kroner

Målet med konferansen er at byene som skriver under erkæringen går i gang med å lage handlingsplaner som skal ferdigstilles innen to år, og som tilrettelegger for miljøvennlige plastalternativer og faser ut unødvendig engangsartikler av plast, samt etablerer separate systemer for plasthåndtering.

– Oslo kommune kjøper varer og tjenester for 27 milliarder kroner hvert år. Vi skal bruke innkjøpsmakten til å hjelpe markedet for miljøvennlige plastalternativer, og til å bruke produkter med mer resirkulert plast. Når et stort antall byer i Europa går sammen om et felles mål, kan vi endre markedet, sier byråd Berg.

Tidligere har Berg tatt til orde for at Oslo som by burde sette krav til «plastfrie arrangementer», siden byene regulerer bruk/utleie av det offentlige rom og gir tilskudd til aktiviteter og festivaler i byrommet.

Før sommeren la Oslo frem en handlingsplan mot plastforsøpling som med et mål om at byen «innen utgangen av 2019 skal fase ut all bruk av unødvendig engangsplast i Oslo kommune, og i hele Oslo i løpet av tre år».

LES OGSÅ: Norge fikk gjennomslag for internasjonal plastavtale

Nyeste fra Dagsavisen.no: