Nyheter

Regjeringens forslag om elsykler i Oslomarka møter motstand

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) frykter for sikkerheten og slitasjen på naturen hvis regjeringens forslag om å tillate elsykler i Oslomarka får flertall.

På nyåret skal Stortinget behandle et forslag om en endring i markaloven hvor det kan bli tillatt for elsykler på vei og stier i Oslomarka, skriver Aftenposten.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har fått et opprop fra Oslo og Omland Friluftsråd (OOF), som representerer de fleste markaorganisasjonene. Skiforeningen, de største grunneierne, Løvenskiold, Oslo kommune og Losby Bruk stiller seg bak oppropet.

– Marka skal være et fristed hvor folk føler seg trygge og sikre. Derfor tenker vi at stiene er gode å ha frie for elsykler, sier generalsekretær Tom Fremstad i Oslo og Omland Friluftsråd (OOF), og sier at det kan være lurt å være føre var med tanke på at det kommer stadige endringer på syklene.

– Vi frykter at nye elsykler vil føre til mer slitasje.

Elsykkel er et motorisert kjøretøy og var inntil en forskriftsendring i fjor ikke tillatt i utmark. I Oslomarka er det fortsatt ikke lov å bruke elsykkel, siden markaloven har egne forbudsregler om motorferdsel. Lovendringen åpner for at kommunene vil kunne begrense eller forby elsykler i bestemte områder eller strekninger.

Nyeste fra Dagsavisen.no: