Forbød plastposer for to år siden – slik gikk det

To år etter at Kenya forbød plastposer begynner resultatene å synes. Mange afrikanske land har gått i spissen for forbud de siste årene.

– Tidligere, når man kjørte fra Nairobi til for eksempel Masai Mara, kunne man se plastposer hengende i trærne som blomster, etter at de hadde blåst bort og festet seg. Nå ser vi det ikke lenger, sier Nancy Githaiga, politikk- og forskningsdirektør i WWF Kenya til BBC.

To år har gått siden Kenya innførte forbud mot plastposer. Kenya er ett av flere afrikanske land som de siste årene har innført plastposeforbud. Nå i sommer innførte nabolandet Tanzania forbud.

Plast i magen

Nå har 80 prosent av befolkningen sluttet å bruke bæreposer i plast siden forbudet kom for to år siden, ifølge kenyanske myndigheter. Regjeringen forbød produksjon, salg og distribusjon av plastposer, og dette kan bli straffet med store bøter eller fengsel.

Plastproblemet har bygd seg opp gjennom flere år, og det var årsaken til at forbudet til slutt kom på plass. Plast lagde propper i kloakksystemet, og over 50 prosent av kyrne nær bystrøk hadde plastposer i magene, ifølge en studie støttet av National Environmental Management Agency (Nema). Nå finner man færre poser i magene, ifølge Nema.

Les også: – Enorm økning av plast i havet

Smugler

Forbudet er gjelder imidlertid ikke alle plastposer: supermarkeder har sluttet å bruke dem, men småforhandlere bruker mindre poser.

Forbudet har heller ikke gått problemfritt for seg. Det er også tegn på smugling inn i landet, særlig fra nabolandene Uganda og Somalia. Dette har fått Kenyas regjering til å presse på for forbud også i nabolandene, blant annet i Uganda, ifølge UN Environment. Kenya har tatt til orde for en regional felles innsats.

Nabolandet Rwanda har vært et foregangsland og har hatt forbud helt siden 2008 mot plastposer, men Rwanda sliter med smugling fra Den demokratiske republikken Kongo. Tanzania fikk et forbud i juni.

Les også: Det regner plast

Øker

Stadig flere land i verden har innført ulike former for lovgivning for å forby plastposer. I desember i fjor gjaldt det 66 prosent av landene, til sammen 192 land, ifølge FNs klimaorganisasjon UNEP.

Afrika står langt framme i kampen, og er det kontinentet der flest land har innført et totalforbud på produksjon og bruk av plastposer, ifølge UNEP. Hele 34 land i Afrika har innført en form for forbud mot plastposer, og 31 av dem ligger sør for Sahara, ifølge National Geographic.

Les også: Slik skal plastbruken kuttes i Norge