Nyheter

Helseminister Bent Høie lover felles slagmottak i Oslo innen høsten

Helseminister Bent Høie (H) lover et felles slagmottak i Oslo senest til høsten.

Dagsavisen har i flere reportasjer den siste uka satt søkelyset på mangel på felles slagmottak i Oslo.

Bakgrunn: Krever eget slagmottak i Oslo: – Oppsiktsvekkende at det ikke er på plass

Tid går tapt

I dag kjører ambulansene til det lokalsykehuset pasientene tilhører.

Og verdifull tid går tapt.

Da stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) i Stortinget spørretime onscdag, tok opp spørsmålet om hvorfor det ikke er noe felles slagmottak i Oslo, fikk han et positivt svar fra helseministeren.

– Han svarte positivt, og kom med et løfte om at det skal bli et felles mottak i Oslo senest høsten 2018, hvor både diagnose og behandling vil foregå, sier Bøhler.

Bøhler har jobbet med å få til dette i flere år, og senest i 2016 kom det en rapport, hvor Oslo fikk kritikk for å ikke ha et felles slagmottak.

###

Jan Bøhler. Foto: Aslak Borgersrud

Les også: Johanne fikk slag – måtte vente 2,5 timer

En dør inn

– Jeg snakket med Høie etter spørretimen, og han sa klart at dette ville han følge opp med Helse Sør Øst, som har ansvaret for de fire sykehusene, Ahus, Ullevål, Lovisenberg og Diakonhjemmet, som er lokalsykehus i dag. Det skal være «en dør inn», sier Ap-representanten.

For Oslos borgere betyr dette at det aldri skal være noen tvil om hvor ambulansene skal kjøre pasientene ved slagsymptomer.

Også helseminister Bent Høie er glad for endelig å få dette på plass.

– Det er ulike grunner til at dette har tatt så lang tid. Men nå har Helse Sør Øst sagt at de kan få dette på plass senest høsten 2018, sier Bent Høie til Dagsavisen.

– Endelig lokalisering er ikke bestemt, men i utredningen ligger det an til Ullevål. Tanken er at alt fra diagnostisering til behandling skal skje på samme sted. «En dør inn», sier Høie.

– Oppfølging vil kunne skje lokalt, legger han til.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

LHL fornøyd

Også generalsekretær i LHL Hjerneslag, Tommy Skar, er godt fornøyd med Høies svar.

– Dette er positivt og helt nødvendig. Men vi må passe på at vi ikke får en hybridløsning, men får samlokalisert alt på et sted. «En dør inn», sier Skar til Dagsavisen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: