Nyheter

Folkemøte om sosiale forskjeller i Oslo-idretten

Mandag kveld skal forskjellene i Oslo-idretten diskuteres. Harmeet Singh og Nina Bansal er to av innlederne.

Bilde 1 av 0

Mange mener idretten selv må ta tak i sosiale forskjeller og bli enige om konkrete tiltak. Derfor inviterer Groruddalstinget sammen med flere idrettslag til folkemøte i Furuset Forum mandag klokka 18.00.

Konferansier er Freddy Dos Santos fra Vålerenga og det blir innlegg fra en rekke groruddøler fra flere idretter som Harmeeth Singh - eliteserien i fotball, Nina Bansal - en av Europas beste i taekwondo, Noureddine Boukhili - svømmeklubben Speed, Vilde Mollestad Rislaa - leder for forbildeprosjektet i Grorud IL, Sajandan Rutthira - ildsjelprisvinner fra Furuset, m.fl.

Alle idrettslagene i Groruddalen er spesielt invitert til å komme og gjerne si noen ord.

Har lansert forslag

Grorud IL og styremedlem Jan Bøhler har tidligere lansert konkrete forslag, tidligere omtalt i Dagsavisen.

Les saken her: – Nå må det gjøres noe med klasseskillene i Oslo-idretten

Disse kommer også til å bli diskutert på folkemøtet:

1. Gå inn for at det skal legges sosiale kriterier til grunn for beregning av hodestøtte eller administrasjonsbidrag pr medlem i idrettslagene. Det samme må gjelde nøkkelen for fordeling av Lokale aktivitetsmidler (LAM) til bydelene i Oslo. Det er naturlig og nødvendig at vi i fordelingen av midler til idretten bruker den samme typen kriterier som kommunen ellers bruker når den fordeler ressurser til bydeler, skoler og andre tjenester for barn og unge. Disse kriteriene hensyntar at det er mer ressurskrevende å organisere tilbud i områder der det er mange med kort utdanning, lave inntekter, tiltak fra barnevernet, minoritetsbakgrunn, mange utenfor arbeidslivet og stor andel enslige forsørgere og stønadsmottakere. Idrettslagene merker dette i form av at det er store forskjeller i betalingsevne av treningsavgifter, cup'er, reiser, utstyr, mm. Det samme gjelder hvor mange som stiller opp til dugnadsinnsats og lederoppgaver, og hvor mange foreldre og støttespillere som kan bidra til å skaffe økonomisk støtte og sponsorinntekter.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

2. Stille krav om at beløpet i hodestøtte pr medlem og LAM-midlene økes i takt med pris- og lønnsstigningen i samfunnet, og at det gjennomføres et løft for å kompensere for verditapet i alle årene dette ikke har skjedd. Særlig idrettslagene som må holde lave treningsavgifter av sosiale hensyn og har liten tilgang på private midler, er svært avhengige av denne støtten fra det offentlige. Det blir da meget uheldig og urettferdig at hodestøtten har stått stille på 250 kr pr medlem i året gjennom en rekke år. Dermed er den kraftig forringet i verdi, og den offentlige støtten til å drive idrettslagene er blitt mindre. Til sammen vil en økning av den samlede økonomiske rammen for ordningene hånd i hånd med en innføring av sosiale kriterier i fordelingen, være et stort bidrag til å utjevne forskjeller i Oslo-idretten.

Helårs tilbud

3. Kreve at det legges til rette for at fotball og andre idretter der dette er aktuelt, kan drives på helårsbasis. Det er ikke holdbart at utgifter til vinterdrift av banene og investeringer i undervarme, overtrykkshaller, ol overlates til klubbene alene. Dette skaper store uakseptable forskjeller i tilbudet som klubbene kan gi rundt i byen, avhengig av om de har mulighet til å finansiere dette selv ved hjelp av høye treningsavgifter, store sponsorinntekter, private bidrag, m.m. Klubber som ikke har råd til vinterdrift opplever ofte at mange barn og unge kan falle fra, fordi de bli gående passive i månedsvis på vinteren. Det vil ha stor betydning for det forebyggende arbeidet i bydelene at fotball og andre berørte idretter kan drives hele året.

Mer fra Dagsavisen