Vil prioritere Aker som lokalsykehus

Da helse og sosialkomiteen i bystyret onsdag ettermiddag behandlet sykehusstrukturen i Oslo, ble det flertall for å prioritere Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalen.

Frps helsepolitiske talskvinne i bystyret, Aina Stenersen, hadde sammen med Rødt lagt fram et privat forslag på fem punkter for komiteen.

Les også: – Bygg Aker sykehus så fort som mulig

Tre forslag

Tre av forslagene ble behandlet av helse og sosialkomiteen onsdag kveld:

Bystyret ber byrådet oppfordre regjeringen til å instruere Helse Sør-Øst til å igangsette konseptfaseutredning av utbygging på Ullevåltomten i stedet for på Gaustad igangsettes så raskt som mulig.

Bystyret ber byrådet oppfordre regjeringen til å prioritere arbeidet med gjenoppbyggingen av Aker lokalsykehus.

Bystyret ber byrådet oppfordre regjeringen til å utrede framtidas behov for sykehustjenester i Oslo og Akershus på ny.

– Ingen av disse fikk flertall, sier Aina Stenersen til Dagsavisen.

Les også: Samlet inn 600 underskrifter for Ullevål sykehus

Flertall

I tillegg fremmet Mari Morken på vegne av Arbeiderpartiet dette forslaget, som var en videreføring av Aina Stenersens opprinnelige forslag.

Oslo bystyre mener gjenoppbyggingen av Aker lokalsykehus er viktigst og må prioriteres først av de nye sykehusplanene i Oslo, og at det er særlig viktig at bydelene i Groruddalen får tilbake Aker som lokalsykehus.

Dette forslaget fikk flertall med stemmene fra Rødt, Ap, SV, MDG, Krf og Frp. Høyre ville vente, og utrede dette  mer.

– Dette gir et veldig sterkt signal fra Oslo kommune ovenfor Stortinget.  At dette er kommunes innstilling vil ha mye å si for det videre arbeidet vårt, sier Stenersen.

Les også: Vil samle Stortinget om Aker og Ullevål

Også Krf  er bekymret over underkapasitet i sykehustilbudet for byens innbyggere, og komiteens Krf-medlem Erik Lunde fikk med denne bemerkningen i merknadsheftet.

Komiteens medlem fra KrF mener byrådets høringsuttalelse tar opp sentrale bekymringer for Oslo i forbindelse med Helse Sør-Østs regionale utviklingsplan 2035. Dette medlem vil særlig trekke frem bekymringen for at HSØ undervurderer kapasitetsbehovet, spesielt for lokalsykehus i Oslo sykehusområde. Oslo kommune må aldri akseptere at sykehustilbudet for byens innbyggere svekkes, og understeker betydningen av å bygge ut Aker og samarbeide tettere med de diakonale sykehusene i byen. Dette medlem er fremdeles betenkt med tanke på kostnader, risiko og faglige innvendinger mot utbyggingen på Gaustad.

Helsepartiet sitter ikke i bystyret, men har engasjert seg sterkt i sykehusproblematikken i Oslo.

–  Vi er veldig glad for at politikerne nå prioriterer Aker sykehus som lokalsykehus for beboerne i Groruddalen. Når det er på plass har man tid til å se på hva man skal gjøre med Ullevål og Gaustad, sier nestleder i Helsepartiet, Lene Haug til Dagsavisen.

Helse og sosialkomiteens innstilling skal  behandles i Oslo bystyre 24. oktober.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Selv om de andre forslagene fikk flertall, så har det vært et veldig positivt engasjement rundt forslaget.  Bare i aksjonen Redd Ullevål sykehus, har det kommet inn 2.000 underskrifter  til støtte for dette, sier hun.