Nyheter

Ga ordføreren 2.100 underskrifter mot nedleggelse av Ullevål sykehus

Med seg til dagens bystyremøte, hvor fremtidens sykehusstruktur i Oslo skal behandles, fikk ordfører Marianne Borgen (SV) med 2.100 underskrifter mot nedleggelse.

I dag kommer saken om de fremtidige sykehusene i Oslo opp i bystyret. Da skal både utkast til Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst og dessuten et forslag fra Rødt og Frp om å sette Gaustadutbyggingen på vent, utrede et alternativ med gradvis utbygging av Ullevål og prioritering av gjennoppbyggingen av Aker behandles. Det blir dessuten fremmet et lignede forslag fra SV som også går imot nedleggelse av Ullevål uten at dette er skikkelig utredet. Mdg vil trolig også fremme et forslag som sier klart nei til utbygging av Gaustad.

KrF har også kommet med kritiske merknader til Helse Sør-Østs sykehusplaner i Oslo.

–  Det tegner til å bli en spennende debatt og en spennende avstemning med uvanlige allianser i Oslo bystyre på onsdag, sier Lene Haug.

Les også: Vil samle Stortinget om Aker og Ullevål

Hun er leder av Helsepartiet og styremedlem i aksjonen Redd Ullevål.

Tirsdag overarakte hun og representanter for aksjonen 2.100 underskrifter mot nedleggelse. 600 av disse er fra ansatt på sykehuset.

Les også: Samlet inn 600 underskrifter for Ullevål sykehus

Ordføreren tok i mot, og vil dele ut kopier til bysstyret under dagens behandling.

– Redd Ullevål Sykehus har ikke en gang hatt noen organisert underskriftsaksjon, dette er nærmest bare noe folk har bedt om å få gjøre når vi har snakket med dem og ting som folk har gjort på egenhånd. Folk har også samlet inn underskrifter på eldresentre og andre steder som de har bedt om å få levere til oss. Nå starter vi derfor opp for alvor med en elektronisk kampanje i tillegg. Jeg tror befolkningen stort sett er helt imot at Ullevål legges ned, sa ordføreren da hun tok i mot.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Les også: Vil prioritere Aker som lokalsykehus

– Marianne Borgen sa til oss at et slikt engasjement gjør inntrykk på henne og at hun er sikker på at det også vil gjøre inntrykk på bystyrets øvrige representanter. Det håper vi virkelig at det gjør, sier Lene Haug.

– Men jeg skjønner ikke at Ap vil la Groruddalens innbyggere i stikken, ved  å ikke sørge for at de får et lokalsykehus på Aker slik løftet har vært.  Vi får ikke lokalsykehus som det er tenkt, for hele Groruddalen, sier hun til Dagsavisen.

Les også: Vil bevare Ullevål

Også styret i LO Oslo er på banen i sykehussaken, og  har kommet med  følgende appell fattet på styremøtet 15. oktober.

«LO i Oslos mål med engasjementet i oslopolitikken er å ivareta ansattes lønns- og arbeidsvilkår samt forsvare og videreutvikle fellesskapsløsninger. Vi vil gjennom egne krav, allianser og aktivisering bidra med et alternativ til en nyliberal politikk.

Ahus har i dagens situasjon for liten kapasitet til å ta i mot alle pasientene som hører til deres område. Det viser at det var feil å legge ned Aker Sykehus som lokalsykehus for Groruddalen og overføre pasientene til Ahus.

Selv om sykehus angår alle er dagens foretaksmodell slik at plassering og utbygging normalt ikke bestemmes av de folkevalgte. Helseminister Høie er likevel øverste myndighet for HSØ. Stortinget kan derfor gripe inn og vedta at sykehusplaner skal revideres.

Vi er kjent med at Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti på Stortinget har fremmet forslag som ber regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker. Partiene ber videre om at fortsatt sykehusdrift på Ullevål skal utredes og at eventuelle planer om tomtesalg på Ullevål stilles i bero inntil utredning av Ullevål som alternativ for utbygging er gjennomført. Dette innebærer også at videre utbyggingsplaner på Gaustad settes på vent, slik at tomtealternativene kan sammenliknes og den ønskede utbyggingen av Aker kan prioriteres.

Styret i LO i Oslo støtter stortingspartienes forslag og oppfordrer alle partier i bystyret til å gjøre det samme eller fatte liknende vedtak».

Mer fra Dagsavisen