Nyheter

Snuoperasjon: Oslo innfører første hjemmebesøk allerede i svangerskapet

I halvparten av Oslos bydeler får nye familier nå sitt første hjemmebesøk av helsesøster allerede før barnet er født.

– Når vi kan treffe vordende foreldrene og bli kjent før barnet kommer til verden, skapes et tillitsforhold og en trygghet som gjør det enklere å ta opp ting, stille spørsmål og dele bekymringer også etter at barnet er født. Måten vi jobber på handler om å være i forkant, forebygge eventuelle problemer, og ikke minst gi foreldrene selvtillit og mestringstro i foreldrerollen, sier helsesøster Kersti Wiborg ved Stovner helsestasjon.

Sammen med to kolleger har hun vært med på å utvikle metoden «Nye familier», som er en omsorgsmodell som nå praktiseres i de sju bydelene Bjerke, Frogner, Grünerløkka, Nordre Aker og Ullern foruten Stovner.

Fra 1. juli i år inviteres fire nye bydeler inn – de fire siste i 2019.

Konkret går opplegget ut på at alle som venter barn for første gang, får tilbud om hjemmebesøk av helsesøster underveis i svangerskapet, rett etter fødsel og videre oppfølging ved behov fram til barnet er to år. Antall besøk og konsultasjoner avhenger av familiens ønske og situasjon.

Les også: Sanne fikk helsesøster-besøk før hun var født

Tilbud til alle

– Det viktigste med dette er at det gjøres universelt og skal være et tilbud til absolutt alle i hele Oslo som får barn for første gang eller for første gang i Norge. Ved å bygge gode relasjoner til foreldrene vil det også være lettere å gi råd og støtte når familien trenger hjelp på et senere tidspunkt. Først tenkte vi tidlig innsats på skolen, så i barnehagen. Nå tenker vi tidlig innsats allerede i svangerskapet, sier Oslos nye byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), som har tatt med seg ansvaret for skolehelsetjeneste, barnevern og helsestasjon fra sin gamle byrådsjobb.

Hun forteller at hun ble kjent med denne måten å jobbe forebyggende på under en studietur til England mens hun var barneminister.

– Det Stovner har utviklet er inspirert av det engelske «nurse familiy partnership program», et hjemmebesøksprogram for familier i risikosonen. I motsetning til denne modellen, plukker ikke vi ut risikofamilier i forkant. Vi ønsker å møte alle nye familier og bidra til en best mulig start, sier Thorkildsen.

Erfaringer fra land som har gjennomført risikoversjonen av programmet, viser at det bidrar til bedre helse både for mor og barn, samtidig som flere kommer i jobb og skolegang.

Thorkildsen forteller at den nye modellen vil gjøre Oslo til en foregangskommune i helsesøsteromsorg.

– Så vidt jeg vet er det ingen andre som kan vise til et tilsvarende program som er universelt og som varer helt til barnet er to år, sier byråden.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Veldig fornøyd

Mamma Silje Heistad er på Stovner helsestasjon der sønnen Emil (16 måneder) skal få en ny vaksine. Hun synes det utvidede tilbudet er en god idé.

– Når kontakten opprettes allerede i svangerskapet blir det også lettere å stille de vanskelige spørsmålene. De faste kontrollene skjer jo ikke så ofte. Det er lett å føle seg litt alene i hverdagen. Det er så mye man er usikker og utrygg på med førstemann som nesten er en prøvekanin, sier Heistad, som også har en gutt på fem.

Selv er hun veldig fornøyd med oppfølgingen hun får på Stovner:

– Hvis jeg ønsker en prat er det bare å ringe eller stikke innom. Jeg opplever helsestasjonen som veldig åpen og imøtekommende, sier Silje Heistad.

Helsesøster Tina Skjønhaug bekrefter at dette er noe helsestasjonen legger stor vekt på.

– Vi gir foreldrene mobilnummeret vårt slik at vi kan nås ved behov. Jeg er veldig fornøyd med å jobbe på denne måten. Vårt mål er å møte foreldrene på deres egen arena slik at de ikke opplever oss som kontrollører, men tvert imot som likeverdige parter med dere beste som felles mål, sier hun.

Les også: Vil ha egen «helsesøster» for eldre

Mer fra Dagsavisen