Nyheter

Oslo kommune har krevd millioner fra rusavhengige uten lov

500 institusjonsplasser i rusomsorgen skulle vært gratis. Likevel har Oslo kommune krevd 15 millioner kroner i året for dem. Benny (36) har ikke råd til sko, og må betale 4.700 kroner til Oslo kommune.

Av Aslak Borgersrud og David Stenerud

57.156 kroner i året. Det er prisen en rusavhengig må betale Oslo kommune i året for plass på institusjon. For det får personer med tunge rusproblemer en ettroms hybel på en rusinstitusjon i Oslo.

Plassene er for brukere av blant annet alkohol, opiater og sentralstimulerende stoffer, som har ønske om mer kontrollert rusmiddelbruk, eller rusreduksjon.

Oslo kommune har ikke lov til å ta betalt for disse plassene. Likevel har de i flere år avkrevd de rusavhengige for tusenvis av kroner i måneden.

Midlertidig løsning

Dette kommer fram i Oslobudsjettet for 2019. Der kan vi lese at en gjennomgang har vist «at det er vanskelig å finne en hensiktsmessig måte å kreve egenbetaling på innenfor gjeldende regelverk». Med andre ord: Kommunen har ikke hatt lov til å ta betalt for plassene.

«Byrådet har derfor tatt grep for en midlertidig løsning der egenbetalingen bortfaller ved institusjoner som ikke inneholder full forpleining», skriver Knut Egil Asprusten, som er seksjonssjef i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid, i en e-post til Dagsavisen.

Avdelingen bekrefter at det gjelder kommunale og private korttids- og rehabiliteringsinstitusjoner, og til sammen omtrent 500 plasser. Kravet om betaling for plassene har fortsatt til tross for at det i 2012 kom en forskriftsendring som gjorde at «tidligere praksis ikke har hatt korrekt hjemmelsgrunnlag», opplyser byrådsavdelingen.

– Har personer med rusproblemer fått urettmessige krav mot seg fra Oslo kommune?

– Det må nå ses på juridisk og faglig og hvordan regelverket er tolket.

Skal vi tro oslobudsjettet går kommunen glipp av 15 millioner kroner i 2019. Om det beløpet tilsvarer tidligere års brukerbetaling, kan kommunen ha avkrevd byens rusavhengige for opp mot 100 millioner kroner siden 2012.

SJEFEN: Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) er ansvarlig for Oslos rusinstitusjoner. FOTO: ASLAK BORGERSRUD

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) er ansvarlig for Oslos rusinstitusjoner. Foto: Aslak Borgersrud

Les også: Reagerer på kommunens prosjekt for sunn mat til de rusavhengige: – Mat er langt nede på lista over hva slags behov jeg trenger hjelp til

Velferdsetaten i Oslo kommune - profilfoto, Marcus Thranes hus

Ved rusinstitusjonen Marcus Thranes hus på Torshov er beboernes egenandel 4.762 kroner i måneden. Foto: Velferdsetaten

Ikke overrasket

På Marcus Tranes hus koster en plass 4.762 kroner. Beboer Benny (36) ved rusinstitusjonen i Vogts gate på Torshov kjenner godt igjen summen.

– Det er jo omtrent det vi betaler i husleie her hver måned, sier han til Dagsavisen.

36-åringen gikk i mange år på sosialpenger, men har nå hatt trygd i to år.

Han er ikke overrasket over at Oslo kommune har krevd penger fra rusavhengige i behandling uten lov.

– Nei, nei, overhodet ikke. Det var sprøtt at du skulle ringe akkurat i dag, for jeg fikk nettopp en tekstmelding fra en annen kommune, der jeg har bodd på en behandlingsinstitusjon. Jeg blir krevd for noen og tjue tusen for ubetalt husleie, sier han.

Benny mener han har betalt den husleia.

– Så nå må jeg lete opp gamle papirer og gjøre hele den jobben. Folk tror at det offentlige går på skinner og er så ordentlig, men det er masse lureri her også. Jeg tenker det er som enhver annen butikk; har de mulighet til å omgå lovverket for å få inn flere penger, så gjør de det.

– Bør Oslo kommune betale tilbake penger de har krevd inn fra rusavhengige uten lov?

– Selvfølgelig tenker jeg ja. Vi er folk som lever på et absolutt minimum av et minimum, og som i tillegg har en rusavhengighet som gjør at alle pengene går til det. Det går aldri rundt. Vi har ikke råd til å kjøpe et par sko engang, eller spise ute, eller være med på noe som koster penger. Vi er en gruppe som også av økonomiske årsaker er utafor samfunnet, sier Benny.

Les også: Kent har blitt jaget fra sted til sted i i Oslo 18 år

Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Akershus mener den ureglementerte praksisen med å kreve egenandel fra rusavhengige er svært uheldig. Foto: Moment Studio

Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Akershus mener den ureglementerte praksisen med å kreve egenandel fra rusavhengige er svært uheldig. Foto: Moment Studio

Vil ha svar

– Det fremstår som om Oslo kommune har krevet denne pasientgruppen for penger de ikke har hatt adgang til, sier Anne-Lise Kristensen.

Hun er pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, og arbeider for at brukere av helse- og sosialtjenestene i Oslo kommune skal få ivaretatt sine rettigheter.

Dersom dette stemmer mener ombudet at kommunen må betale tilbake penger de ikke har hatt krav på.

– Hvis jeg har betalt for mye for en hvilken helst vare, så vil jeg kreve pengene tilbake, sier hun.

– Det vil jo være svært uheldig om Oslo kommune har tatt seg betalt for tjenester de ikke har lovlig grunnlag for, sier hun.

– Ikke minst når man vet at dette er en gruppe i befolkningen som er helt avhengig av hjelpen. De har gjerne ingen alternativer eller valgmuligheter, men må ta imot det de får, sier ombudet.

Ombudet nå vil ta kontakt med byrådsavdelingen og be om en orientering.

Les også: Rita: Den lille jenta ingen ville ha

Nyeste fra Dagsavisen.no: