Nyheter

Utdanningsdirektør Astrid Søgnen går av

Astrid Søgnen (67) går av som sjef for Utdanningsetaten i Oslo kommune, og over i en annen stilling i kommunen. I en overgangsperiode vil en ekstern leder bli konstituert som direktør.

Av Karin Lillian Fladberg

– Jeg er glad for at vi i dag har kommet frem til en løsning hvor Astrid Søgnen går over i en annen stilling i Oslo kommune. Astrid Søgnen har gjennom 18 år gjort en viktig jobb som utdanningsdirektør i Oslo. Vi har en skole som på mange områder er svært god, og jeg er stolt av Osloskolen og våre dyktige lærere, ledere og ansatte i administrasjonen. Samtidig er skolen og Oslo i endring, og etter 18 år er det nå tid for å slippe nye krefter til i direktørstillingen, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i en kommentar til Dagsavisen.

Astrid Søgnen vil fratre stillingen som direktør 1. desember 2018 og gå over i ny stilling 1. april 2019, ifølge byråden, som nylig fikk beskjed fra byrådsleder Raymond Johansen at hun har hans fulle tillit da han konkluderte etter varslingssakene mot henne.

– I en overgangsperiode vil vi hente inn en ekstern leder som konstitueres som direktør. Stillingen vil bli utlyst på vanlig måte, sier Thorkildsen til Dagsavisen.

Avgangen kommer etter lang tids maktkamp mellom politisk ledelse ved skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og ledelsen i Utdanningsetaten.

I en pressemelding fra Oslo kommune kommer det fram at Søgnen har inngått avtale med sin arbeidsgiver Oslo kommune.

Les også: Åpen strid på rådhuset

– En tid for alt

– Det ble i går inngått en avtale mellom arbeidsgiver Oslo kommune og Astrid Søgnen som innebærer at Søgnen fratrer som utdanningsdirektør, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Han er glad for at saken har fått en løsning.

– Astrid Søgnen har gjennom 18 år gjort en viktig jobb som utdanningsdirektør og bidratt sterkt til gode resultater i Osloskolen. Det er jeg takknemlig for, men det er en tid for alt. Både samfunnet og skolen er i endring og det er nå på tide med nye krefter i etaten, legger Johansen til.

Johansen understreker at det har vært en vanskelig prosess for alle involverte.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Ny jobb

Astrid Søgnen går nå over i en annen stilling i Oslo kommune.

– Det har ikke vært mitt ønske å slutte som utdanningsdirektør i Oslo akkurat nå. Jeg er veldig stolt av det vi har fått til de siste 18 årene i Osloskolen og takknemlig for innsatsen til lærere, skoleledere, mine folk i administrasjonen og alle andre ansatte på alle nivåer, sier Søgnen i pressemeldingen.

– Jeg mener at jeg har ledet etaten på en god måte og til gode resultater for elevene. Jeg må likevel konstatere at byråd Inga Marte Thorkildsen ønsker at jeg går over i annen stilling. Jeg har derfor i dag akseptert det, sier Søgnen.

Om ny jobb sier hun:

– Jeg er litteraturviter og vil bidra på kulturområdet i kommunen. Det er noe jeg gleder meg til.

Fikk beskjed i møte

Det var Dagsavisen som først skrev at Astrid Søgnens dager som sjef for Osloskolen var ved veis ende.

Slik Dagsavisen skrev 13. september, var det i et møte med sin nærmeste sjef, kommunaldirektør Bente T. Fagerli torsdag 6. september, at Astrid Søgnen fikk vite at hun ikke lenger var ønsket i stillingen som øverste sjef for Osloskolen etter at hun fylte 67 år 8. november. Ønsket om Søgnens avgang ble gjentatt av byrådsleder Raymond Johansen under et møte med Søgnen dagen etter.

Årsaken skal være samarbeidsproblemer og vanskelig styringsdialog med politisk ledelse over tid.

Under en orientering i Oslo bystyre 26. september bekreftet byrådsleder Raymond Johansen at byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, hadde initiert en dialog med Søgnen om overgang til en annen stilling i kommunen. Søgnen på sin side, formidlet i et brev datert 20. september fra advokat Jan Fougner, at hun ikke ønsket samtaler om en slik løsning.

Les også: Astrid Søgnen kan bli omplassert og heve millionlønn (Dagsavisen+)

Fastlåst

I løpet av de to månedene som er gått siden Søgnen ble bedt om å gi seg, har det vært lite konstruktiv framdrift i dialogen mellom henne og arbeidsgiver med tanke på å komme fram til en avtale. Dagen før Søgnens 67-årsdag fremstod situasjonen som fastlåst.

Så sent som den 7. november bekreftet Astrid Søgnens nærmeste sjef, kommunaldirektør Bente T. Fagerli, at arbeidsforholdet fortsatt ikke var avklart:

– Vi er fortsatt i en situasjon der vi ønsker dialog om en frivillig ordning knyttet til Søgnens videre arbeidsforhold, uttalte Fagerli til Dagsavisen.

Har stormet

Det har stormet rundt Utdanningsetaten de siste månedene etter at flere av Astrid Søgnens nærmeste medarbeidere sent på kvelden 7. september, samme dag som Raymond Johansen fasthold byrådets ønske om at Søgnen skulle gi seg, sendte inn et anonymt varsel mot byråd Thorkildsen.

Anklagene var alvorlige. Skolebyrådens oppførsel var «skremmende», «nedverdigende» og «ydmykende» i møte med etatens ansatte, som mente deres trivsel og helse sto på spill. I varselet ble Thorkildsen også anklaget for å ha brutt taushetsplikten, for bevisst å ha omgått regler for journalføring og for å ha handlet i strid med kommunes anskaffelsesregler.

Én uke senere, den 14. september, kom det inn nok et varsel mot byråden. Denne gangen for uttalelser hun ga til flere medier om vanskelige samarbeidsforhold med utdanningsetaten. Ifølge varslerne var dette ulovlig gjengjeldelse.

Det siste varselet ble mottatt av sekretariatet for sentralt varslingsråd den 25. september.

Denne gangen rammet varselet også byrådslederen selv da det omhandlet påstander om brudd på taushetsplikten ved at informasjon fra møter med Astrid Søgnen skulle ha blitt lekket til pressen.

Formiddagen en 9. november kalte byrådsleder Raymond Johansen inn til pressekonferanse på Rådhuset for å redegjøre for varslene mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Byrådslederen konkluderte til skolebyrådens fordel i varslingssakene, på alle punkter, men kom også med kritikk

– Jeg er enig i at sms-en kunne vært formulert annerledes, sa Johansen.

Les også: Raymond Johansen har tillit til Inga Marte Thorkildsen

Frikjent

Han påpekte deretter at Oslo kommune ikke kjenner til lignende saker der det er varslet mot et sittende byråd. Deloitte og kommuneadvokaten har vært involvert i prosessen og lagt grunnlag for behandlingen av varslene, men Johansen var likevel tydelig på at det bare var han som kunne konkludere, ettersom byrådene kun sitter så lenge de har byrådslederens tillit.

– Kommuneadvokatens konklusjon er at byråd Inga Marte Thorkildsen ikke inhabilt har pålagt kommunale virksomheter å benytte seg av tjenester fra sin tidligere arbeidsgiver Forandringsfabrikken, ifølge Johansen.

Kommuneadvokaten har også vurdert en sms Thorkildsen sendte til en Oslo-rektor:

«Vi har jo et utviklingsarbeid nå kalt "barnehjernevernet". I første omgang sterkt fokusert mot 0–6 årsgruppen, men målet er at skolene skal være en del av dette etter hvert. Da er det lett å glemme spesialskolene, og det må vi ikke! Kunne et alternativ være at du sender meg eller SV (så slipper vi å journalføre noe) et notat med viktige innspill fra deg?», skrev hun i sms-en.

– Jeg er enig i at sms-en kunne vært formulert annerledes, sier Raymond Johansen.

Konklusjonen er likevel at dette ikke er et regelbrudd.

Også i spørsmålet om gjengjeldelse, i konflikten med Undervisningsdirektør Astrid Søgnen, blir Thorkildsen frikjent av kommuneadvokaten, ifølge Johansen.

Også påstanden om at Thorkildsen ikke ar overholdt opplysningsplikten ble tilbakevist.

– Byrådens informasjonsplikt til kommunens organer er godt ivarett, sier byrådslederen.

Les flere saker om striden mellom Søgnen/Utdanningsetaten og Inga Marte Thorkildsen/byrådet:

Etaten bråsnudde etter fire måneder

Ansatte sto foran omstridt kartlegging – så kom lønnsøkningen

– Kan tolkes som en manipulering

Her er hele varselet mot Inga Marte Thorkildsen

Debatt: Noe er råttent i Utdanningsetaten

Mer fra Dagsavisen