Nyheter

Ny byvekstavtale for Oslo og Akershus sikrer finansiering av Fornebubanen

Regjeringen er blitt enig med Oslo og Akershus om utkast til en ny byvekstavtale. Denne sikrer nye midler til kollektiv- og samferdselsprosjekter i området.

– Dette er en milepæl i vårt felles anliggende om et godt bymiljø i hovedstadsregionen med bedre framkommelighet, bedre kollektivløsninger og en samordnet areal- og transportpolitikk. Jeg vil takke folkevalgte og fagfolk som har bidratt til at det nå foreligger en omforent avtale, sier statssekretær Anders B. Werp i Samferdselsdepartementet.

Dermed fortsetter planleggingen av den 8,3 kilometer lange T-banestrekningen mellom Majorstuen og Fornebu.

Les også: Raymond Johansen om Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: – Et totalt useriøst parti

16,2 milliarder

Byrådet i Oslo truet i mai med å stanse utbyggingsplanene for Fornebubanen fordi det var sådd tvil om staten ville ta halve regningen. Det skjedde etter at staten og lokale myndigheter ikke hadde blitt enige om en såkalt byvekstavtale for Oslo og Akershus.

Etter nye forhandlinger ble staten, Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og kommunene Bærum, Skedsmo og Oppegård onsdag enige om utkast til en ny avtale.

Avtalen skal nå til lokalpolitisk behandling hos fylkeskommunen og de ulike kommunene før den går videre til behandling i regjeringen, opplyser Samferdselsdepartementet.

Prisen på T-banestrekningen er nå oppe i 16,2 milliarder kroner. Tidligere var anslaget mellom 11 og 12 milliarder, ifølge NRK.

Les også: Ønsker T-bane til Fornebu innen 2027

– Gledens dag

Hallstein Bjercke, leder i Oslo Venstre, er fornøyd med enigheten.

– Jeg er stolt over at Venstre i regjering har vært så krystallklare på at byvekstavtalene ikke skal røres. Nå går staten inn med 8,5 milliarder kroner til kollektiv-, sykkel- og gatetiltak langs riksvei og stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen. I tillegg er Oslo og Akershus enige om finansieringen av Fornebubanen. Dette er en gledens dag, sier Bjercke.

I Nasjonal transportplan 2018–2029 er det satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen.

Mer fra Dagsavisen