Nyheter

Fakkeltog for Ullevål sykehus i Oslo

Mellom 400 og 500 mennesker trosset kulde og snø og gikk i fakkeltog mot nedleggelse av Ullevål sykehus i Oslo tirsdag kveld.

Fakkeltoget til støtte for en utredning av Ullevål-tomta til fremtidens Oslo-sykehus gikk fra Jernbanetorget til Stortinget.
Helsepartiets nestleder og initiativtaker til organisasjonen Redd Ullevål sykehus, Lene Haug, er drivkraften bak arrangementet.
LO Oslo, Legeforeningen, Fagforbundet, Aker sykehus' venner, Helsetjenesteaksjonen, Psykologiforbundet OUS, Den norske jordmorforening, Kvinnefronten, Folkebevegelsen for lokalsykehusene og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Akershus og Oslo støtter opp om fakkeltoget.

Seks av åtte partier

Ifølge Haug er en utredning av Ullevål støttet av seks av åtte partier i Oslo bystyre.
– Det er også bevegelse i Oslo Arbeiderparti – der tre medlemmer av programkomiteen har tatt dissens for å få inn et punkt i programmet om at Ullevål må utredes. Oslo Høyre skal dessuten ta opp saken til behandling på et eget representantskapsmøte 5. mars, sier Haug.
Aps stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol, som sitter i helse- omsorgskomiteen, sa i oktober i fjor at partiet ikke ville gå inn i en ny utredning. Nå vil partiet vente på den åpne høringen i komiteen før det tar endelig stilling, skriver Dagens Medisin.
– For å si ja, må det i så fall komme ny informasjon som vi ikke har i dag, om at dette er et bedre regnestykke og fører oss raskere til målet om nye bygg og økt kapasitet, sier hun. (NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: