Nyheter

– Politikerne viser en utrolig arroganse

Datteren til Odd har bodd i omsorgsbolig siden hun var tenåring. Nå øker kommunen husleien hennes med 90 prosent.

I november 2017 mottar Odd Andersen et skriv fra Boligbygg.

– Husleien skulle øke fra 7.101 til 13.104 kroner fra 1. januar 2018, det vil si en økning på kr 6.000, eller nesten 90 prosents økning i husleie, forteller Andersen til Dagsavisen.

Leietaker er Odd Andersens 58 år gamle datter, som er har diagnosen schizofreni. Hun bor i kommunal omsorgsbolig.

Andersen fortviler over beskjeden, men bestemmer seg for å ikke gi seg.

Les også: Kristoffer ble offer for gjengs leie

Institusjon

Datteren har bodd på institusjon fra hun var 17 år og har de siste 10 årene bodd i en i en omsorgsbolig i Welhavens gate på Bislett i Oslo.

Odd Andersen har gjentatte ganger skrevet brev til sentrale politikere, både i byrådet, bystyret og i bydelsutvalget.

Like ofte har han blitt skuffet.

– Jeg har ikke fått et eneste svar fra politikerne. De viser en utrolig arroganse, sier han rolig.

Les også: Ber byråd Tone Tellevik Dahl rydde opp i gjengs leie

Han klagde første gang på leien til Boligbygg i oktober 2017, og fikk da som svar «det er bystyret i Oslo som bestemmer hvilke leiefastsettelsesregler som skal gjelde for de kommunale boligene, og at det er Boligbyggs oppgave å sette bystyrets vedtak ut i livet».

Odd Andersen har tatt saken opp på vegne av alle beboerne i Welhavens gate omsorgsboliger, i tillegg til sin datter.

– Da Geir Lippestad (Ap) var byråd for næring og eierskap sendte jeg et brev adressert til ham på vegne av beboerne. Men fikk aldri noe svar. Da jeg kontaktet byrådsavdelingen fikk jeg høre at ikke alle brev fra enkeltpersoner nådde ham direkte. At den posten han fikk ble silt ut, sier han hoderystende.

– I januar i fjor sendte jeg et brev hjem til Geir Lippestad, som da hadde gått av som byråd, sier han.

«Hvis det er riktig at byråden ikke får innsyn i saker som kan være av offentlig interesse står vi etter min oppfatning overfor et alvorlig demokratisk problem», skriver Odd Andersen i brevet til Lippestad.

– Jeg oppfatter mangel på svar som et overgrep fra politikernes side, fortsetter Odd Andersen.

Byrådsavdeling for næring og eierskap har gått postjournalene i sømmene.

– Det er riktig at byråd Lippestad mottok henvendelse fra vedkommende leietaker høsten 2017. Brevene som er registrert hos oss er datert 23.10.2017 og 07.11.2017. Brevet er besvart av Byrådsavdeling for næring og eierskap i brev av 16.11.2017, skriver kommunikasjonsansvarlig i byrådsavdeling for næring og eierskap, Ninja Sandemose, på vegne av kommunaldirektøren i en e-post til Dagsavisen.

Videre skriver Sandemose:

– Brev til byråden besvares i svært mange tilfeller fra byrådens administrasjon, slik som i denne saken.

Fra Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid , skriver brådssekretær Hakvard Hølleland (Ap) følgende i en e-post til Dagsavisen:

– Vi arbeider med en løsning i saken om gjengs leie og byråden har ingen kommentar på det nåværende tidspunkt.

Les også: Saken om Kristoffer viser hvor umulig det er for folk med små inntekter å bo trygt

Bostøtte

Andersens datter får innvilget kommunal bostøtte på kr 2.926 (hun fikk også dette før økningen ble innført i 2018) som gjør at totale utgifter på husleie er kr 10.178 per måned.

– Månedlig får hun utbetalt kr 18.536 fra Nav, fratrukket skatt. Totalt sitter hun igjen med kr 8.358 som skal disponeres på mat, telefon, TV lisens, strøm, legeutgifter, sosiale aktiviteter og taxi. Hun har ikke bil og er ikke i stand til å ta kollektiv transport, sier faren.

– Vi ble oppfordret til å søke statlig bostøtte, men fikk i mars 2018 avslag på dette ettersom øvre inntektsgrense per måned for å få innvilget statlig bostøtte er kr 19.937 før skatt, sier han videre.

Saken til Odd Andersens datter er ikke enestående.

Dagsavisen skrev i begynnelsen av februar om Kristoffer Væhle Rodriquez, som har cerebral parese, og som bor i en omsorgsleilighet på Tåsen. Han fikk nylig økt husleien fra 5.500 kroner til 11.900.

Etter dette fikk Dagsavisen flere tips om lignende saker.

Blant skrev bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) på sin blogg om Vegard Kile, som har downs syndrom, og som bor i en omsorgsleilighet på Rustadgrenda. Han fikk økt husleien fra 8.000 til 13.000 kroner.

Felles for disse er at de har sin faste trygd utbetalt og at en så radikal husleieøkning går utover livskvaliteten deres.

Mer fra Dagsavisen