Nyheter

Gravide, nybakte mødre og bunadsgeriljaen demonstrerte mot rasering av ABC-tilbudet for gravide

Da lille Hennie ble født for fem måneder siden, nøt mamma Caroline Hitland godt av tilbudet og tryggheten hun fikk på ABC-klinikken på Ullevål sykehus.

Bilde 1 av 3

Tirsdag demonstrerte de to, mange gravide, nybakte mødre, nyfødte og ikke minst initiativstaker bunadsgeriljaen mot en rasering av ABC-tilbudet for gravide.

Les også: Nye Aker-planer

Siden tilbudet kom for 22 år siden, har det blitt født hele 10.000 barn på ABC-klinikken.

Legge ned

Mandag bestemte klinikkledelsen på OUS Ullevål at ABC-avdelingen ikke lenger skal få drive med svangerskapsomsorg, men kun ha et føde- og barseltilbud. For de gravid betyr det at de ikke lenger skal gå til kontroll på ABC før fødselen, bare komme dit for å føde.

OUS-ledelsen ønsker også å legge ned en av tre jordmorstillinger ved Ullevål-teamet, som tar seg av kvinner med spesielle utfordringer som rus og psykiatri.

ABC på Ullevål er den eneste fødeenheten i Norge som drives etter prinsippet om kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. Det vil si at den gravide går til svangerskapskontroller hos jordmødrene på ABC, blir kjent med dem, og ved fødselen møter hun som regel en kjent jordmor.

ABC har landets beste kompetanse på vannfødsler.

Les også: Kjemper for Ullevål sykehus

Trygghet

I barselperioden legges forholdene til rette slik at mor, barn, far/partner eller annen omsorgsperson kan være sammen. Barseloppholdet på ABC er fra to til 48 timer.

– For meg var det å kunne føde på ABC-klinikken viktig. Det ga meg en trygget gjennom hele svangerskapet, og jeg ble godt kjent med alle som jobbet her, sier Hennies mamma, Caroline Hitland til Dagsavisen.

Liv Bjørnstad hadde termin forrige onsdag, og skal også føde på ABC-klinikken. Tirsdag markerte hun motstanden mot rasering ved å skrive «tenk om vi gjorde Mer av det som er bra», på sin høygravide mage.

– Jeg har gått ut og inn av dørene i flere måneder, og har gjort meg kjent med avdelingen og de ansatte. For meg har de vært viktige støttespillere, sier Liv Bjørnstad, og håper at fødselen snart setter i gang.

«Tenk om vi gjorde mer av det som er bra». Høygravide Liv Bjørnstad hadde en klar oppfordring til ledelsen på Ullevål sykehus.

Høygravide Liv Bjørnstad har hatt stor glede av tilbudet ved ABC-klinikken. Foto: Tom Vestreng

Nestleder i Helsepartiet, Lene Haug har lenge vært engasjert mot medlegeglsen av Ullevål sykeus. Sist fredag var hun med flere tusen andre da de slo ring rundt sykehuset.

– Vi kjemper med nebb og klør mot nedleggelse av Ullevål sykehus. I dag kjemper vi for nedleggelse av konseptet her ved ABC-klinikken, som er en del av nedleggelsen av Ullevål, sier hun til Dagsavisen.

– Dette vil gi et dårligere tilbud til fødende kvinner. Byggingen av nytt sykehus har ikke startet, men sparingen har begynt. Og ulempene for pasientene kommer nå, sier hun.

Les også: Samlet inn 600 underskrifter for Ullevål sykehus

Lene Haug snakker på vegne av Helsepartiet, men er også tilslutett bunadsgeriljaen.

– Jeg er Oslojente og har aldri gått i bunad før jeg fikk denne festdrakten som jeg har på meg i dag. men for meg er bunad et kampplagg. Ikke et festplagg, sier hun med et smil.

Les også:Nei, bystyret redder ikke Ullevål sykehus

Assisterende avdelingsleder ved Fødeavdelingen, Aase Devold Pay, representerer ledelsen, og sier dette til Dagsavisen om kuttforslagene.

– Ingenting er vedtatt, men vi er i en prosess hvor vi planlegger tiltak for å redusere arbeidsbelastningen, slik at det kan overføres ressurser til pålagte oppgaver som spesialisthelsetjenesten er forpliktet til å ivareta , sier Aase Devold Pay.

– Burde det ikke være rom for begge deler?

– Slik situasjonen er i dag er det ikke det. Vi vil fortsatt ha et føde- og barseltilbud ved ABC-avdelingen. Men det vi foreslår er å fjerne oppgaver som ivaretar de gravide. Dette er oppgaver som i dag dekkes av primærhelsetjenesten, sier hun.

Dere vil også ta bort en del av Ullevål-teamet, som er et tilbud for sårbare grupper?

– Dette er et team med to jordmødre og en sosionom som ivaretar sårbare gravide. Forslaget går ut på redusere med ett årsverk. Stillingen er planlagt overført til observasjonsposten for gravide  for å bedre kunne ivareta det økende antall induksjoner (igangsatte fødsler), som det naturligvis er ressurskrevende for oss å håndtere, sier hun, sier hun.

Stortingsrepesentant Bjørnar Moxnes (Rødt) var til stede på demonstrasjonen, og ristet oppgitt på hodet over forslaget.

– Dette blir bare mer og mer parodisk. Statsministeren oppfordret i sin nyttårstale kvinner til å føde flere barn. Så legges fødetilbudet på Kristiansund sykehus ned, og nå ABC på Ullevål, som er et viktig tilbud for dem som ønsker å føde mer naturlig og uten mye medikamenter, og som har et tett oppfølgingsløp. Dette blir nå blir torpedert hvis det gjennomføres. Vi vil be helseminister Bent Høie (H) om å gripe inn og instruere styret om å omgjøre dette vedtaket. For det er komplett meningsløst. Det handler om særdeles små summer, og et bitte lite solidarisk kutt i helsetoppenes lønninger er mer enn nok til å reddet dette tilbudet, sier Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

Bydelspolitiker Jane Vogt Evensen (SV) har selv født barn på ABC-klinikken, og synes det er trist om sykehusledelsen får viljen sin.

– Det er utrolig trist om sykehusledelsen får viljen sin og dette tilbudet utvannes og forsvinner. Trygge rammer for svangerskapsoppfølging og fødsler kan ikke måles i kroner og øre og kan ikke løses på samlebånd, sier Jane Vogt Evensen til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Mer fra Dagsavisen